O nowoczesnych technologiach w budownictwie

02.04.2024

14–15 marca 2024 r. odbywała się V edycja konferencji pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest Łódzka OIIB.

 

O nowoczesnych technologiach

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Sponsorem generalnym była firma Atlas, patronem – Instytut Techniki Budowlanej, a partnerem – firma Expo Property. Podczas wydarzenia gościliśmy wielu znamienitych gości, m.in. senatora Artura Dunina, w imieniu wojewody łódzkiej Doroty Ryl – Aleksandrę Sowińską-Banaszkiewicz, dyrektor generalną, Hannę Zdanowską, prezydent Miasta Łodzi, Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa Krajowej Rady PIIB, Krzysztofa Jóźwika, rektora PŁ, Marię Kaszyńską, przewodniczącą Zarządu Głównego PZITB, Krzysztofa Wilde, rektora PG, Roberta Geryło, dyrektora ITB. Przybyła do nas także reprezentacja administracji budowlanej pod przewodnictwem Doroty Dąbrowskiej, łódzkiej WINB. Gościliśmy również: Renatę Staszak, przewodniczącą OR KUP OIIB, Ewę Skibę, przewodniczącą OR ŚWK OIIB, Romana Lulisa, przewodniczącego OR MOIIB, Mirosława Boryczkę, przewodniczącego OR MOIIB, Romana Karwowskiego, przewodniczącego OR ŚOIIB, Dariusza Bajnę, przewodniczącego OR OPL OIIB, Grzegorza Dubika, przewodniczącego OR PDK OIIB, Andrzeja Kulesę, przewodniczącego OR WOIIB, Sławomira Najgiebauera, członka KKR PIIB, Jacka Michalaka, wiceprezesa firmy Atlas, Mariusza Gareckiego, dyrektora firmy Atlas, Przemysława Bodzaka, przewodniczącego łódzkiego oddziału PZITB, Włodzimierza Babczyńskiego, przewodniczącego piotrkowskiego oddziału PZITB, Jacka Fidalę, przewodniczącego Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów, Grażynę Furmańczyk-Ziemińską, redaktor „Przeglądu Budowlanego”, i Krystynę Wiśniewską, redaktor „Materiałów Budowlanych”. W skład honorowego komitetu naukowego naszej konferencji weszli: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. dr hab. inż. Anna Halicka, prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. Andrzej S. Nowak, dr hab. inż. Jacek Szafran, prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński oraz dr hab. inż. Ryszard Walentyński, prof. PŚ.
Pierwszego dnia konferencji uczestnicy spotkali się w EC1. Wydarzenie otworzył Jacek Szer, przewodniczący Rady ŁOIIB. Po przemówieniach gości honorowych wysłuchaliśmy wykładu pt. „Rola symulacji numerycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję i modele MES ciała człowieka w analizach wypadków drogowych”, a następnie prelekcji sponsora głównego. Pierwszy dzień zakończył się kolacją w gronie inżynierskim.
Drugi dzień wydarzenia odbył się w Hali Expo podczas Targów Nieruchomości & Budowa Domu. Wysłuchano następujących referatów: „Zastosowanie wizyjnych technik pomiarowych w obrazowaniu obiektów budowlanych”, „Kontrole okresowe wczoraj i dziś” (po wykładzie odbyła się dyskusja o standardach wykonywania przeglądów budowlanych), „Sztuczna inteligencja w budownictwie”, „Kierunki zmian normy Projektowanie konstrukcji z betonu w zakresie parametrów materiałowych”, „Projektowanie konstrukcji z betonu przy użyciu zbrojenia niemetalicznego”, „Lokalizacja rys jako narzędzie diagnostyki”, „New European Bauhaus – wyzwanie dla budownictwa”.
Pełna relacja na: loiib.pl

 

Karolina Włodarczyk

Fot. autorki

 

 

Przeczytaj też:

XV konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo

Program Młodzi Liderzy Budownictwa – I edycja zakończona

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in