Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia powstanie w Olsztynie

30.03.2021

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie to obecnie największa inwestycja w nowoczesną infrastrukturę badawczą jednostek naukowych w województwie.

 

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk powstanie przy ul. Trylińskiego w Olsztynie, w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Inwestycja ma na celu wzmocnienie potencjału instytutu poprzez stworzenie nowoczesnych, zintegrowanych laboratoriów, umożliwiających prowadzenie kompleksowych badań zbieżnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu „żywność wysokiej jakości” i „ekonomia wody” oraz intensyfikację transferu wiedzy do przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach: biotechnologia, przemysł spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna), sektor paszowy, a także usługi weterynaryjne.

 

Centrum Badań Środowiska

Fot. Budimex

 

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia realizowane będzie w formule „projektuj i buduj” przez firmę Budimex. Koncepcja przewiduje budowę 5-kondygnacyjnego budynku laboratoryjno-biurowego z pomieszczeniami technicznymi, połączonego z parterowym budynkiem zwierzętarni. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 7520 m², a kubatura – 24 000 m³. Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta z przewężeniami w części centralnej. Przyjęto konstrukcje słupowo-ryglową wzniesioną na stropach i ławach. W ramach zadania zostanie dostarczone i zamontowane wyposażenie medyczne i laboratoryjne. Inwestycja obejmie także teren zewnętrzny: drogi dojazdowe, parkingi, zadaszoną wiatę dla rowerów i tereny zielone.

Wartość całej inwestycji to kwota ponad 95 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 wynosi 79 mln zł. Jest to największa inwestycja w nowoczesną infrastrukturę badawczą jednostek naukowych w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2014–2020.

Planowe rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na listopad 2021 r, które poprzedzone będą siedmiomiesięcznym projektowaniem. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w lipcu 2023 r.

 

Źródło: Budimex, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 

Przeczytaj też: Powstanie Podkarpackie Centrum Nauki

Świętokrzyskie Centrum Onkologii z nową kliniką radioterapii

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in