XXI Zjazd Wielkopolskiej OIIB

02.05.2022

26 kwietnia 2022 r. w budynku szkoleniowo-konferencyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu obradował XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB. Na 173 wybranych delegatów wzięło w nim udział 163, a więc frekwencja wyniosła 94,22%, a tym samym zjazd był prawomocny.

 

Jerzy Stroński, ustępujący przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB, otworzył XXI Zjazd Wielkopolskiej OIIB i powitał przybyłych gości oraz wszystkich delegatów. Wśród gości wymienił: Krzysztofa Krzysztofiaka, zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który reprezentował wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Szoszkiewicza, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. inż. Klaudię Borowiak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu, prof. dr. hab. inż. Wojciecha Sumelkę, prorektora ds. nauki Politechniki Poznańskiej, Danutę Gawęcką, sekretarz PIIB, dr. inż. Włodzimierza Łęckiego, byłego senatora RP i wojewodę wielkopolskiego, Pawła Łukaszewskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, oraz przewodniczących stowarzyszeń naukowo-technicznych tworzących izbę.

 

XXI Zjazd Wielkopolskiej OIIB

Prezydium Zjazdu WOIIB

 

Następnie delegaci w głosowaniu jawnym przez podniesienie mandatów wybrali przewodniczącego zjazdu, którym został Wojciech Ratajczak. Zaproponował on do składu Prezydium Zjazdu jako wiceprzewodniczących: Anitę Karcz i Romualda Sztukiewicza, a na sekretarzy – Pawła Michalskiego i Jacka Weissa. Kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jawnym.

Po wystąpieniach gości Odznaki honorowe „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” otrzymali: Urszula Bartkowska, Wiesław Buczkowski, Elżbieta Chorąży, Józef Jasiczak, Barbara Ksit, Barbara Nizio, Edmund Przybyłowicz i Anna Wróblewska.

Tradycją zjazdów sprawozdawczo-wyborczych Wielkopolskiej OIIB jest honorowanie przez Radę Programową „Biuletynu WOIIB” autorów najlepszych tekstów, które zostały opublikowane na łamach pisma w minionej kadencji. Tym razem nagrodę „Złotego pióra” otrzymał dr inż. Włodzimierz Łęcki za cykl artykułów „Z historii budownictwa w Wielkopolsce.” Zjazd zdecydował również o przyznaniu Jerzemu Strońskiemu tytułu Honorowego Przewodniczącego WOIIB.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna zjazdu. Wybrano komisje zjazdowe oraz przystąpiono do prezentowania sprawozdań z działalności organów izby. Po ożywionej dyskusji delegaci zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB. Uchwalono również budżet izby na 2022 r. i zatwierdzono Program działalności WOIIB w 2022 r.

 

XXI Zjazd Wielkopolskiej OIIB

Andrzej Kulesa, przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB

 

XXI okręgowy zjazd ustalił liczbę członków organów wielkopolskiej izby następująco: Okręgowej Rady WOIIB – 29 oraz przewodniczący, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB – 13 i przewodniczący, Okręgowej Komisji Rewizyjnej WOIIB – 6 oraz przewodniczący, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB – 12 i przewodniczący, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB – 7 oraz OROZ – koordynator.

W dalszej części obrad delegaci wybrali przewodniczących organów. Przewodniczącym Okręgowej Rady Wielkopolskiej OIIB został Andrzej Kulesa. Na przewodniczącego OKK WOIIB wybrano Jerzego Witczaka, OSD WOIIB – Edmunda Krzysztofa Marmura, a OKR WOIIB – Przemysława Błaszkowskiego. Delegaci zdecydowali się powierzyć obowiązki OROZ WOIIB – koordynatora Annie Marii Kołłątaj.

Do zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 5 wniosków. Delegaci skierowali 3 wnioski do Krajowej Rady PIIB, a 2 do rozpatrzenia w strukturach Wielkopolskiej OIIB.

 

Mirosław Praszkowski

Fot. Mirosław Praszkowski

 

Czytaj także:

XXI Zjazd Świętokrzyskiej OIIB

XXI Zjazd Śląskiej OIIB

XXI Zjazd Podkarpackiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in