Stoen Operator przeznaczy rekordowe nakłady na inwestycje

03.04.2024

Stoen Operator w 2024 r. stawia przede wszystkim na rozbudowę sieci i budowę nowych, strategicznych obiektów infrastruktury sieciowej. Na realizację planów przeznaczy 650 mln zł.

 

Stoen Operator

 

W 2023 r. Stoen Operator zainwestował blisko 550 mln zł. Nakłady te były przeznaczone głównie na rozwój i modernizację sieci na wszystkich poziomach napięć. Obejmowały także przyłączenia oraz wymianę liczników na opomiarowanie wyposażone w funkcje zdalnego odczytu. Dzięki podjętym działaniom sieć warszawskiego OSD zwiększyła się o 202 km nowych linii kablowych. Spółka uruchomiła także 67 nowych stacji transformatorowych. Ok. 200 stacji 15/0,4kV zostało wyposażonych w urządzenia smart grids zapewniające zdalną kontrolę i monitoring bieżących parametrów pracy.

W 2024 r. środki przewidziane na inwestycje Stoen Operator, zgodnie z zatwierdzonym przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Planem Rozwoju na lata 2024–2028, osiągną wartość ok. 650 mln zł.

Obecnie spółka kontynuuje prace związane z rozbudową sieci i budową nowych obiektów infrastruktury sieciowej. Jednym z priorytetów jest zakończenie budowy stacji RPZ Falenica i jej połączenie z lokalną siecią SN 15kV. Inne planowane działania w obszarze tego typu infrastruktury to rozpoczęcie budowy nowej stacji RPZ Posag na terenie Ursusa oraz rozwój sieci WN 110kV. Będzie ona rozbudowana o kilka strategicznych połączeń pozwalających na zwiększenie zdolności przesyłowych i bezpieczeństwa pracy warszawskiej sieci dystrybucyjnej. Jednym z działań zaplanowanych na 2024 r. jest także rozwój kolejnych 150 stacji w standardzie smart. Zapewni on zdalną kontrolę i sterowanie tymi obiektami z poziomu stanowisk dyspozytorskich.

Ważnym elementem planu rozwoju Stoen Operator jest również dalsza wymiana opomiarowania w ramach programu AMI/LZO. Zakłada on obowiązkową wymianę starych mierników na liczniki z funkcją zdalnego odczytu. U wszystkich odbiorców końcowych operatora powinny się one pojawić do połowy 2031 r. Na koniec bieżącego roku spółka planuje osiągnąć liczbę instalacji na poziomie 350 tys., z czego blisko 290 tys. wymienionych urządzeń dotyczy gospodarstw domowych.

W 2024 r. nie zabraknie projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z jednostkami naukowymi. Przedmiotem badań będą m.in. technologie magazynowania energii, testy nowych usług sieciowych oraz diagnostyka i rozwój systemów.

Spółka podkreśla, że większość działań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok jest podporządkowana osiągnięciu celów zdefiniowanych w krajowej Karcie Efektywnej Transformacji. Są to zadania dotyczące obszarów rozwoju i modernizacji sieci, kablowania linii napowietrznych, cyfryzacji i automatyzacji, modernizacji układów pomiarowych, a w szczególności przyłączeń nowych klientów do sieci spółki. Stabilne warunki regulacyjne określane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są kluczowe w realizacji tak ambitnych zadań inwestycyjnych, które w energetyce są długotrwałe, ale jednocześnie realizowane z perspektywą obsługi klientów na kilkadziesiąt lat do przodu.

 

Źródło: Stoen Operator

 

Przeczytaj też:

Na łódzkim lotnisku powstanie farma fotowoltaiczna

Stacja Piła Krzewina w modernizacji

Magazyn energii z baterii autobusów elektrycznych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in