Upewnij się, że Twój dom stoi na solidnych fundamentach!

08.10.2018

Jak rozpoznać osiadanie budynków? Czym może być spowodowane i jak naprawić uszkodzenia domu powstałe w wyniku osiadania?
 

Główną oznaką osiadania osłabionych fundamentów jest pojawienie się pęknięć na ścianach lub zapadanie się posadzek. Pęknięcia spowodowane osiadaniem zwykle biegną po przekątnej lub są to pęknięcia poziome i pojawiają się nagle na tynkach wewnątrz i na zewnątrz budynku. Tego rodzaju pęknięcia są zwykle grubsze niż te drobne, włoskowate, które mogą powstawać w wyniku naturalnych ruchów konstrukcji.

 

 

Łatwo również zauważyć zapadanie się podłogi. Między listwami przypodłogowymi a podłogą zaczynają się pojawiać szczeliny, a na powierzchniach posadzek mogą pojawić się pęknięcia lub nierówności.

Również praca drzwi i okien może wskazywać na problemy z osiadaniem fundamentów. W wyniku osiadania drzwi oraz okna mogą się blokować i nie domykać. Często pojawiają się również pęknięcia w miejscu styku przybudówki (np. garażu, tarasu czy ganku) z budynkiem głównym. Wskazują one na odrywanie się dobudowanej części od głównej konstrukcji.

Chcąc rozwiązać postępujący problem, właściciel lub firma wykonawcza stają przed problemem wyboru metody. W niniejszym artykule omówione zostaną różnice pomiędzy tradycyjnymi, uciążliwymi metodami betonowymi, związanymi z wykopami, a szybkimi i małoinwazyjnymi technologiami, jak iniekcje geopolimerowe.

 

Co to są geopolimery i ich zastosowanie we wzmocnieniu fundamentów

Iniekcje geopolimerowe to jedna z metod geoinżynierii polegająca na „wstrzyknięciu” w grunt wysoko ekspansywnych żywic, które w wyniku reakcji chemicznej (polimeryzacji) szybko penetrują grunt i osiągają swoje właściwości nośne w bardzo krótkim czasie. Materiał osiąga 90–95% zakładanej wytrzymałości w czasie ok. 90 sekund.

Dzięki temu iniekcje stanowią szybką i nieuciążliwą alternatywę dla tradycyjnych technologii (np. jet grouting, mikropale, podbicie tradycyjne, iniekcje cementowe) stosowanych w celu rozwiązania problemów osiadania obiektów inżynierii lądowej. Skład geopolimerów dobierany jest odpowiednio do warunków gruntu i wymogów obiektu, uwzględniając wiele czynników, w oparciu o uprzednio przeprowadzone badania geotechniczne: stan i właściwości gruntu, rodzaj i nośność gruntu, obciążenie oraz oczywiście zakładane wartości podniesienia i reniwelacji budynku.

 

Iniekcje geopolimerowe vs tradycyjne metody podbijania fundamentów
Pale betonowe lub cementowe wylewki betonowe obliczone są na jednokierunkowe, horyzontalne pogłębienie istniejących fundamentów.
Iniekcje geopolimerowe również mają za zadanie wzmocnienie fundamentów, ale decydując się na ich zastosowanie podchodzimy do problemu wzmocnienia fundamentów kompleksowo, przyjmując trochę inną perspektywę.

Zamiast punktowego, jednokierunkowego pogłębienia osłabionych fundamentów, sieć iniekcji geopolimerowych obliczona jest na poprawę nośności całego obszaru, na którym posadowiony jest dom. Ekspansywna, głęboko penetrująca materiał dociera do stref o słabej nośności, zagęszczając grunt, wypełniając pustki i wypierając ewentualną wodę. Tym samym całościowo wzmacnia posadowienie konstrukcji całego budynku.

 

Metody betonowe a iniekcje geopolimerowe – jak w praktyce wygląda naprawa z użyciem obu metod?

Tradycyjne metody polegające na wylaniu czy wtryskiwaniu betonu wymagają dużej ingerencji w podłoże, w praktyce oznacza to zerwanie posadzki, głębokie wykopy z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w celu bądź to wylania betonu, bądź instalacji betonowych pali. Teren wokół domu, którego fundamenty podbijane są w ten sposób, zamienia się w zrujnowany teren budowy. Zniszczone zostają nie tylko podłogi i posadzki, ale podwórko, podjazd oraz teren zielony (trawnik, ogródek) wokół remontowanego domu.
Jeszcze jednym utrudnieniem związanym z podbijaniem fundamentów w technologii np. jet grouting, o którym należy pamiętać, jest konieczność usuwania upłynnionego gruntu zawierającego cement, wydobywającego się podczas prac z otworu wiertniczego na powierzchnię.

Tymczasem iniekcje geopolimerowe ograniczają się do minimalnie uciążliwych przewiertów o średnicy 12 mm, w których umieszczane są pakery iniekcyjne – metalowe rurki, przez które wstrzykiwany jest geopolimer. Otwory iniekcyjne po podaniu materiału są na powrót zasklepiane. Jak zostało to wspomniane wcześniej, geopolimer osiąga swoją wytrzymałość użytkową w pierwszych minutach po iniekcji, co oznacza, że w tym czasie można normalnie korzystać z posadzki. Co więcej – nie ma konieczności usuwania mebli czy wyprowadzki z domu na czas remontu. Życie domowe może toczyć się normalnym trybem podczas naszych prac.

