Kominowy zawrót głowy

22.03.2007

Dziesiątki rozwiązań kominowych i setki odmian dostępnych na rynku nie ułatwiają życia inwestorom. W decyzji o tym, które z nich wybrać do budowanego domu, najlepiej pomoże fachowiec: kominiarz, projektant, producent. Inwestorowi znającemu podstawowe zasady leżące u podstaw takiego, a nie innego, wyboru z pewnością będzie łatwiej z nimi rozmawiać.

Artykuł sponsorowany 

Dziesiątki rozwiązań kominowych i setki odmian dostępnych na rynku nie ułatwiają życia inwestorom. W decyzji o tym, które z nich wybrać do budowanego domu, najlepiej pomoże fachowiec: kominiarz, projektant, producent. Inwestorowi znającemu podstawowe zasady leżące u podstaw takiego, a nie innego, wyboru z pewnością będzie łatwiej z nimi rozmawiać.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jaki będzie stosowany rodzaj paliwa (węgiel, gaz, olej opałowy, a może więcej niż jedno paliwo zamiennie), jaka jest moc paleniska (w piecu do ogrzewania domu) oraz jaka będzie wysokość komina (budynku). Wyposażenie w taką wiedzę pozwoli ocenić, który z dostępnych na rynku materiałów wykorzystywanych do budowy kominów będzie dla nas najbardziej odpowiedni.
Od cegły do stali

Najdłużej stosowana do tego celu cegła pełna charakteryzuje się stosunkowo dużą odpornością na działanie związków chemicznych oraz odpornością na wysoką temperaturę. Wada tej metody to czasochłonność oraz duży ciężar i wielkość konstrukcji. Często kominy z cegły pełnej mając wewnątrz chropowatą powierzchnię muszą być większe od kominów z innych materiałów, aby zapewnić dobry przepływ spalin.

Najbardziej uniwersalnym z dostępnych obecnie materiałów jest szamot, czyli rodzaj specjalnej wypalanej gliny. Jest bardzo odporny na agresję chemiczną, wysokie temperatury i, co najważniejsze, w związku z tym może być stosowany do palenisk opalanych wszystkimi rodzajami paliw. Kominom szamotowym jest obojętne, czy dom ogrzewany jest gazem, olejem opałowym, węglem czy drewnem.
{mospagebreak}
Innym rodzajem tworzywa ceramicznego wykorzystywanego do wykonywania przewodów kominowych jest kamionka. Ich odporność na działanie kwasów jest nawet wyższa niż w przypadku szamotu, ale słabo radzą sobie z wysoką temperaturą. Nie nadają się więc do domów opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem). 

Innym nieceramicznym materiałem stosowanym na przewody kominowe są metale lub ich stopy odporne na działanie środowisk agresywnych. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są stale kwasoodporne. Można je stosować jako wkłady w istniejących konstrukcjach kominowych lub nowych dopuszczonych do stosowania na podstawie Aprobat Technicznych wydanych przez uprawnione instytucje. Nadają się przede wszystkim do domów, w których zmieniono tradycyjny system ogrzewania na nowoczesny, np. na rozwiązanie z kotłem kondensacyjnym, i konieczne jest wyłożenie starego komina materiałem odpornym na agresję chemiczną, wyposażonych w piece kondensacyjne, z którymi tradycyjne rozwiązania kominowe nie są sobie w stanie dobrze poradzić.

Samodzielny montaż

Spośród wielu rozwiązań na rynku ciekawą ofertę ma m.in. firma LEIER. Do wyboru są tu: system kominowy LEIER izolowany oraz LEIER Turbo. Obydwa wykonane są z rur szamotowych, nadają się do wszystkich rodzajów paliw i są bardzo proste w montażu. Dołączona do nich instrukcja jest tak jasna i szczegółowa, że umożliwia samodzielny montaż. System LEIER izolowany znajduje zastosowanie w przewodach kominowych o różnych średnicach, nadaje się także do budynków wielokondygnacyjnych. Zaletą systemu Leier Turbo jest możliwość podłączenia do jednego pionu kilku palenisk, co zmniejsza koszty inwestycji i pozwala wygospodarować w budynku więcej miejsca.

 

System kominowy
LEIER IZOLOWANY
 

System kominowy LEIER IZOLOWANY

System kominowy LEIER izolowany to uniwersalny trójwarstwowy komin służący do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem. Warstwowa konstrukcja komina (rura szamotowa + izolacja cieplna z wełny mineralnej + obudowa z pustaków betonowych) gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań, jakie stawiane są nowoczesnym systemom kominowym. System kominowy LEIER izolowany  jest odporny na działanie agresywnego środowiska chemicznego oraz wysokich temperatur: 600oC (1000oC w czasie tzw. pożaru sadzy) i częstych zmian temperatury, co zostało potwierdzone badaniami ogniowymi sytemu.
 Zakres średnic 14, 16, 18, 20, 22 cm przewodu spalinowego, wysoka wytrzymałość pustaków komino-wych i rur szamotowych umożliwiają budowę komina o wysokości nawet 20 m, co rozszerza zakres jego stosowania nie tylko do budownictwa jednorodzinnego, ale także do wielorodzinnego oraz użyteczności publicznej.
{mospagebreak}

 

 
System kominowy LEIER TURBO

System kominowy LEIER TURBO

Powietrzno-spalinowy system kominowy LEIER Turbo powstał z myślą o spełnieniu wymagań dla najnowocześniejszych urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. Ściana zewnętrzna komina LEIER Turbo wykonana jest z pustaków z betonu lekkiego, zapewniającego dzięki odpowiedniemu dobraniu składników i ich proporcji odpowiednią wytrzymałość, szczelność oraz niewielką wagę i dobrą izolacyjność termiczną. Kanał odprowadzający spaliny wykonany jest z rur szamotowych odpornych na długotrwałe działanie wysokich temperatur oraz kwasowych odczynów spalin.  Jest to system dwuwarstwowy, który łączy w sobie właściwości dwóch osobnych systemów, tj. odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza atmosferycznego niezbędnego do procesu spalania. Pozwala to na znaczne zmniejszenie gabarytów komina, eliminuje konieczność stosowania czerpni powietrza, a przede wszystkim wydzielania osobnych pomieszczeń kotłowni. Komora spalania urządzenia jest hermetycznie oddzielona od pomieszczenia mieszkalnego, co w znaczny sposób wpływa na podniesienie bezpieczeństwa użytkowania. Do jednego komina w systemie LEIER Turbo można (zależnie od warunków) podłączyć nawet do 10 urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania, co w szczególny sposób predysponuje system do stosowania w budownictwie wielorodzinnym.

System kominowy LEIER Turbo dostarczany jest
w średnicach przewodu spalinowego 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 cm wraz z kompletnym wyposażeniem dodatkowym niezbędnym do wymurowania komina.

 

Leier
82-200 Malbork,
Al. Wojska Polskiego 92
tel. 055 272 32 12
fax: 055 272 50 01
e-mail: malbork@leier.pl
33-150 Wola Rzędzińska
k. Tarnowa 155A
tel. 014 631 37 00
fax: 014 631 36 00
e-mail: tarnow@leier.pl
Centrum Dystrybucji:
Zakroczym, ul. Byłych Więźniów
Twierdzy Zakroczym
tel. 022 785 28 29, fax: 022 785 25 61
Olsztynek – Świętajny
tel./fax: 089 519 20 02
Świecie, ul. Bydgoska 2
tel./fax: 052 331 52 32
Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 50
tel./fax: 077 461 32 73
Wieliczka, ul. Bogucka 15A
tel./fax: 012 278 11 88

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
marzec 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in