XXVI Konferencja „Ekologia a Budownictwo”

14.11.2023

XXVI Konferencja „Ekologia a Budownictwo” odbywała się w Bielsku-Białej 6–8 listopada 2023 r. i była poświęcona prof. Leonardowi Runkiewiczowi, który był współorganizatorem i przewodniczącym rady naukowo-technicznej wszystkich dotychczasowych edycji konferencji.

 

XXVI Konferencja „Ekologia a Budownictwo”

 

Organizatorem XXVI Ogólnopolskiej Konferencji „Ekologia a Budownictwo” był Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy z Komitetem Ekologii przy ZG PZITB, Instytutem Techniki Budowlanej i Uniwersytetem Bielsko-Bialskim. Patronat branżowy pełniły Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Dofinansowanie konferencji przez partnerów zapewniło utrzymanie jej na wysokim poziomie i niską cenę uczestnictwa. Udział w niej wzięło ok. 80 osób.

Podczas wydarzenia zorganizowano sesję specjalną poświęconą pamięci zmarłego 22 stycznia br. prof. Leonarda Runkiewicza, na którą zaproszono małżonkę profesora – dr Halinę Runkiewicz. W ramach tej sesji zaprezentowano fragment filmu z konferencji z 1997 r. ukazujący Leonarda Runkiewicza wraz z i innymi uczestnikami. Następnie Grażyna Furmańczyk-Ziemińska, redaktor naczelna „Przeglądu Budowlanego”, przedstawiła sylwetkę profesora, jego życiorys, pracę zawodową, działalność w Instytucie Techniki Budowlanej i na Politechnice Warszawskiej, a także jako rzeczoznawcy, działalność społeczną w PZITB i czasopismach branżowych. Mówiła również o jego pasji – górach i wspinaczkach wysokogórskich. Do prezentacji włączyła się Halina Runkiewicz, mówiąc o nim jako o dobrym człowieku. Opowiadała o ich życiu rodzinnym i oddaniu pracy zawodowej. Następnie przekazano głos osobom, które znały profesora i się z nim przyjaźniły, aby mogły opowiedzieć anegdoty i swoje wspomnienia z nim związane.

 

XXVI Konferencja „Ekologia a Budownictwo”

 

Wysoki poziom merytoryczny konferencji był zasługą rady naukowo-technicznej kierowanej przez prof. Tomasza Błaszczyńskiego. Poruszono takie tematy jak: budownictwo zrównoważone, fizyka budowli, ekokonstrukcje i technologie, ekobetony oraz ekologiczne zagadnienia trwałości. Wszystkie prezentowane referaty zostaną zamieszczone w „Przeglądzie Budowlanym” w dwóch najbliższych numerach.

W ramach wydarzenia kontynuowano salon wystawców, w którym prezentowały się znane w branży firmy. Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie konferencji Janusz Kozula, przewodniczący komitetu organizacyjnego, oraz prof. Tomasz Błaszczyński krótko podsumowali obrady, wysoko ocenili ich poziom merytoryczny i organizacyjny, podziękowali uczestnikom za aktywny udział, prelegentom za wygłoszenie referatów, a partnerom za wsparcie finansowe.

 

Janusz Kozula

Fot. Małgorzata Łyko

 

 

Przeczytaj też:

Budownictwo ekologiczne zyskuje zwolenników. Jednak Polacy wciąż są mocno podzieleni w tej kwestii

Ekologiczne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń

Zrównoważone budynki

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in