Konkurs PZITB „Budowa Roku 2022”

02.10.2023

Kolejna, już XXXIII edycja Konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku” dobiegła końca.

 

Budowa Roku 2022

 

Ogólnopolski Konkurs „Budowa Roku” jest organizowany corocznie przez PZITB od 1989 r. Wpisał się on trwale w pejzaż polskiego budownictwa, skutecznie promując polskie firmy budowlane, inwestorów, deweloperów, wykonawców oraz projektantów.

Honorowy patronat nad Konkursem PZITB „Budowa Roku 2022” objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Powołano również komitet honorowy podkreślający rangę wydarzenia. Wyróżnienie to przyjęli: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, Tomasz Żuchowski, p.o. generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, prof. Kazimierz Furtak, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, prof. Maria Kaszyńska, przewodnicząca PZITB, Mariusz Dobrzeniecki,prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej, Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Ryszard Trykosko, przewodniczący Rady Fundacji PZITB.

 

Budowa Roku 2022

 

19 września br. w gmachu FSNT-NOT w Warszawie odbyła się uroczystość przyznania nagród laureatom Konkursu PZITB „Budowa Roku 2022”. Wręczali je: prof. Maria Kaszyńska, przewodnicząca PZITB, Piotr Uścińki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, oraz Marek Zackiewicz, przewodniczący komitetu organizacyjnego konkursu. Galę poprowadziła mgr inż. Weronika Wasielewska, wiceprzewodnicząca Komitetu Młodej Kadry PZITB.

W tegorocznym konkursie nagrodzono 33 budowy w 9 kategoriach: budynki mieszkalne wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 40 mln zł, osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 40 mln zł, obiekty przebudowane i rewitalizowane, obiekty nauki i oświaty, obiekty użyteczności publicznej, obiekty biurowo-usługowe, obiekty przemysłowe oraz obiekty oceniane indywidualnie. Nagrodzone inwestycje charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, zapewnieniem bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrony środowiska. Zgłoszone do konkursu budowy świadczą o dużych możliwościach technicznych wykonawców i są najlepszą rekomendacją myśli polskiej kadry inżynieryjno-technicznej na rynku europejskim.

 

Budowa Roku 2022

 

Komitet organizacyjny konkursu i sąd konkursowy PZITB przyznały również Nagrodę Specjalną „Budowa Roku 2022” inwestorowi – Urzędowi Morskiemu w Gdyni oraz generalnemu wykonawcy – konsorcjum spółek Grupy NDI z Sopotu, N.V. Besix S.A. i Brusseles za realizację drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – etap I: przekop Mierzei Wiślanej. Budowa znana w całej Polsce pod względem inżynieryjnym jest jednym z najciekawszych projektów. Przedsięwzięcie ma niebagatelny wpływ na gospodarkę regionu. Sąd konkursowy miał trudne zadanie wskazać i nagrodzić najlepsze realizacje minionego roku.

Tradycyjnie gala odbywa się pod koniec września, gdy w całym kraju obchodzi się Dzień Budowlanych. Organizatorzy konkursu starają się pokazać efekty pracy wszystkich pracujących w tym tak trudnym i odpowiedzialnym zawodzie. PZITB składa gratulacje laureatom konkursu oraz wszystkim, którzy zgłosili swoje najlepsze, zrealizowane w 2022 r. budowy.

 

Katarzyna Zysk

sekretarz komitetu organizacyjnego konkursu

Fot. Jacek Daniluk

 

 

Czytaj także:

27. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” 

Sukces polskich inżynierów w Design and Construct Steel Bridge Competition

Konkurs „wyKOMBinuj mOst 2023” za nami

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in