Ustawa o efektywności energetycznej – nowelizacja z 2021 roku

26.07.2021

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów związanych z efektywnością energetyczną do rozwiązań obowiązujących w UE oraz osiągnięcie krajowego celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5580 toe.

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868) wprowadza wiele rozwiązań, które mają zmaksymalizować oszczędność energii. Nowe przepisy rozszerzają katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa paliwowe wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu. Podmioty te będą mogły realizować przedsięwzięcia z obszaru transportu oraz innych obszarów końcowego zużycia energii, zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie. Poza tym ustawodawca zdecydował się uzupełnić dotychczasowy system świadectw efektywności energetycznej o tzw. środki alternatywne, do których zaliczono programy i instrumenty służące poprawie efektywności energetycznej, finansowane m.in. z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego czy budżetu UE. Nowe przepisy umożliwiają też zobowiązanym podmiotom wywiązywanie się z obowiązków w dziedzinie oszczędności energii poprzez działania polegające na przyłączaniu odbiorców do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła u odbiorców końcowych w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań. Ponadto ustawa powołuje do życia Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej, w którym będą gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej spoza systemu białych certyfikatów, co ma ułatwić monitorowanie oszczędności zużycia energii. Nowelizacja doprecyzowuje też przepisy dotyczące procedury wydawania świadectw efektywności energetycznej, m.in. uregulowano skutki złożenia wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej po rozpoczęciu prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz przewidziano możliwość złożenia korekty wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej w przypadku uzyskania z zakończonego przedsięwzięcia oszczędności innej niż określona w wydanym świadectwie efektywności energetycznej. Wskazano też wymagania, jakie muszą spełniać osoby przygotowujące audyty efektywności energetycznej.

 

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Polegają one na nałożeniu na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązku montażu w lokalach ciepłomierzy i wodomierzy z funkcją umożliwiającą zdalny odczyt. Termin realizacji tego obowiązku upływa z dniem 1 stycznia 2027 r.

 

Ustawa weszła w życie 22.05.2021 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Fot. stock.adobe/SimpLine

 

Zobacz:

Systemy techniczne a efektywność energetyczna budynków

Ekologiczne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń

Zenit – pierwsze zrównoważone osiedle w Łodzi

Standard nZEB w polskich realiach

Budynki blisko zeroenergetyczne w Polsce

Sprawdź: Produkty budowlane

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.