W wyrobisku kopalnianym powstanie zbiornik retencyjny Kotlarnia

15.07.2021

Planowana powierzchnia zbiornika to około 900 hektarów. Koszty budowy szacuje się na 130 milionów złotych.

 

Na początku lipca 2021 roku Wody Polskie RZGW w Gliwicach, gminy Bierawa i Kuźnia Raciborska, PGL Lasy Państwowe – RDLP w Katowicach oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący budowy zbiornika wodnego Kotlarnia.

 

zbiornik kotlarnia

 

Zbiornik Kotlarnia powstanie na terenie gminy Bierawa i ma być przykładem inwestycji polegającej na rekultywacji terenu eksploatacji górniczej. Takie rozwiązanie nie wymaga dużej ingerencji w środowisko naturalne. Zbiornik będzie miał funkcję retencyjną (przeciwdziałanie skutkom powodzi i suszy). Powstanie jako mokry, wypełniony wodą, a wśród jego wielu funkcji zostanie uwzględniona rezerwa powodziowa, która pomoże odciążyć zlewnię rzeki Bierawki na wypadek wezbrań. Budowa zbiornika mokrego może także wywrzeć pozytywny wpływ na stosunki wodne w okolicy. Zbiornik Kotlarnia będzie rezerwuarem wody dla mieszkańców gminy. Obszar wokół niego zostanie zagospodarowany i będzie dostępny dla wszystkich.

 

Inwestycja została uwzględniona w dokumentach strategicznych, takich jak Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Planowana powierzchnia zbiornika: ok. 900 ha. Pojemność to ok. 40 mln m3, z czego rezerwa powodziowa wynosi 24 mln m3. Szacowany koszt budowy to ok. 130 mln zł., zgodnie ze wstępnymi założeniami (miarodajna wartość inwestycji będzie znana na podstawie dokumentacji technicznej po jej przygotowaniu). Budowa zaplanowana jest na lata 2022-2027.

 

Zobacz też:

O budowie zbiornika retencyjnego w Brańsku i retencjonowaniu wody w Polsce

Retencja korytowa w walce z suszą

Innowacyjne parki wodne pomagają w małej retencji

Zastosowanie urządzeń mikroretencyjnych w systemach odwodnienia miast

 

Rejon budowy zbiornika dotknięty był tragicznymi pożarami lasów m.in. w Kuźni Raciborskiej blisko 30 lat temu. Był to największy pożar, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej. Ogień strawił 90,62 km² lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich i Rudzińca.

 

Zbiornik powstanie na rzece Bierawka i będzie zasilany jej wodami. Podobnie funkcjonuje inny z rezerwuarów w administracji Wód Polskich w Gliwicach – zbiornik Kuźnica Warężyńska, nazywany Pogorią IV, który także powstał przez zalanie wodą wyrobiska pisaku.

 

Źródło: Wody Polskie

 

Sprawdź też:

Nowy zbiornik retencyjny w Warszawie

Zbiornik Racibórz Dolny a zmiana biegu rzeki Odry

Racibórz Dolny – największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce

Produkty budowlane

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in