 

 

Porównanie czasu napraw z użyciem obu metod
Większość prac naprawczych wykonywanych tradycyjną metodą mierzona jest właściwie w miesiącach: podbijanie fundamentów w typowym domu jednorodzinnym może potrwać do 6 miesięcy.
Tymczasem naprawy z wykorzystaniem iniekcji geopolimerowych w domach jednorodzinnych zamykają się zazwyczaj w przedziale 1–2 dni.

 

 

Porównanie całościowych kosztów iniekcji geopolimerowych i tradycyjnych metod wzmacniania fundamentów

Aby porównać koszty obu rozwiązań, najlepiej spojrzeć na całościowe ujęcie kosztów. Tradycyjne metody wiążą się z praktycznie kompletną dewastacją istniejących podłóg i posadzek, oraz terenu wokół. Po naprawach przeprowadzonych z użyciem mikropali, czy jet groutingu, tak naprawdę wymagany jest gruntowny remont domu w celu przywrócenia do użytkowania oraz powstają koszty rewitalizacji terenu wokół (podwórko, trawnik, ogród, itd.). Nie wspominając już o ewentualnych kosztach przeprowadzki mieszkańców i usuwania mebli na czas remontu.

Tymczasem naprawy z użyciem iniekcji geopolimerowych przez to, że są mniej inwazyjne niż tradycyjne metody podbicia fundamentów, w całościowym ujęciu okazują się nawet do 40% tańsze w porównaniu do technologii cementowej.
Bez zrywania podłóg i posadzek, bez wykopów. Bez dodatkowych kosztów związanych z remontem powykonawczym. Wzmocnienia fundamentów i naprawy posadzek są nieinwazyjne i nieuciążliwe – podczas prac w domu może toczyć się normalne życie, a domownicy mogą normalnie funkcjonować.

 

Case Study, czyli przykłady realizacji

Realizacja nr 1: Dom jednorodzinny położony w Lubinie. W domu pojawiły się pęknięcia na posadzkach w kuchni i łazience. Zaczęła osiadać podłoga. Listwy przypodłogowe odkleiły się od podłóg, odsłaniając 2-centymetrowe szpary. Panele na podłogach w salonie i sypialni zaczęły sprężynować, co dawało się odczuć podczas chodzenia. Podczas badań geotechnicznych okazało się, że wykonawca nie zagęścił odpowiednio gruntu pod fundamentami. Stąd przyczyna osiadania.

Wyzwanie

Wzmocnienie gruntu i posadowienia domu, wypoziomowanie posadzek i przywrócenie podłóg do pierwotnego stanu.

Rozwiązanie
Naprawa z wykorzystaniem technologii iniekcji geopolimerowych. Naprawy zajęły zaledwie 1,5 dnia, a nie 2–3 miesiące, gdyby Klient próbował wylewać fundamenty i wzmacniać posadowienie tradycyjnymi metodami.

Szczegółowy opis realizacji projektu: TUTAJ

Obejrzyj video z wypowiedzią właściciela domu w Lubinie, który zdecydował się na naprawy w technologii iniekcji geopolimerowych.
 

 

Realizacja nr 2: Podbijanie fundamentów domu za pomocą pali geopolimerowych, Świebodzin. Domu jednorodzinny w miejscowości Nowy Dworek, okolice Świebodzina. Dom w stanie surowym zamkniętym, w trakcie budowy i wykańczania. Właściciele już podczas budowy odkryli problemy z osiadaniem. Wykonali badania geotechniczne, które wykazały, że dom jest posadowiony na torfie niemającym praktycznie żadnych właściwości nośnych.

Wyzwanie

Wzmocnienie fundamentów nowo wybudowanego domu. W wyniku badań geotechnicznych stwierdzono warstwy gruntów organicznych, które nie nadają się do posadowienia tego typu budowli. Złożone warunki gruntowe spowodowały nierównomierne osiadanie budynku.

Zaproponowane rozwiązanie

W celu zatrzymania osiadań Właściciele zdecydowali się na zastosowanie innowacyjnego rozwiązania zwanego PowerPile w celu zatrzymania dalszych osiadań całej konstrukcji.

Szczegółowy opis realizacji projektu: TUTAJ

Obejrzyj video z wypowiedzią właściciela domu w Lubinie, który zdecydował się na naprawy w technologii iniekcji geopolimerowych.
 

Kontakt

Po więcej informacji lub w celu nieodpłatnych konsultacji lub wizji lokalnej, zapraszamy do kontaktu z jednym z inżynierów firmy Geobear:

– 885 805 900 (mazowieckie i wschodnia część Polski)
– 885 807 600 (wielkopolska i zachodnia część Polski)
– 885 807 500 (południowa część Polski)
– 885 801 300 – biuro

 

Geobear Poland

ul. Belwederska 9a/5

00-761 Warszawa

www.geobear.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in