Magazyn energii z baterii autobusów elektrycznych

29.12.2023

Pierwszy w Polsce magazyn energii z baterii pochodzących z autobusów elektrycznych powstał w Jaworznie i współpracuje z siecią elektroenergetyczną.

 

Magazyn energii z baterii

 

Magazyn energii z baterii autobusów elektrycznych ma moc 150 kW oraz pojemność 150 kWh. Pierwszą w Polsce taka instalację uruchomiła firma TAURON.

– Baterie w autobusach elektrycznych w wyniku ich eksploatacji tracą część swojej pojemności i sprawności. Akumulatory o pojemności poniżej 80%, które nie są już użyteczne w autobusach, mogą stać się doskonałym elementem stacjonarnego magazynu energii elektrycznej. Drugie życie baterii jest więc wydłużeniem ich okresu użyteczności o co najmniej 8 lat. Podczas realizacji projektu sprawdzaliśmy, jak magazyn współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych oraz jak wpływa na parametry lokalnej sieci elektroenergetycznej. Planujemy dalsze analizy pracy magazynu oraz weryfikację możliwości jego integracji na przykład ze źródłami wytwórczymi grupy – mówi Patryk Demski, wiceprezes Grupy TAURON ds. strategii i rozwoju.

Innowacyjny magazyn energii z baterii autobusów jest zlokalizowany w Jaworznie. Jest pierwszym w Polsce przemysłowym magazynem second life wykorzystującym używane pakiety bateryjne. Magazyn jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej, zbudowany jest z 4 modułów bateryjnych, w których znajduje się po 78 pojedynczych ogniw bateryjnych, a każdy z modułów waży blisko 500 kg. Pochodzą one z pierwszego autobusu elektrycznego kursującego w Jaworznie.

Biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności w transporcie publicznym w najbliższych latach, można się spodziewać wzrostu używanych pakietów bateryjnych. Dzięki zastosowaniu ich w magazynie stacjonarnym cykl życia baterii może zostać przedłużony nawet o 8 lat.

– Magazyny energii wykorzystujące ogniwa litowo-jonowe będą stanowić istotny element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Niewielkie magazyny stanowią efektywne narzędzie stabilizujące pracę sieci elektroenergetycznych szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych OZE dynamicznie rośnie, a także istotny element układu mikrosieci czy spółdzielni energetycznych. Ogniwa litowo-jonowe z autobusów mogą tu odegrać znaczącą rolę ze względu na przewidywaną zwiększającą się podaż wyeksploatowanych baterii oraz na niższe koszty budowy w porównaniu do klasycznych magazynów przemysłowych – tłumaczy Patryk Demski.

Projekt pn. „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych” jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” oraz dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

 

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

 

Przeczytaj też:

Magazyny energii w systemie elektroenergetycznym

Wielkoskalowe magazynowanie energii – rozdroże nowych technologii

Magazyn energii Tauron powstał w Ochotnicy Dolnej

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in