Mikroinstalacje PV montowane na gruncie

25.03.2021

Dla mikroinstalacji PV na gruncie coraz częściej wybierane są rozwiązania oparte na modułach dwustronnych czy systemach nadążnych.

Mikroinstalacje PV

Ostatnie miesiące 2020 r. w Polsce charakteryzowały się bardzo dynamicznym przyrostem mocy i liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Według danych PSE całkowita moc zainstalowana fotowoltaiki w polskim systemie elektroenergetycznym wzrosła do końca 2020 r. do ponad 3,4 GW [9], [10]. W Polsce jest obecnie już ponad 300 tys. prosumentów, czyli jednocześnie konsumentów i producentów energii, a wg niezależnych analiz za 10 lat może być ich już ponad milion [8].

 

Zmiany, które obserwujemy, to efekt ustawy o OZE, dzięki której również firmy mogą wykorzystywać energię z PV na własne potrzeby i również mają prawo do jej sprzedaży (jeżeli produkcja energii nie jest główną działalnością firmy). Podmioty gospodarcze mogą się ubiegać o status prosumenta na takich samych zasadach co osoby fizyczne [5].

 

Mikroinstalacje PV

Fot. 1. Mikroinstalacja PV zamontowana na działce obok domu (źródło: www.eprosument.pl)

 

Najważniejsza jest jednak forma wsparcia inwestorów indywidualnych w postaci programu Mój Prąd oraz możliwość odliczenia inwestycji w instalację PV na domu jednorodzinnym od podatku w ramach tzw. ulgi termodernizacyjnej [6], [7].

 

Decydując się na montaż modułów fotowoltaicznych jako inwestor indywidualny bądź firma, w zakresie mikroinstalacji możemy rozważyć wady i zalety dwóch rozwiązań: montaż tej instalacji z modułami PV na gruncie oraz montaż instalacji PV na dachu. Bardziej popularnym obecnie w Polsce w zakresie mikroinstalacji jest oczywiście montaż na dachu. Niekiedy zamontowanie instalacji PV na dachu nie jest możliwe, np. ze względu na niekorzystne nachylenie czy jego zacienienie. Czasami wynika to również z samej decyzji inwestora, który ma dużą działkę i chce mieć instalację gruntową o maksymalnej dopuszczalnej mocy dla mikroinstalacji, czyli do 50 kW. Warto więc przemyśleć za i przeciw mikroinstalacji PV zamontowanej na gruncie.

 

Z czym trzeba się liczyć, decydując się na moduły fotowoltaiczne montowane na gruncie obok domu czy firmy? O czym należy pamiętać, wybierając powierzchnię pod mikroinstalację PV na gruncie? Czy przy mikroinstalacji PV na gruncie potrzebne jest pozwolenie budowlane? Czy konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Jaki podatek zapłaci inwestor? Czy instalację taką należy ogrodzić? To pytania, na które próbuje odpowiedzieć niniejszy artykuł.

 

Zobacz:

Mikroinstalacje PV na gruncie – wymagania odnośnie lokalizacji

Lokalizacja instalacji PV to główny czynnik, od którego należy rozpocząć cały proces decyzyjny. Teren nie może być zacieniony przez istniejące bądź przyszłe budynki lub rosnące drzewa. Należy się zorientować, czy na sąsiednich działkach nie jest planowana budowa obiektów, które mogą rzucać cień na instalację. Warto zadbać o to, żeby moduły PV nie sąsiadowały z drzewami również ze względu na spadające liście, szyszki i pyłki z drzew. Planowana instalacja PV powinna mieć możliwość ustawienia w kierunku południowym, aby absorpcja promieniowania i wydajność modułów PV były jak największe. Ponadto nie można zapomnieć o tzw. wentylacji modułów PV i zapewnieniu dopływu powietrza (schładzanie modułów). Musimy wziąć pod uwagę także rodzaj gleby pod planowaną inwestycją. Im gleba cięższa, tym lepiej – zmniejszymy ryzyko montażu na niestabilnym gruncie. Odradza się montowania fotowoltaiki na gruncie z piaszczystym, luźnym podłożem.

 

Wzrost popularności mikroinstalacji PV na gruncie w Polsce spowodował m.in. ujednolicenie stawki VAT niezależnie od lokalizacji instalacji. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. [3] ujednoliciła stawkę VAT z 23 do 8% dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem.

W przypadku przydomowych instalacji prosumenckich inwestorzy nie muszą się obawiać o konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z aktualnym Prawem budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

 

W dalszej części artykułu przeczytasz o:

 • zaletach wyboru montażu instalacji PV na gruncie,
 • systemach montażowych PV na gruncie,
 • trendach rozwojowych.

 

 

dr inż. Adam Mroziński
Centrum Kompetencji – Interdyscyplinarne Centrum OZE
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

mgr Michał Szczepański
Eprosument SA

 

Literatura

 1. J. Flizikowski, A. Mroziński, Inżynieria instalacji fotowoltaicznych, monografia pod red. A. Mroziń- skiego, Wydawnictwo Grafpol, Bydgoszcz 2016.
 2. A. Mroziński, Poradnik dobrych praktyk wdrażania instalacji odnawialnych źródeł energii, Wydawnictwo 1studio.pl Arkadiusz Bartnik, Bydgoszcz 2015.
 3. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2166).
 4. Ustawa z dnia 24 lutego 2020 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2020 r. poz. 293).
 5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524).
 6. Mój Prąd, program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych – https://mojprad.gov.pl/.
 7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).
 8. www.gramwzielone.pl/trendy/103785/milion-prosumentow-w-polsce-w-2030-roku (dostęp grudzień 2020).
 9. www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/100331/grunt-pod-instalacje-fotowoltaiczna-o-czym-musi-pamietac-inwestor (dostęp grudzień 2020).
 10. SBF POLSKA PV, raport Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce I połowa ’20 – http://polskapv.pl/wp-content/uploads/2020/12/ Rynek-Mikroinstalacji-Fotowoltaicznych-w-Pol- sce-I-po%C5%82owa-2020-Stowarzyszenie-Bran%C5%BCy-Fotowoltaicznej-SBF-POLSKA -PV.pdf (dostęp grudzień 2020).
 11. IHS Markit, Annual installations on ground-mounted PV systems larger than 1 MW – www.ihsmarkit.com.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in