III Kongres ESG Polska Moc Biznesu

03.04.2024

Podczas III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu PGE Narodowy w Warszawie stał się areną ważnych dyskusji na temat przyszłości polskiego biznesu oraz jego pozycji w Unii Europejskiej. Zostały zaprezentowane kluczowe rekomendacje dla nowo rządzących w Polsce w zakresie ESG, opracowane przez grupę naukowców i liderów biznesu. A już 22–23 kwietnia 2024 r. odbędzie się V Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR.

 

III Kongres ESG Polska Moc Biznesu

 

Kongres ESG Polska Moc Biznesu, organizowany przez Fundację Czyste Powietrze i Fundację Pozytywnych Idei, stał się znaczącym wydarzeniem biznesowym w Polsce, gromadząc naukowców, ekspertów i praktyków już po raz trzeci. Skupiał się na kwestiach związanych z ESG, tj. środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym, przyciągając olbrzymie zainteresowanie.

 

Rekomendacje dla nowego rządu

Podczas Kongresu Polska Moc Biznesu w grudniu 2023 r. przedstawiono kluczowe rekomendacje dla nowego rządu dotyczące ESG, przygotowane przez grupę naukowców, liderów biznesu oraz przedstawicieli instytucji i firm, takich jak PKO BP czy BNP Paribas. Zalecały one szybką aktualizację planów dla sektorów energetycznych, budowlanych i transportowych. Rekomendacje podkreślały ważność dialogu, współpracy oraz transparentności w polityce klimatycznej. Wskazywały na konieczność rozwoju technologii i innowacji. Podkreślały rolę Polski w Unii Europejskiej oraz promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych. Zwracały uwagę na potrzebę dostosowania do zmian gospodarczych i demograficznych. Wskazywały na wpływ technologii na rynek pracy oraz społeczeństwo.

Rekomendacje dotyczyły głównie strategii dekarbonizacji i polityki klimatycznej, wskazując na potrzebę szybkiej aktualizacji planów dla sektorów energetycznych, budowlanych oraz transportowych. Podkreślono także znaczenie dialogu, współpracy i transparentności w polityce klimatycznej oraz konieczność dostosowania do zmian gospodarczych i demograficznych.

W obszarze społecznym postulowano odpowiedzialne zarządzanie pracą, wsparcie dla przekwalifikowywania się pracowników oraz rozwój rozwiązań prawnych chroniących równość i wspierających macierzyństwo. W zakresie ładu korporacyjnego podkreślono potrzebę strategii zrównoważonego rozwoju oraz stabilności regulacyjnej i przewidywalności fiskalnej.

Kongres Polska Moc Biznesu 2023 przyniósł istotne rekomendacje dla nowego rządu w Polsce, które są kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju oraz utrzymania konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Implementacja tych rekomendacji wymagać będzie szerokiej współpracy między sektorem publicznym a prywatnym, a także zaangażowania społecznego i aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron.

 

III Kongres ESG Polska Moc Biznesu

 

Nagrody DNA – bo pomaganie mamy w genach

Kongres stał się ważną platformą wymiany doświadczeń, promując firm i organizacje, które kultywują wartości związane z ekologią, pomocą społeczną oraz etycznym zarządzaniem. Zorganizowano również konkurs „DNA – bo pomaganie mamy w genach”, nagradzając podmioty, których działania pozytywnie wpływają na społeczeństwo i środowisko.

Podczas Wieczornej Gali Kongresu ESG Polska Moc Biznesu w grudniu 2023 r. ogłoszono wyniki konkursu, nagradzając inicjatywy takie jak program edukacyjny dla dzieci Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” oraz kampania segregacji odpadów firmy McDonald’s Polska. Wyróżniono również program leczenia dzieci w śpiączce fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO?” oraz program promujący nowe technologie firmy WIŚNIOWSKI.

Firma WIŚNIOWSKI została doceniona za organizację eventów promujących nowe technologie, łączących pokolenia, edukujących młodych ludzi, a także wspierających ich kreatywność i innowacyjność. W ramach RoboChallenge dzieci i młodzież mogą zdobywać wiedzę o nowych technologiach, brać udział w warsztatach kreatywnych oraz rozwijać swoje umiejętności. W tym roku w tego typu zajęciach udział wzięło 500 osób.

W kategorii uczciwego zarządzania nagrodę zdobyły Fundacja Integralia za program „Sprawny Staż” wspierający studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy oraz firma STU ERGO Hestia S.A. za program „Mamy Taty Czas” promujący równowagę między rolą rodzica a pracownika. Organizatorzy kongresu podkreślają, że do sukcesu firm przyczyniają się dobre relacje między zarządzającymi a pracownikami, a polscy przedsiębiorcy mogą konkurować z UE. Nagrodę specjalną otrzymała kampania „Kobiety na Wybory” za promowanie udziału kobiet w życiu publicznym.

