Badania zagrożeń występujących podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane-cz.I

Prezentowany artykuł został wyróżniony w konkursie im. prof. M. Pożarskiego na najlepsze artykuły publikowane w czasopismach z zakresu elektryki – organach SEP.
Od kilkudziesięciu lat podejmowane są próby oceny zagrożenia powstającego podczas bezpośred-nich wyładowań piorunowych w różnorodne obiekty budowlane. Podstawowym źródłem informacji o zachodzących zjawiskach są wyniki rejestracji w rzeczywistych obiektach prowadzone podczas: bezpośrednich, naturalnych lub prowokowanych wyładowań piorunowych w te obiekty albo podczas wymuszonego przepływu prądów udarowych w instalacjach piorunochronnych lub przewodzących elementach konstrukcyjnych obiektów.

EPSTAL = jakość + bezpieczeństwo

Po przyjęciu przez PKN normy hutniczej PN-H-93220:20061 polscy producenci stali zbrojeniowej: Celsa „Huta Ostrowiec” i CMC Zawiercie, rozpoczęli produkcję nowego gatunku B500SP-EPSTAL®, posiadającego wszelkie pożądane właściwości w nowoczesnym budownictwie tj.: wysoka wytrzymałość fyk=500MPa oraz podwyższona ciągliwość εuk≥8%, 1,15≤(ft/fy)k≤1,35. Połączenie tych dwóch cech w dużym stopniu decyduje o trwałości i bezpieczeństwie konstrukcji żelbetowych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in