XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

02.10.2023

W Chorzowie 12–15 września 2023 r. odbyła się w formule hybrydowej XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór pod nazwą „Bezpieczeństwo Obiektów Hydrotechnicznych”. Wzięły w niej udział 204 osoby z 20 krajów, w tym 147 uczestników stacjonarnie.

 

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

 

Organizatorem wydarzenia był Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (PW), z którym współpracowali: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Centrum Technicznej Kontroli Zapór – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW), Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., Polski Komitet Wielkich Zapór POLCOLD oraz Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN).

Konferencja była objęta patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Na ceremonii otwarcia patroni, reprezentowani kolejno przez Dorotę Cabańską, Mariusza Dobrzenieckiego, Jakuba Chełstowskiego, Zbigniewa Farugę i Pawła Popielskiego, powitali zgromadzonych gości. W imieniu organizatorów i współorganizatorów wydarzenia wystąpili: Jan Winter (PW), Maciej Sieinski (IMGW), Piotr Śliwiński (POLCOLD), Zbigniew Kledyński (KILiW PAN) i Apoloniusz Kodura (PW). Prelegenci podkreślili znaczenie rozwoju współpracy międzynarodowej oraz prac naukowo-technicznych prowadzonych w zakresie budowy i monitoringu obiektów hydrotechnicznych.

W ramach konferencji odbyły się 4 sesje techniczne, podczas których zostało zaprezentowanych 26 referatów.

Ze względu na obchodzony jubileusz 140 lat działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. pierwsza sesja była poświęcona działalności spółki w zakresie bezpiecznej eksploatacji dużych zbiorników wodnych. Poruszono wiele problemów dotyczących bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych, związanych z utrzymaniem i modernizacją zbiorników wodnych oraz aktualnym prawem wodnym.

Pozostałe sesje techniczne zostały poświęcone badaniom, eksploatacji i utrzymaniu budowli hydrotechnicznych. Tematyka referatów dotyczyła zagadnień związanych z gospodarką wodną oraz naprawą i modernizacją obiektów hydrotechnicznych. Prelegenci poruszyli również problemy eksploatacji tych budowli w kontekście zmian klimatycznych oraz zaprezentowali nowe technologie w budownictwie wodnym, a także nowoczesne techniki pomiaru i monitoringu stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi materiałami budowlanymi oraz aparaturą pomiarową na wystawie towarzyszącej konferencji.

 

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

 

W trzecim dniu wydarzenia odbyła się wycieczka techniczna do Zbiornika Goczałkowickiego administrowanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. oraz do Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach.

Referaty zgłoszone na konferencję zostaną opublikowane w czasopismach: „Archives of Civil Engineering”, „Journal of Water and Land Development”, „Water”, „Gospodarka Wodna”, „Energetyka Wodna” oraz w monografii wydanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór była dofinansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych”.

Więcej na: tkz.is.pw.edu.pl

 

Jan Winter

Agnieszka Dąbska

Fot. KOJ Adam Koj

 

 

Przeczytaj też:

Budowle hydrotechniczne – kontrola uszczelnień

Beton hydrotechniczny – projektowanie i wykonawstwo

Dobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in