Zwycięzcy konkursu „DNA – bo pomaganie mamy w genach” udowodnili, że działanie zgodnie z wartościami ESG przynosi korzyści dla środowiska, społeczeństwa i firm, inspirując innych do podobnych działań.

 

III Kongres ESG Polska Moc Biznesu

 

Zbliża się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024 w Warszawie

V Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024 odbędzie się już 22–23 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Jakie tematy tym razem podejmą eksperci ze świata ekologii, biznesu i zrównoważonej transformacji?

Celem szczytu jest zbudowanie przestrzeni służącej wymianie idei, współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięciu celów klimatycznych oraz wspieraniu ambitnych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie inicjatyw polskiej polityki klimatycznej. Dwudniowe wydarzenie, którego organizatorami są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei, realizowane jest w formule hybrydowej, w trzech studiach telewizyjnych. Ubiegłoroczna edycja TOGETAIR 2023 stała się ważnym elementem dialogu społecznego – łącznie w ramach trzech tematycznych scen przeprowadzono 32 debaty i 27 key note’ów, a w wydarzeniu wzięło udział aż 150 firm, instytucji oraz NGO-sów. Całkowity zasięg przekazu osiągnął rekordową wysokość, docierając do 61 mln odbiorców poprzez liczne publikacje, live streaming oraz działania promocyjne prowadzone w mediach społecznościowych oraz kanałach komunikacyjnych partnerów wydarzenia – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Tegoroczna edycja po raz kolejny połączy przedstawicieli różnych sektorów, w szczególności administrację rządową i samorządową, instytucje naukowe, biznes, sektor pozarządowy i media. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne na stronie organizatora: togetair.eu. Bilety na to wydarzenie są bezpłatne, a rejestracja jest otwarta.

Ideą, która przyświecać będzie zbliżającemu się wydarzeniu, jest wspólne działanie ku przyszłości. W obrębie trzech scen tematycznych eksperci spotkają się, aby wspólnie debatować nad rozwiązaniami, trendami ekologicznymi, a także szansami i zagrożeniami, jakie dla środowiska niesie perspektywa kolejnych lat. Scena CLIMATE CARE stanie się przestrzenią do podjęcia m.in. takich tematów, jak dekarbonizacja, zrównoważone budownictwo, gospodarka obiegu zamkniętego czy troska o jakość powietrza, zasoby wody i bioróżnorodność. Kolejna ze scen – BUSINESS CONNECT podejmie tematy związane m.in. z odpowiedzialnością przedsiębiorców wobec działań wpływających na środowisko, rynkami energii czy finansowaniem zrównoważonego rozwoju i rolą automatyzacji procesów. Z kolei trzecia ze scen, jaką jest FUTURE COOPERATION, skupi się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii i przemyślanych rozwiązań wobec zmian klimatycznych, a także roli innowacji i globalnych trendów w przyszłości naszej planety.

Szerokie eksperckie grono nie ograniczy się jednak do debat prowadzonych w ramach trzech tematycznych scen. Podobnie jak w minionym roku uczestnicy Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR mogą liczyć na inspirujące prelekcje w ramach key note’ów i dynamicznych power speechy. Dyskusja będzie toczyła się także w formule otwartych okrągłych stołów, a zaproszeni goście zasiądą na gorących krzesłach, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na tematy związane z ekologicznymi perspektywami, jakie mają wpływ na przyszłość planety. Informacje o szczegółach wydarzenia, jego kolejnych elementach oraz prelegentach, którzy pojawią się na scenach tematycznych, zostaną doprecyzowane w najbliższym czasie.

TOGETAIR 2024 dąży nie tylko do budzenia społecznej świadomości w zakresie działań na rzecz środowiska, ale także do pokazania, że nawet niewielki krok – od segregacji odpadów aż po wybór transportu publicznego czy promowanie odnawialnych źródeł energii – może być istotną zmianą na drodze do budowania zrównoważonej przyszłości i lepszego, bardziej ekologicznego świata dla przyszłych pokoleń. Wydarzenie zostało objęte parasolem komunikacyjnym określonym hasłami #TOGETHER FOR US #TOGETHER FOR CLIMATE. Tegoroczna edycja opiera się na trzech scenach tematycznych oraz trzech filarach: organizatorzy zaznaczają, że chcą łączyć, zamiast dzielić, dbać o klimat i środowisko, współpracować dla lepszej przyszłości. W efekcie – wspólnie działać dla klimatu, realizując ideę #TOGETAIR.

Udział w wydarzeniu to doskonała okazja, aby zaangażować się w świadome działanie na rzecz budowania ambitnej, racjonalnej ekonomicznie, polskiej polityki klimatycznej i energetycznej. Spotkanie w eksperckim gronie to szansa na wymianę myśli i doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy oraz możliwość przyjęcia nowej, zgodnej z najnowszymi ekologicznymi trendami perspektywy z myślą o przyszłości.

 

Źródło: Fundacja Czyste Powietrze

 

 

Przeczytaj też:

O nowoczesnych technologiach w budownictwie

XV konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in