Wydział Psychologii UW z nowym budynkiem

27.05.2021

Wydział Psychologii UW będzie miał nowy gmach na warszawskiej Ochocie. Ten 8-kondygnacyjny budynek będzie także przyjazny środowisku.

 

Wydział Psychologii UW

 

Wydział Psychologii UW powstanie w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura w Warszawie. Właśnie podpisano umowę na wykonanie prac budowlano-montażowych z firmą Mostostal Warszawa.

Nowy budynek, z którego korzystać będą studenci i pracownicy Wydziału Psychologii UW składać się będzie z 8 kondygnacji: 6 naziemnych i 2 podziemnych. Jego powierzchnia całkowita wyniesie 26,6 tys. m². Wewnątrz znajdzie się łącznie 30 sal dydaktycznych, pomieszczenia do pracy cichej oraz aula, w której będą mogły odbywać się wykłady i spotkania z udziałem blisko 400 osób. W gmachu znajdować się będą także laboratoria dostosowane do prowadzenia badań indywidualnych i grupowych w dziedzinie nauk psychologicznych. Pierwsze wykłady mają się odbyć w nowym budynku w 2023 r.

 

Wydział Psychologii UW

 

– Obiekt, którego budowa została nam powierzona, będzie również przyjazny środowisku. W trakcie prac planujemy zastosować m.in. systemy odzyskiwania energii i energooszczędne instalacje. Budynek będzie również wyposażony w odnawialne źródła energii. Dzięki temu obiekt ma spełniać wymagania niezbędne do uzyskania prestiżowego certyfikatu BREEAM – skomentował Jorge Calabuig Ferre, wiceprezes zarządu Mostostalu Warszawa.

Mostostal Warszawa zrealizuje kontrakt na budowę Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o wartości 138,93 mln zł brutto. Termin realizacji przewidziano do 30 miesięcy licząc od daty przekazania terenu budowy. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 120 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to 5% wartości brutto wynagrodzenia wniesione w formie gwarancji bankowej. Projekt budynku przygotowała pracownia Piotr Bujnowski Architekt + Projekt Praga.

Projekt jest jedną z inwestycji programu wieloletniego, który zakłada powstanie nowych oraz wyremontowanie obecnych budynków, w których będą się odbywać interdyscyplinarne badania. Na ten cel Rada Ministrów przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu dotację. Do 2025 r. uniwersytet przeprowadzi 18 inwestycji.

 

Przeczytaj też:

I LO w Gliwicach rozbudowane

„Koszarowiec” UAM zostanie zmodernizowany

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia powstanie w Olsztynie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in