60-lat PROCHEM S.A.

22.03.2007

Przez 60 lat swojej działalności PROCHEM początkowo jako biuro projektowe, a następnie jako firma inżynierska, wykonująca kompleksowo zadania inwestycyjne od koncepcji po realizacje „pod klucz”, miał swój wkład w kilka tysięcy zadań inwestycyjnych – w tym ponad 300 w Warszawie. Byliśmy na placach budów w odbudowującej się po zniszczeniach wojennych Warszawie, odbudowywaliśmy, a następnie projektowaliśmy nowe zakłady przemysłowe w całej Polsce, uczestniczyliśmy w większości inwestycji „wielkiej chemii”, mając swój wkład również przy budowie największych zakładów z innych branż przemysłowych.

Artykuł sponsorowany

Przez 60 lat swojej działalności PROCHEM początkowo jako biuro projektowe, a następnie jako firma inżynierska, wykonująca kompleksowo zadania inwestycyjne od koncepcji po realizacje „pod klucz”, miał swój wkład w kilka tysięcy zadań inwestycyjnych – w tym ponad 300 w Warszawie. Byliśmy na placach budów w odbudowującej się po zniszczeniach wojennych Warszawie, odbudowywaliśmy, a następnie projektowaliśmy nowe zakłady przemysłowe w całej Polsce, uczestniczyliśmy w większości inwestycji „wielkiej chemii”, mając swój wkład również przy budowie największych zakładów z innych branż przemysłowych.
Początki firmy

Zalążkiem biura projektowego budownictwa przemysłowego była powołana i utworzona w 1947 r. przez architekta Jana Pągowskiego pracownia projektowa. W 1948 r. utworzone zostało Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego, w 1963 r. firma zmieniła nazwę na Biuro Projektów Budownictwa Przemysłu Chemicznego PROCHEM. Biuro było największe w resorcie i powierzono mu rolę biura kierującego dla projektów budowlano-instalacyjnych w zakładach i obiektach przemysłu chemicznego. W 1971 r. nastąpiła kolejna zmiana, rozszerzono działalność o wykonawstwo i firma przyjęła nazwę Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Chemicznego PROCHEM.

Rok 1991 – to początek nowego etapu w historii PROCHEMU. W lipcu tego roku powstała Spółka Akcyjna PROCHEM, której akcjonariuszami zostali pracownicy firmy. W 1994 r. miało miejsce pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1995 r. jako pierwsza firma inżynierska PROCHEM uzyskał certyfikat ISO 9001, a w 1996 r. PROCHEM rozpoczął budowę Grupy Kapitałowej.

Obszarem działania firmy była nie tylko Polska, ale i wiele krajów Europy i świata. PROCHEM zaistniał w takich krajach (podajemy dawne nazwy), jak: NRD, RFN, Jugosławia, Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry, Rosja, a także Chiny, Tajlandia, Irak, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francja, Norwegia, Arabia Saudyjska, Gruzja czy Turkmenistan.

Opracowania projektowe i inwestycje zrealizowane przez PROCHEM znajdowały uznanie władz państwowych, resortowych oraz organizacji technicznych. W 60-letniej działalności PROCHEM otrzymał 4 nagrody państwowe, 50 nagród resortowych oraz w najnowszej historii firmy ponad 20 nagród przyznanych przez organizacje techniczne i biznesowe.
{mospagebreak}

 

PROCHEM dzisiaj

PROCHEM świadczy usługi dla czołowych firm krajowych i zagranicznych. Wraz z otwarciem polskiego rynku dla firm zagranicznych PROCHEM wyspecjalizował się w obsłudze tych, które chcą ulokować swoje inwestycje w Polsce. Do największych klientów w ostatnich kilkunastu latach należą: Procter & Gamble, Lever Polska, Henkel, Daewoo, Pepsi Food, Coca-Cola, Shell, Pilkington Sandoglass, Delphi, Podravka, Toyota Motor Manufacturing, Bridgestone, LG Philips LCD, Michelin, Toshiba, Vetco Aibel, Wydawnictwo Bauer Druck i wielu innych.

Do grona najważniejszych klientów krajowych ostatnich lat możemy zaliczyć m.in.: Grupę LOTOS, PKN Orlen, Rafinerię Trzebinia, Naftobazy, ZCh Anwil, ZCh Police, Petrochemię Blachownia, POLFĘ Tarchomin, PP Porty Lotnicze, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i wiele innych.
Narzędzia pracy

Już dwie dekady PROCHEM użytkuje oprogramowanie, które jest synonimem komputeryzacji pracy inżyniera. Początki AutoCADa w PROCHEMIE to rok 1986. Cały system informatyczny naszej firmy powstawał według dobrych wzorców zaczerpniętych od partnerskich firm. Wdrożyliśmy obowiązujące na Zachodzie konfiguracje – narzędzia, systemy i programy są te same.

