Wielkopolska OIIB – wyznaczamy sobie nowe cele i przecieramy szlaki do ich realizacji

08.01.2024

WOIIB zrzesza ponad 10 000 czynnych inżynierów budownictwa, których pracę wspiera, organizując szkolenia, wydarzenia branżowe, wyjazdy techniczne oraz współpracując ze środowiskiem budowlanym.

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 18 maja 2002 r., w dniu I Okręgowego Zjazdu WOIIB. Tworzenie izby rozpoczęto 10 maja 2001 r. od spotkania konsultacyjnego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w gabinecie Andrzeja Nowaka, ówczesnego dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy doc. dr. inż. Mariana Krzysztofiaka, przewodniczącego Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych związanych z budownictwem, tj. PZITB, PZITS, SEP, SITK, SITWiM oraz ZMRP. Później dołączył SITPNiG. Biuro komitetu organizacyjnego izby znajdowało się w budynku NOT przy ul. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu. Przedstawiciele WOIIB brali również aktywny udział w organizacji samorządu na szczeblu krajowym. Pierwsza kadencja w latach 2002–2006 była okresem organizacyjnym, w którym stworzono struktury zapewniające pełną realizację zadań stawianych przed samorządem przez 20 lat działania izby inżynierów i techników budownictwa w Wielkopolsce.
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na koniec 2022 r. liczyła 10 183 czynnych członków, a przez okres 20 lat działalności uprawnienia budowlane uzyskało 7996 (stan na dzień 20.06.2023 r.) inżynierów i techników budownictwa.

 

Fot. 1. Inauguracja studium podyplomowego Executive Master of Business Administration: New Management in Architecture & Engineering

 

Od 2003 r. izba wydaje kwartalnik „Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły związane z zawodem inżyniera budownictwa, prawem budowlanym, a także dotyczące bieżących wydarzeń z życia izby. Dużą popularnością cieszą się cykle tekstów Włodzimierza Łęckiego pt. „Z dziejów budownictwa w Wielkopolsce” i Marka Adamca pt. „Obrazki sprzed pół wieku”. Autorzy zostali uhonorowani statuetkami „Złotego Pióra” przez Radę Programową Biuletynu Informacyjnego i Strony Internetowej WOIIB przy Okręgowej Radzie WOIIB.
Od drugiej kadencji izba utrzymuje kontakty z Federacją BTP z regionu Wogezów we Francji. W ramach tej współpracy wymieniano się doświadczeniami, a także realizowano program wymiany uczniów ze szkół w Arches we Francji i ZSP nr 3 w Gnieźnie w ramach praktyk zawodowych.
W kwietniu 2022 r. przewodniczącym Okręgowej Rady WOIIB został dr inż. Andrzej Kulesa. W skład ścisłego prezydium weszli: inż. Adam Korzystka, mgr inż. Wojciech Ratajczak, mgr inż. Andrzej Piątkowski i mgr inż. Anna Głębocka.
Zmiana władzy zaowocowała wieloma nowymi pomysłami. Jednym z nich jest współpraca ze szkołami średnimi w celu promowania zawodu inżyniera. Postanowiliśmy zaktywizować współpracę oraz podpisać partnerskie umowy z uczelniami oraz szkołami ponadpodstawowymi o profilu budowlanym z Wielkopolski. Jesienią 2022 r. podpisaliśmy umowy patronackie z 14 szkołami ponadpodstawowymi z Poznania, Konina, Kalisza, Ostrzeszowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Wrześni, Piły, Strzałkowa i Gniezna. Dzięki temu uczniowie mogą bezpłatnie skorzystać z oferty profesjonalnych szkoleń oraz konferencji naukowo-technicznych. Stawiamy na młodzież zawodowo związaną z budownictwem.
Zintensyfikowano współpracę z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. Przedstawiciele WOIIB działają w radach interesariuszy przy wydziałach tych uczelni. W 2022 r. grono współpracujących z izbą uczelni zostało powiększone o Akademię Nauk Stosowanych w Lesznie, Akademię Kaliską oraz Akademię Nauk Stosowanych w Pile.

