V Warsztaty Geologii Inżynierskiej

02.04.2024

17–18 czerwca 2024 r. będą się odbywać V Warsztaty Geologii Inżynierskiej. Obejmą dwie sesje: audytoryjną i warsztatową.

 

V Warsztaty Geologii Inżynierskiej

 

Pierwsza sesja warsztatów koncentrować się będzie na tematyce związanej z rozpoznaniem podłoża, projektowaniem i budową tuneli we fliszu karpackim, modernizacją inwestycji liniowych w kontekście projektowania badań uzupełniających oraz rozwojem sieci energetycznych w XXI w.
W trakcie pierwszego dnia wydarzenia zostanie również zorganizowany ekspercki panel dyskusyjny, który umożliwi uczestnikom debatę na najbardziej aktualne tematy dotyczące rozpoznania podłoża gruntowego.
Podczas drugiej sesji uczestnicy wezmą udział w warsztatach dotyczących: geologiczno-inżynierskiej charakterystyki skał i masywów, geomonitoringu, geofizyki inżynierskiej oraz praktycznych aspektów poboru próbek wód w świetle aktualnych uwarunkowań formalno-prawnych.
Organizatorem wydarzenia jest Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Więcej informacji na: www.wgi.agh.edu.pl i profilu na FB: Warsztaty Geologii Inżynierskiej.

 

 

Czytaj też:

O nowoczesnych technologiach w budownictwie

XV konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in