Stacja Piła Krzewina w modernizacji

28.02.2024

Stacja Piła Krzewina należąca do Polskich Sieci Elektroenergetycznych zostanie rozbudowana i zmodernizowana. Wartość kontraktu, którego realizacja potrwa 4 lata, to 188 mln zł.

 

Stacja Piła Krzewina zostanie zmodernizowana wraz z przełączeniem toru linii 400 kV Piła Krzewina–Plewiska pracującego na napięciu 220 kV na napięcie 400 kV. Generalnym wykonawcą inwestycji będzie firma Budimex SA.

 

Stacja Piła Krzewina

Modernizacja linii wysokiego napięcia w Porcie Gdynia

 

Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina umożliwi włączenie nowych instalacji OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz m.in. poprzez przełączenie linii relacji Piła Krzewina–Plewiska na napięcie 400 kV także znacząco zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii, co zapewni niezawodne dostawy energii elektrycznej szczególnie do odbiorców w województwie wielkopolskim. Obecnie jeden z torów linii pracuje na napięciu 220 kV, drugi zaś jest nieczynny. Jest to jeden z ważniejszych elementów KSE – systemu zbudowanego z sieci najwyższych napięć (220 kV i 400 kV), który pozwala przesyłać energię w całej Polsce.

Wybudowana przez zleceniodawcę – Polskie Sieci Elektroenergetyczne linia 400 kV Piła Krzewina–Plewiska to także ważny element systemu przesyłu energii z nowych źródeł, np. farm wiatrowych.

– Po wykonaniu modernizacji stacji Piła Krzewina i przełączeniu linii na napięcie 400 kV linia ta będzie stanowiła filar zasilania dla zachodniej oraz północnej Polski. To region kraju nasycony farmami wiatrowymi. Możliwość podłączania nowych OZE do krajowego systemu energetycznego to obecnie jedno z największych wyzwań polskiej energetyki – mówi Maciej Olek, członek zarządu odpowiedzialny m.in. za budownictwo energetyczne w Budimex SA.

Wartość kontraktu, w ramach którego zostanie przebudowana stacja Piła Krzewina, to 188 mln zł netto. Realizacja inwestycji potrwa prawie 4 lata.

 

Budimex posiada bogate doświadczenie w budowie sieci energetycznych. W grudniu 2023 r. w ramach realizacji inwestycji „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” rozpoczął realizację projektu przebudowy wysokiego napięcia w zakresie usunięcia kolizji linii napowietrznych 110 kV z budowanym układem torowym. Przebudowa linii średnich, wysokich i najwyższych napięć realizowana była także wielokrotnie przez firmę przy okazji projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg ekspresowych i autostrad. Generalny wykonawca w ramach realizacji projektów energetycznych realizowanych w formule EPC, m.in. „Budowa nowej elektrociepłowni w Wilnie” czy „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”, wykonał także wyprowadzenia mocy z tych obiektów, które zostały przyłączone do systemu elektroenergetycznego o napięciu 110 kV.

 

Źródło: Budimex SA

 

Przeczytaj też:

Magazyn energii z baterii autobusów elektrycznych

Zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej

Ponad 530 mld zł na realizację 210 największych inwestycji energetyczno-przemysłowych w Polsce

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in