5 miast w 100% z OZE

18.03.2019

W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, wiele miast przestawia się na OZE. Wśród nich na zieloną energię postawiły Barcelona, Frankfurt, Frederikshavn, Genewa i Malmö.

 

Fot. Fotolia.com

 

Barcelona

Drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii pod względem liczby ludności, rozwoju gospodarczego i działalności gospodarczej ma stać się do 2050 r. niezależne energetycznie.

Miasto podjęło pierwsze kroki dotyczące zmian klimatycznych już w 1999 r., kiedy to władze miasta przyjęły rozporządzenie, na podstawie którego wszystkie nowe i zmodernizowane budynki muszą pokrywać co najmniej 60% swojego zapotrzebowania na ciepłą wodę przy użyciu energii słonecznej. Dzięki temu do końca 2012 r. zainstalowano 90 000 m² paneli słonecznych. Gdyby wyposażyć w nie wszystkie dachy w mieście, Barcelona byłaby w stanie wyprodukować 5500 gigawatogodzin w rok, pokrywając w ten sposób zapotrzebowanie na energię dla wszystkich mieszkańców. Obecnie energia odnawialna zaspokaja 50% potrzeb miasta.

 

Frankfurt

To niemieckie miasto planuje do 2050 r. zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na energię o 50% (w stosunku do 2010 r.) dzięki oszczędności i podnoszeniu efektywności energetycznej. Celem jest całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W 2008 r. rada miasta zatwierdziła listę 50 środków mających na celu walkę ze zmianami klimatu i ograniczenie zużycia energii. W 2015 r. Frankfurt przyjął „Masterplan 100% Klimaschutz” („Ogólny plan ochrony klimatu w 100 procentach”), który określa strategie i instrumenty służące osiągnięciu celu do 2050 r. Planowane jest wykorzystanie takich odnawialnych źródeł energii, jak energia słoneczna, biomasa, energia wiatru.

 

Czytaj też: Pierwszy budynek o dodatnim bilansie energetycznym

 

Frederikshavn

Frederikshavn w Danii do 2030 r. 100% energii zamierza pozyskiwać wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Od 2000 r. miasto stawia na zielone przedsiębiorstwa i technologie. Głównym celem jest opracowanie spójnego systemu energetycznego opartego na energii odnawialnej. Aby zaspokoić całość potrzeb energetycznych z OZE, planowane jest zredukowanie zapotrzebowania na energię oraz produkcja czystej energii z wykorzystaniem wiatru i innych lokalnych źródeł lub technologii odnawialnych.

Tworzona jest infrastruktura oparta na czystszych formach mobilności – stacje ładowania pojazdów elektrycznych, biogazowych lub hybrydowych, drogi przyjazne dla rowerzystów, usługi związane z współużytkowaniem samochodów przez mieszkańców.

Realizacja działań będzie poddawana corocznemu przeglądowi, co umożliwi integrację z nowymi technologiami.

 

Genewa

Wzrost cen ropy naftowej w latach 2004–2006 pokazał, że to miasto w Szwajcarii jest silnie uzależniona energetycznie i finansowo od paliw kopalnych. Toteż w 2006 r. przyjęto miejski plan strategiczny „100% energii odnawialnej do 2050 r.” Bieżąca strategia określa budynki, które najbardziej skorzystałyby z prac renowacyjnych, by zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i zwiększyć udział zużycia czystej energii.

W latach 2010–2017 całkowite zużycie energii w budynkach komunalnych zmniejszyło się o ok. 10%, a emisja dwutlenku węgla spadła o 25%.

 

Malmö

Dawne miasto przemysłowe w południowej Szwecji, Malmö, przekształciło się w centrum innowacji technologicznych i kulturowych oraz zrównoważonego rozwoju. Poprzez rozwój energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i biogazu miasto chce do 2030 roku w 100% wykorzystywać źródła odnawialne.

Plan „Energistrategi för Malmö” przewiduje modernizację energetyczną, inteligentne sieci, efektywne zarządzanie odpadami, rozwój transportu publicznego i ścieżek rowerowych. Inne potrzeby zostaną pokryte przez energię odnawialną produkowaną w mieście w 50%.

Malmö przygotowało również plan rozwoju obszarów miejskich, niezbędny do osiągnięcia takiego wykorzystania OZE.

 

Źródło: Skycop/newseria.pl

 

Polecamy też: Obowiązek poprawy efektywności energetycznej – nowe wyzwania

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in