What you need to know when planning to build your own home

07.09.2021

Posłuchaj: Pobierz:

– Building your own home can be quite a challenge. It is worth seeking the advice of experienced professionals. Our guest today is George, an experienced civil engineer who will answer the most common questions about the process of building a house. The first ąuestion is whether one should perform a geotechnical site investigation before choosing a building design.

– Yes. Sometimes we are obliged to do it by land development conditions. Conducting such an investigation will allow us to identify the groundwater table as well as to determine the structure, layers and bearing capacity of the soil. These data are necessary for creating or adapting a building design.

– Is it better to choose an individual design or a ready-made design from the catalogue?

– Both have advantages and disadvantages. An individual design takes longer time to prepare design documentation and often means higher costs. Yet, it allows taking an individual approach to the design, adjusted to scenic aspects, lighting and the natural topography of the land. On the other hand, a standard design is a shorter and cheaper way to obtain a building permit and start construction, but it might be difficult to adapt it to the conditions of a given plot – in accordance with the provisions of the local zoning plan and the decision on land development conditions. So it’s worth checking what changes can be introduced to the standard design by an adaptation design engineer.

– Well, who should be involved in the process of building a house?

– Definitely reliable building industry professionals with a solid technical foundation and hands-on experience. I mean chartered engineers including a design engineer or adaptation design engineer, a construction site inspector or a site manager. Then house builders can avoid many mistakes, such as the wrong choice of the design and construction technology. Changes in this respect are difficult, costly and often impossible to implement. I also frequently observe the lack of construction works plan as well as non-compliance with health and safety regulations. Not to mention the poor quality of materials, the cooperation with unreliable construction team or the lack of a detailed construction works contract. These and many other oversights could lead to serious consequences, in particular delays in schedule of works and higher construction costs.

 

Zobacz:

Earthworks – excavations for foundations

A surveyor in the construction process

Foundations

 

Co warto wiedzieć, planując budowę własnego domu

– Budowa własnego domu to nie lada wyzwanie. Warto przy tym skorzystać z rady doświadczonych fachowców. Dziś gościmy u siebie Jerzego, doświadczonego inżyniera budownictwa, który odpowie na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące budowy domu. Pierwsze pytanie brzmi: czy przed wyborem projektu trzeba wykonać badania geotechniczne gruntu?

– Niekiedy jesteśmy do tego zobligowani poprzez warunki zabudowy. Wykonanie tych badań pozwoli nam poznać głębokość występowania wód gruntowych, a także określić strukturę, warstwy i nośność gruntu. Są to dane niezbędne do wykonania lub adaptacji projektu.

– Czy lepiej wybrać projekt indywidualny czy typowy z katalogu?

– Jeden i drugi mają wady oraz zalety. Projekt indywidualny wiąże się z dłuższym czasem przygotowania dokumentacji projektowej i często większymi kosztami. Pozwala za to na indywidualne podejście do projektu, uwzględniające kwestie widokowe, oświetlenie i naturalne walory ukształtowania terenu. Z kolei projekt typowy stanowi krótszą i tańszą drogę do uzyskania pozwolenia i rozpoczęcia budowy, ale może być trudny w adaptacji do warunków panujących na konkretnej działce – zgodnie z zapisami planu miejscowego oraz decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warto sprawdzić, jakie zmiany w projekcie katalogowym może wprowadzić projektant adaptujący.

– No właśnie, kogo warto zaangażować do budowy domu?

– Zdecydowanie sprawdzonych fachowców budownictwa, posiadających przygotowanie techniczne i praktyczne doświadczenie w branży. Mam na myśli inżynierów posiadających uprawnienia, w tym projektanta lub projektanta adaptującego, inspektora nadzoru inwestorskiego czy kierownika budowy. Wówczas budujący domy mogą uniknąć wielu błędów, takich jak niewłaściwy wybór projektu oraz technologii budowy domu. Zmiany w tym zakresie są trudne, kosztowne, a często niemożliwe do wprowadzenia. Dość często spotykam się też z brakiem harmonogramu wykonywania robót budowlanych, a także nieprzestrzeganiem przepisów bhp. Już nie wspomnę o złej jakości materiałów, współpracy z nieodpowiednią ekipą budowlaną czy braku precyzyjnej umowy na wykonanie robót budowlanych. Te i wiele innych przeoczeń prowadzą do poważnych konsekwencji, w szczególności opóźnień w planowanych robotach oraz wzrostu kosztów budowy.

 

Słowniczek/Vocabulary

civil engineer – inżynier budownictwa (structural engineer – inżynier konstrukcji)

natural topography (of the land) – naturalne walory ukształtowania terenu

building permit – pozwolenie na budowę

local zoning plan (also local spatial development plan) – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

(adaptation) design engineer – projektant (adaptujący)

reliable, proven, with proven track record (professional) – sprawdzony (fachowiec)

chartered engineer – inżynier z uprawnieniami (chartered design engineer – uprawnienia projektowe, chartered construction engineer – uprawnienia wykonawcze)

construction site inspector/investor’s inspector – inspektor nadzoru inwestorskiego

site manager – kierownik budowy

non-compliance with (health & safety regulations) – nieprzestrzeganie (zasad BHP)

construction team – ekipa budowlana

construction works contract – umowa o roboty budowlane

mistake – błąd

oversight – przeoczenie

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

It can be quite a challenge. – To może okazać się nie lada wyzwaniem.

It is worth seeking/taking the advice of… – Warto poszukać/skorzystać z rady…

(He) will answer the most common questions about… – Odpowie na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące…

Both have advantages and disadvantages. – Oba mają zalety i wady.

It allows taking an individual approach to… – Pozwala na indywidualne podejście do…

with solid technical foundation/background – z solidnym przygotowaniem technicznym

with hands-on experience (in.) – z praktycznym doświadczeniem (in…)

I frequently observe/encounter… – Często obserwuję/spotykam się z…

Not to mention… – Już nie wspomnę o…

These and many others… – Te i wiele innych…

It could lead to serious consequences. – To może prowadzić do poważnych konsekwencji.

 

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.