Zachodniopomorska izba w służbie inżynierom

06.12.2023

W najbardziej wysuniętym na zachód województwie Polski mieści się Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Obecnie zrzesza ona ok. 5800 czynnych członków, co oznacza, że jest izbą średniej wielkości.

 

Zachodniopomorska izba rozpoczęła swoją działalność 18 maja 2002 r., kiedy to odbył się pierwszy zjazd założycielski zgodnie z przyjętą 15 grudnia 2000 r. ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Izba od początku istnienia pełniła swoją działalność w siedzibie zlokalizowanej przy
ul. Energetyków 9 w Szczecinie. Początkowo wynajmowała pomieszczenia biurowe, lecz z czasem udało się nabyć na własność większościowe udziały w budynku, w którym z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj.
Przez lata wszystkie pomieszczenia będące własnością izby przeszły gruntowny remont i zostały zmodernizowane w taki sposób, by mogły być jak najlepiej wykorzystywane na rzecz członków naszego samorządu. Oprócz pomieszczeń biurowych, służących wykonywaniu działań statutowych oraz bieżącej obsłudze interesantów, w ramach modernizacji powstała także sala konferencyjno-szkoleniowa, która jest wykorzystywana do przeprowadzania różnego rodzaju spotkań oraz szkoleń zawodowych także w łączonej formie stacjonarnej i zdalnej. Jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane na potrzeby organizacji Gabinetu Młodego Inżyniera, stworzonego głównie z myślą o najmłodszych adeptach naszego zawodu, nieposiadających jeszcze w swoich zasobach inżynierskiego oprogramowania. Pokój ten został wyposażony w sprzęt komputerowy, na którym zainstalowano specjalistyczne programy służące m.in. do projektowania, tak aby każdy inżynier miał możliwość korzystania z nich.

 

Przedstawiciele władz i biura Zachodniopomorskiej izby wraz z przedstawicielami władz powiatu goleniowskiego oraz członkami izby podczas uroczystości wręczania medali honorowych (fot. Adrian Pawłowski)

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich członków mieszkających poza stolicą regionu województwa zachodniopomorskiego, zadecydowano o powołaniu jednostek terenowych. Obecnie biura terenowe Zachodniopomorskiej izby znajdują się przy ul. Szczecińskiej 8–10 w Koszalinie, ul. Dąbrowskiego 2 w Wałczu oraz ul. Garncarskiej 4 w Kamieniu Pomorskim, gdzie stałe dyżury pełnią poszczególni członkowie organów izby.
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, oprócz wypełniania zadań statutowych, realizowanych przez organy, powołała także ciała pomocnicze, pełniące funkcję doradczą, konsultacyjną, edukacyjną oraz integracyjną. Przykładowo, Komisja Doskonalenia Zawodowego izby odpowiada za przygotowywanie ciekawej oferty szkoleniowej, organizowanie kursów podnoszących kwalifikacje członków samorządu oraz dbanie o wysoki poziom kształcenia. Mniejsze szkolenia prowadzone są w sali szkoleniowej w siedzibie izby, duże natomiast, skupiające niekiedy powyżej 100 uczestników, organizowane są zazwyczaj w aulach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w ramach współpracy izby z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska tej uczelni. Czas pandemii upowszechnił także formułę przeprowadzania kursów w formie zdalnej, która przyjęła się wśród naszych członków i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejnym organem pomocniczym jest Rada Programowa „Kwartalnika Budowlanego” tworzona przez Prezydium Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej izby oraz przewodniczących organów izby.

 

Turniej badmintona w Zachodniopomorskiej OIIB (fot. Zbigniew Zięba)

 

Została powołana w celu realizacji działalności wydawniczej. Do zadań rady programowej należy tworzenie, współtworzenie, opiniowanie, recenzowanie, ustalanie kształtu oraz zatwierdzanie ostatecznego układu biuletynu informacyjnego izby o nazwie „Kwartalnik Budowlany”, wydawanego nieustannie od 2003 r. Na łamach wydawnictwa prezentowane są informacje o bieżących wydarzeniach z życia izby, ciekawe inwestycje z regionu oraz artykuły techniczne. Publikowane są także informacje prawne przydatne dla inżynierów oraz cykl „Ku przestrodze” – opracowania okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i okręgowego sądu dyscyplinarnego stanowiące przestrogę przed popełnianiem wielu błędów na płaszczyźnie zawodowej.
W izbie działa także Komisja Integracji i Promocji, Koło Seniorów oraz Koło Młodych, powołane w celu większego aktywizowania członków, promowania działalności zarówno młodych koleżanek i kolegów, jak i najstarszych przedstawicieli naszego samorządu. Warto wspomnieć o udzielanych w zachodniopomorskiej izbie nieodpłatnych poradach prawnych oraz technicznych, udzielanych członkom w ramach współpracy z kancelarią prawną. Niezwykle istotne jest, aby każdy członek izby miał możliwość skonsultowania napotkanych trudności związanych z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, zwłaszcza przy tak dynamicznych zmianach legislacyjnych.
Zachodniopomorska izba aktywnie angażuje się w promowanie wizerunku inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz wzmacnianie prestiżu tego zawodu. Dlatego też od kilku lat jest inicjatorem spotkań odbywających się w poszczególnych miastach regionu z przedstawicielami władz samorządowych, świata nauki oraz biznesu. Spotkania stanowią doskonałą platformę wymiany doświadczeń, dyskusji nad problemami związanymi z inwestycjami na terenie województwa oraz sposobność do wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy. Przy okazji tych spotkań prezydium izby postanowiło docenić dorobek zawodowy emerytowanych członków izby z danego regionu, wyróżniając szczególnie zasłużonych seniorów honorowymi oznakami.

 

Budynek, w którym mieści się siedziba Biura Terenowego w Wałczu (fot. Zbigniew Zięba)

 

W działalności Zachodniopomorskiej izby niezwykle istotna jest współpraca ze środowiskami naukowo-technicznymi. Aktywnie współdziała ona m.in. ze szczecińskim oddziałem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa czy też organami nadzoru budowlanego. Jest jednym z organizatorów konkursu na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Od wielu lat jest także współorganizatorem niezwykle cenionych w środowisku inżynierów Warsztatów Nadzoru Budowlanego w Wałczu. Odbywają się one cyklicznie, a w tym roku miała miejsce ich jubileuszowa, XXV edycja. Konferencja na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń środowiska budowlanego jako motywujące, rozwojowe i stanowiące doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy.
Zachodniopomorska izba podejmuje inicjatywy zmierzające do integrowania środowiska inżynierów budownictwa. Najistotniejszą z nich jest organizowany od 2017 r. Ogólnopolski Turniej Badmintona Inżynierów Budownictwa o puchar Przewodniczącego Rady. Wydarzenie nie tylko jest okazją do wzajemnego poznania się w otoczeniu pięknych, nadmorskich pejzaży, ale także krzewi ideę zdrowego trybu życia.

 

Milena Iwanejko

 

Przeczytaj też:

Lubelska OIIB – z myślą o ludziach i zawodzie

Małopolska z trzecią pod względem liczebności OIIB

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – działamy dla środowiska budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in