Program Mój Prąd w 2022 roku. Rusza kolejna edycja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 kwietnia 2022 r. uruchomi czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie Mój Prąd. Wsparcie dotyczyć będzie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych. Te propozycje będą skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in