Magazyn energii Tauron powstał w Ochotnicy Dolnej

01.12.2022

Nowy przemysłowy magazyn energii Tauron wybudował w województwie małopolskim. Ma on moc 100 kW i pojemność 180 kWh.

 

magazyn energii Tauron

 

Magazyn energii Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej w Ochotnicy Dolnej. Energia zmagazynowana w instalacji pozwoli na zaspokojenie dobowych potrzeb energetycznych 25 gospodarstw domowych z tego terenu. Magazyn energii powstał w wyniku współpracy Tauron Dystrybucja, ZPUE S.A. z Włoszczowy, gminy Ochotnica Dolna oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Nowy magazyn energii Tauron ma przede wszystkim stabilizować napięcie w sieci dystrybucyjnej, dzięki czemu będzie możliwe niezawodne funkcjonowanie podłączonych do tej sieci prosumenckich instalacji fotowoltaicznych (PV). Na lokalizację magazynu została wybrana sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna już od kilku lat sukcesywnie zwiększa udział instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie. Obecnie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych mikroinstalacji, co okresowo ogranicza możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Przekroczone poziomy oraz asymetria napięć powodują czasowe wyłączenia instalacji prosumenckich, a to z kolei zmniejsza opłacalność poniesionych przez prosumentów inwestycji.

 

magazyn energii Tauron

 

Magazyn energii Tauron w Ochotnicy Dolnej o mocy 100 kW oraz pojemności 180 kWh został równolegle przyłączony do końcówki wyselekcjonowanego obwodu niskiego napięcia. Wybrany obwód charakteryzuje się dużym udziałem mikroinstalacji PV oraz przyłączonymi odbiorcami energii o dużym zapotrzebowaniu na moc. Kombinacja tych dwóch różnych typów klientów powoduje, że w obwodzie w słoneczne dni są obserwowane wzrosty napięcia powodowane pracą mikroinstalacji fotowoltaicznych, a w pochmurne dni oraz w godzinach szczytu wieczornego obserwowane są spadki napięcia zasilającego powodowane dużym poborem energii.

Dlatego zadaniem magazynu energii w tej lokalizacji jest niezależna stabilizacja napięć fazowych poprzez ładowanie baterii w godzinach pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych (obniżanie napięć fazowych) oraz rozładowywanie baterii w godzinach dużego obciążenia oraz szczytu wieczornego (podwyższanie napięć fazowych).

To już drugi przemysłowy magazyn energii uruchomiony w gminie Ochotnica Dolna. Pierwszy pracuje w systemie od lipca 2022 r. i pełni analogiczną rolę.

Doświadczenia zdobyte podczas testowania działania pierwszego magazynu energii na terenie gminy potwierdziły pozytywny wpływ tego typu urządzeń na stabilizację sieci elektroenergetycznej. Po pierwszym okresie pracy widać, że magazyny mogą być podstawą bardziej elastycznej współpracy produkcji i konsumpcji energii z OZE.

 

Przeczytaj też:

Przemysłowy magazyn energii w Cieszanowicach

PGE zbuduje największy magazyn energii w Europie

Magazyn energii Energa

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in