 

Fot. 2. Dr inż. Andrzej Kulesa otwiera konferencję w ramach Dnia Inżyniera Budownictwa

 

Wielkopolska OIIB wspiera rozwój zawodowy swoich członków. Niewątpliwie dużym osiągnięciem izby jest współpraca z Uczelnią Nauk Stosowanych w Łodzi, która zaowocowała otwarciem w Poznaniu kierunku Executive MBA: New Management in Architecture & Engineering. Pierwsze zajęcia odbyły się w kwietniu 2023 r.
Zakończenie studiów planowane jest na marzec 2024 r. Wszystkie zajęcia odbywają się w salach WOIIB. W związku z dużym zainteresowaniem ofertą programową od października 2023 r. możemy pochwalić się kolejnym naborem dwóch grup na ten sam kierunek. Zamierzamy też współorganizować studia podyplomowe na innych kierunkach, jesteśmy w trakcie rozmów z uczelniami. Chcemy odpowiednio wykorzystywać nasze obiekty, łączymy to z możliwością rozwoju naszych członków.
Bardzo ważna dla WOIIB jest współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Co roku bierzemy udział w Targach Budma, organizując Dni Inżyniera Budownictwa, oraz w Targach INSTALACJE i EXPOPOWER. W 2023 r. rozszerzyliśmy naszą aktywność na Targach Budma, organizując Dni Inżynierskie. Pierwszego dnia tradycyjnie przygotowaliśmy cykl wykładów dla techników i inżynierów budownictwa oraz zainteresowanych osób. Tematem przewodnim były „Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych w Polsce”. Nowością organizacyjną i tematyczną był drugi dzień – „Dzień Przyszłego Inżyniera Budownictwa” skierowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych z klas o profilu budowlanym, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów z terenu Wielkopolski. W sumie w obu wydarzeniach wzięło udział prawie 700 osób. Dzięki tym inicjatywom mogliśmy przybliżyć szerokim kręgom społeczeństwa działalność naszego samorządu w wielu aspektach zawodowych związanych z budownictwem.

 

Fot. 3. 14.11.2022 r. podpisano umowę o współpracy z 7 szkołami średnimi o profilu budowlanym z terenu Wielkopolski

 

WOIIB organizuje wyjazdy techniczne zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Nasi członkowie zwiedzali budowę kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej, Elbląg, Wilno i zamek w Trokach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy, podczas których zwiedzano Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.
Jesteśmy dumni z historii działalności naszej izby, a jednocześnie patrzymy w przyszłość. W bieżącej kadencji zintensyfikowaliśmy współpracę z administracją rządową, wojewódzką i samorządową. Zacieśniamy relacje zawodowe z organami nadzoru budowlanego oraz architektoniczno-budowlanego, PIP czy PSP. Przedstawiciele izby aktywnie działają w ramach zespołów problemowych powołanych przy MRiT oraz GUNB. Podejmowane są również aktywności na szczeblu krajowym, gdzie wybrani przedstawiciele WOIIB biorą czynny udział w pracach zespołów i komisji powołanych przy Krajowej Radzie PIIB.
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa kładzie bardzo duży nacisk na uproszczenie procedur dotyczących kontaktów kandydatów do uzyskania uprawnień budowlanych z naszymi członkami. Dlatego też wdrożyliśmy elektroniczną obsługę procesu kwalifikacyjnego. Każdy członek WOIIB ma również możliwość złożenia dokumentów członkowskich w wersji elektronicznej, których wzory znajdują się na stronie internetowej izby. Takie rozwiązania sprawdziły się w trudnym okresie pandemii SARS-CoV-2. Obecnie możliwość załatwiania spraw zdalnie jest potrzebą naszych czasów. Jesteśmy w trakcie przygotowywania następnych rozwiązań informatycznych, które będą kolejnymi udogodnieniami dla naszych członków. Wyznaczamy sobie nowe cele i przecieramy szlaki do ich realizacji.

 

dr inż. Andrzej Kulesa
przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB

 

Fot. archiwum WOIIB

 

Czytaj także:

Zachodniopomorska izba w służbie inżynierom

Lubelska OIIB – z myślą o ludziach i zawodzie

Małopolska z trzecią pod względem liczebności OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.