27. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

27.09.2023

W 2023 roku nominacje konkursowe otrzymało 531 obiektów budowlanych, spośród których do finału zakwalifikowano 91 obiektów. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbyła się, jak co roku, na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

Miesięcznik „Inżynier Budownictwa” przyznał wyróżnienie inwestorowi – gminie Iwaniska za budowę Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie.

 

 

 

Obiekt wyposażony został w odnawialne źródła energii – pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Jest to budynek bez barier architektonicznych, z windą oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W domu znajduje się 25 pokoi 2-osobowych z łazienkami oraz wyjściem na balkon. W każdym pokoju zamontowana została klimatyzacja. Na terenie obiektu jest duża kuchnia, świetlica do prowadzenia zajęć terapeutycznych, są gabinety lekarskie oraz sala do rehabilitacji. Jest to miejsce przeznaczone dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle i somatycznie chorych. Budynek został oddany do użytku w listopadzie 2022 roku, a od 1 lutego 2023 roku przyjmowani są w nim pensjonariusze.

 

 

Inwestor: gmina Iwaniska

Wykonawca: „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Macias Rytwiany, Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A.

Projektant: Biuro Projektowe z Wykonawstwem Zygmunt Drzymalski Staszów

 

Kwartalnik „Przewodnik Projektanta” przyznał wyróżnienie firmie Grębski Pracownia Projektowa za projekt rewitalizacji przestrzeni i zespołu budynków młyna Dom Wenecki w Nysie.

 

 

Głównym celem projektu była rewitalizacja i nadanie charakteru otwartości poprzemysłowego założenia zespołu budynków młyna w Nysie. Celem było również przeobrażenie przestrzeni przybrzeżnej rzeki Nysa Kłodzka w części śródmieścia miasta, a także wskazanie otwartości władz miasta na łączenie nowoczesnej architektury z zastaną tkanką zabytkową. Funkcja budynku została zmieniona z produkcyjnej na usługową. Budynek i obszar wokół niego są otwarte dla osób korzystających z usług gastronomicznych, hotelowych i handlowych. Teren przy obiekcie został częściowo podniesiony. Dzięki przeobrażeniu najbliższego otoczenia, zarówno pod względem wysokościowym, jak i jakości zagospodarowania, funkcja zaaplikowana do budynku wyróżnia się wśród innych, podobnych w mieście.

Zespół budynków młyna z niedostępnego i zaniedbanego stał się dowodem potencjału świeżości i użyteczności terenów poddanych rewitalizacji. Dzięki rewitalizacji przestrzeni przywrócona została świadomość miejsca po starym młynie. Turystyka miasta wzbogaciła się o miejsce prestiżowe.

 

 

Inwestor: Barbara Komorowska Teresin
Wykonawca: BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Rzeszów
Projektant: Tomasz Grębski Pracownia Projektowa Nysa

Obiekt: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/3413/object/3808/dom-wenecki-w-nysie

 

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa wręczyła wyróżnienie wykonawcy – Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Maciej Jakuboszczak Kopanica za przebudowę, nadbudowę, rozbudowę budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze. Nagrodę wręczyła Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – członek Krajowej Rady PIIB

 

 

 

Do istniejącego budynku został dobudowany nowy o takim samym przeznaczeniu, czyli realizujący świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. Powstał też hostel. Zrealizowany obiekt o powierzchni użytkowej 1400,4 m2 ma dwie kondygnacje i jest częściowo podpiwniczony. W ośrodku znajdują się pomieszczenia rehabilitacyjne i administracyjno-biurowe, pokoje hostelowe, sanitariaty, hol główny, stołówka, zaplecze gospodarcze, pralnia, węzeł cieplny. W ramach inwestycji zagospodarowano teren wokół obiektu. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z UE.

 

Inwestor: miasto Zielona Góra
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak Kopanica
Projektant: Arcus-Consult Zielona Góra Sp. z o.o.

 

Podczas uroczystej gali uhonorowani zostali również inżynierowie pracujący na wizytowanych przez jury konkursu inwestycjach:
– Damian Kurp, Berger Bau Polska Sp. z o.o., kierownik budowy, za przebudowę dworca kolejowego w Węglińcu
– Wojciech Chojnacki, Budimex S.A., kierownik kontraktu, za rozbiórkę i rozbudowę części recepcyjnej i pobytowej budynku sanatoryjnego Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy. Gen. Wł. Sikorskiego w Kołobrzegu
– Wojciech Zdanowski, Budimex S.A., kierownik budowy, za rozbiórkę i rozbudowę części recepcyjnej i pobytowej budynku sanatoryjnego Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy. Gen. Wł. Sikorskiego w Kołobrzegu
– Rafał Matrejek, Wodpol Sp. z o.o. Żywiec, za Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym w Bochni
– Marcin Szymborski, Mostostal Warszawa, dyrektor kontraktu, za przebudowę Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz budowę demonstracyjnego budynku pasywnego w Szczecinie przy ulicy Mazowieckiej 14 oraz Piłsudskiego 40 w Szczecinie
– Maciej Biskup, Konior Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Katowice, kierownik budowy, za Starą Pijalnię w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in