VIII Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów

10.10.2023

Zakończyła się VIII edycja konkursu dla młodych inżynierów. Zdobywczynią nagrody głównej została Magda Pliszka. Przyznano również nagrody specjalne i wyróżnienia.

 

Za nami VIII Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) – wyłącznego reprezentanta Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Inżynierów Konsultantów (EFCA) w Polsce.

Konkurs ma status ogólnokrajowy i z roku na rok przyciąga coraz więcej zainteresowanych młodych inżynierów z całego kraju. Wydarzenie ma na celu promocję osiągnięć oraz wyróżnienie roli i wkładu inżynierów, którzy w przyszłości staną się liderami branży związanej z budownictwem, a także promocję zawodu inżyniera konsultanta jako różnorodnej i atrakcyjnej ścieżki kariery. Udział w konkursie mogą wziąć osoby aktywne zawodowo poniżej 40. roku życia, które uczestniczyły lub uczestniczą w realizacji nowatorskich i ciekawych projektów w zakresie swojej specjalności. Laureaci mogą zaistnieć na arenie międzynarodowej, gdyż jedną z przewidzianych nagród jest zagwarantowany udział w konkursie EFCA Future Leaders Competition.

 

VIII Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów

Fot. Emilia Młodzikowska

 

Tegoroczną edycję wydarzenia objęli patronatem: honorowym – Polska Izba Inżynierów Budownictwa, wspierającym – Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski, naukowym – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Te znaczące instytucje od lat promują największe imprezy związane z branżą budowlaną, dlatego objęcie przez nie patronatem konkursu jest dowodem jego prestiżu i zaszczytem. Należy podkreślić, że wydarzenie to zagościło na stałe w kalendarzu wydarzeń branżowych.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas XI Konferencji SIDiR pt. „Dobre praktyki w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi intelektualne – wybrane aspekty”, która odbyła się 27–28 września br. w Warszawie.

Kapituła konkursowa złożona z wybitnych inżynierów budownictwa, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków SIDiR oceniała dotychczasowe osiągnięcia kandydatów, zakres oryginalności i innowacyjności zrealizowanego projektu, aktualność oraz wagę problemu, a także przydatność praktyczną opisanego rozwiązania.

Nagrodę główną tegorocznej, VIII edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów otrzymała Magda Marta Pliszka. Laureatka pełniła samodzielne funkcje w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz jako główny inspektor nadzoru zadania pn. „Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych (GTHR)”. Osiągnięcia zawodowe Magdy Pliszki zostały również docenione przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, która przyznała jej specjalne wyróżnienie PIIB. Nagrodę Specjalną Zarządu SIDiR otrzymał natomiast Leonardo Le Pera, który pełnił funkcję kierownika robót i był odpowiedzialny za organizację pracy na obiektach mostowych i tunelowych w trakcie realizacji zadania związanego z budową linii kolejowej Nykirke–Barkåker.

Kapituła konkursowa przyznała też wyróżnienia za wybitne osiągnięcia zawodowe Małgorzacie Urbanek, Annie Kucharskiej, Rafałowi Latawcowi, Łukaszowi Śladze oraz Piotrowi Brodniewiczowi.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, życząc dalszych sukcesów zawodowych. Zapraszamy wszystkich młodych inżynierów do udziału w kolejnych edycjach Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów.

 

Grzegorz Piskorz

przewodniczący Grupy Młodych Profesjonalistów przy SIDiR

członek zarządu SIDiR

 

 

Przeczytaj też:

Konkurs PZITB „Budowa Roku 2022”

27. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Konkurs „wyKOMBinuj mOst 2023” za nami

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in