WPPK 2024

30.11.2023

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Katowicach i Krakowie organizuje XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Naprawy i Wzmocnienia Konstrukcji – Budownictwo Ogólne w hotelu Stok w Wiśle w dniach 9–12.04.2024 r.

 

WPPK 2024

 

Program WPPK 2024 obejmuje:

  • wykłady autorów wywodzących się z renomowanych uczelni, instytutów i pracowni projektowych (Obciążenia wg nowej generacji Eurokodów, przepisy Prawa budowlanego podczas napraw i wzmocnień, problemy utrzymania i napraw obiektów, nowy Eurokod murowy, określenie parametrów wytrzymałościowych murów istniejących, metody i techniki diagnozowania konstrukcji budowlanych, diagnostyka wilgotności obiektów, diagnostyka korozyjna konstrukcji, monitoring konstrukcji, ocena stanu ochrony cieplno-wilgotnościowej, metody ociepleń ścian zewnętrznych, programy komputerowe w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej, wykonywanie ociepleń ścian od wewnątrz, naprawy izolacji wodochronnych, ochrona konserwatorska konstrukcji, wpływ technik wzmocnienia i rodzaju materiałów na pracę konstrukcji, obliczenia konstrukcji murowych z wykorzystaniem MES, sprawdzenie warunków stanów granicznych murowych ścian usztywniających w istniejących budynkach, naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych, tradycyjne metody wzmocnień konstrukcji drewnianych, wzmocnienie konstrukcji drewnianych materiałami kompozytowymi, wzmocnienia i naprawy stropów, ocena odporności istniejących obiektów budowlanych na wstrząsy, naprawy i wzmocnienia łukowych konstrukcji murowych, naprawy i wzmocnienia nadproży płaskich, prostowanie murowanych budynków wychylonych z pionu, diagnostyka i naprawy uszkodzonych elementów obróbek dachowych i pokrycia dachowego, projektowanie rusztowań budowlanych);
  • dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady, referaty i komunikaty;
  • prezentacje firm produkujących i oferujących materiały oraz sprzęt dla budownictwa;
  • prezentacje firm oferujących programy komputerowe;
  • prezentacje wydawnictw technicznych i naukowo-technicznych;
  • spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne.

Zamówione wykłady oraz artykuły techniczno-promocyjne zostaną zamieszczone w kilkutomowym wydawnictwie.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego doskonalenia zawodowego.

Patronat branżowy: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Więcej informacji: tel. 33 822 02 94, biuro@pzitb.bielsko.pl, www.pzitb.bielsko.pl

 

 

Przeczytaj też:

XXVI Konferencja „Ekologia a Budownictwo”

V Konferencja naukowo-techniczna „Obiekty budowlane na terenach górniczych”

Konferencja Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in