WPPK 2024 – Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

24.04.2024

WPPK 2024 kontynuowały czteroletni cykl tematyczny „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji” z wiodącym tematem: budownictwo ogólne.

 

WPPK 2024

 

Od 9 do 12 kwietnia 2024 r. w Hotelu Stok w Wiśle odbywały się XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji – WPPK 2024. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Oddział PZITB z Bielska-Białej przy współpracy oddziałów z Gliwic, Katowic i Krakowa. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Janusz Kozula, a merytoryczne przygotowanie programu wykładów powierzono prof. Łukaszowi Drobcowi.
W XXXVIII Ogólnopolskich Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji udział wzięło ok. 300 uczestników, a wśród zaproszonych gości byli: Maria Kaszyńska, przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Mirosław Boryczko, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Roman Karwowski, przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W trakcie obrad plenarnych w dziewięciu sesjach wygłoszono 31 wykładów problemowych poruszających tematy: przepisów prawa budowlanego i norm, diagnostyki i oceny stanu technicznego istniejących konstrukcji, fizyki budowli, izolacji, sposobów napraw oraz wzmocnień elementów konstrukcji.
Podczas uroczystego otwarcia warsztatów wykład inauguracyjny pt. „Metody techniki i diagnozowania konstrukcji budowlanych” wygłosił prof. Jerzy Hoła.
Jak co roku przekazano uczestnikom wydarzenia wydawnictwo zawierające komplet 31 wykładów i prezentacji partnerów oraz wystawców w trzech tomach lub w formie elektronicznej. Materiały te powiększą bibliotekę inżyniera budownictwa i będą praktyczną pomocą dla projektantów, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru.

 

WPPK 2024

 

Tradycyjnie warsztatom towarzyszył Salon Wystawców, na którym nowe technologie i wyroby budowlane prezentowało 31 firm branżowych i sześciu partnerów konferencji. W konkursie na Lidera Wystawców zwyciężyła firma Leipfinger Bader Polska. Specjalne wyróżnienia otrzymały firmy: MDM NT z Bielska-Białej, PGB Polska oraz KONTAKT-SK.
Partnerami branżowymi WPPK 2024 były Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Małopolska i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
W drugim dniu konferencji po obradach plenarnych i dyskusji nad wykładami firma Dlubal Software obchodziła swój jubileusz, w ramach którego uczestnicy wysłuchali występu Bożeny Boby-Dygi z zespołem. Tego samego dnia zorganizowano integracyjne spotkanie w formie turnieju bowlingu. Trwało ono do późnych godzin wieczornych. Zwycięzcami turnieju zostali sympatycy PZITB z Bielska-Białej.
W kolejnym dniu warsztatów odbyło się spotkanie wykładowców z komitetem organizacyjnym konferencji, podczas którego tradycyjnie uhonorowano kolejnego wykładowcę za aktywność w przygotowaniu wykładów. „Kapelusz góralski i ciupagę” otrzymał prof. Krzysztof Gromysz.
Zakończenie konferencji miało miejsce czwartego dnia. Janusz Kozula i Przemysław Pępek z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej przekazali symboliczną pałeczkę WPPK Andrzejowi Szydłowskiemu i Ireneuszowi Jóźwiakowi z Oddziału PZITB Katowice – organizatorom WPPK 2025.
WPPK 2024 przeszły do historii. Dziękujemy autorom wykładów za część merytoryczną, wystawcom za prezentacje, a uczestnikom za udział.

 

Janusz Kozula

 

Fot. archiwum PZITB Oddział Bielsko-Biała

 

 

Czytaj także:

Polski Kongres Klimatyczny 2024

III Kongres ESG Polska Moc Biznesu

O nowoczesnych technologiach w budownictwie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in