Największym wyzwaniem ostatnich lat było projektowanie trójwymiarowe. Przy około dziesięciu stale używanych licencjach, około 40 przeszkolonych operatorach i 30 dwumonitorowych stacjach 3D stanowimy jeden z największych ośrodków inżynierskich w Polsce, realizujących projekty w technologii projektowania trójwymiarowego. Takie projekty to zupełnie nowa jakość oznaczająca lepszą koordynację poszczególnych projektów branżowych, mniejszą liczbę błędów i kolizji, a także możliwość wizualnej kontroli koncepcji. Wizualizacja, w której klient może wirtualnie „spacerować” po swoim obiekcie i oglądać szczegóły opracowanych rozwiązań konstrukcyjnych, jest ogromną zaletą realizowanego w tej technologii projektu.

Liczba wyszkolonych fachowców, wolumen aktywnych licencji oprogramowania, stopień integracji systemów – to siła firmy określająca, jak wysoko zaawansowane technologicznie tematy jesteśmy w stanie realizować. Właśnie te parametry, wielokrotnie sprawdzane podczas zewnętrznych audytów prowadzonych przez naszych partnerów w ramach negocjacji przetargowych, są miernikiem możliwości firmy: 250 komputerowych stanowisk pracy, z czego 120 to stacje graficzne wysokiej wydajności oraz 40 komputerów przenośnych dla kadry menedżerskiej i kierowników projektów, 4 wysoko wydajne plotery, 40 drukarek itd. Wszystkie stanowiska pracy mają zapewniony dostęp do firmowej sieci, wspólnych zasobów, poczty, internetu.

{mospagebreak}
W tym systemie wzajemnie powiązanych stanowisk pracy zaczyna się tworzyć e-Site – czyli komputerowo wspomagany plac budowy. To również idea, która zrodziła się z naszych doświadczeń. Zapewnienie dostępu do całej dokumentacji projektowej w formie cyfrowej na budowie, włączenie biura budowy w obieg dokumentów elektronicznych, stały dostęp do zasobów firmowych, poczty, oprogramowania – to elementy usprawniające proces realizacji zadania. Zarówno branża architektoniczna, jak i mechanicy (orurowanie) bardzo wcześnie mogli pochwalić się wynikami swoich prac w formie modelu. Aplikacje takie jak CADPIPE czy ARCHICAD zaistniały w PROCHEMIE w tym samym czasie co na świecie. Prawdziwy przełom przyniosły takie aplikacje jak 3DStudioMAX. Elementem każdej oferty stała się wizualizacja projektowanego obiektu. Znów możemy mówić o osiągnięciu poziomu porównywalnego z zaawansowanymi technologicznie partnerami. 5 lat temu z podziwem oglądaliśmy norweski system pracy, gdzie wielobranżowe projekty powstawały równolegle w pracowniach w Oslo, Billingstaad czy Stawanger,
a realizowane były w stoczni Haugesund z użyciem jednego, wciąż aktualizowanego modelu PDMS. Dokonując wielkiego kroku przejścia z wspomaganego komputerowo projektowania płaskiego (plik = rysunek na papierze) do projektowania trójwymiarowego, wybraliśmy system użytkowany przez naszego partnera, norweską firmę ABB Offshore (obecnie Vetco Aibel). W ramach projektu rozbudowy platformy wydobywającej ropę naftową z dna Morza Północnego w roku 2002 opanowaliśmy technologie projektowania trójwymiarowego (3D PDMS).

Korzystając z tego doświadczenia przy innych tematach dziś my tworzymy model w PROCHEMIE (w Warszawie), a realizujemy instalację granulacji nawozów na Węgrzech czy instalację bioetanolu na południu Polski, używając tego samego systemu.
 

 

Pracownicy firmy

Najistotniejszym źródłem sukcesu PROCHEMU od początku działalności byli i są ludzie – pracownicy, do których firma miała zawsze szczęście. Ich wysokie kwalifikacje zawodowe, zaangażowanie, ciągłe doskonalenie metod pracy sprawiły, że PROCHEM postrzegany jest jako czołowa firma inżynierska w Polsce.

Obecnie firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej, orurowania, mechanicznej, elektrycznej i akp, instalacyjnej, drogowej oraz kosztorysowej. Dysponujemy kadrą inżynierską z uprawnieniami nadawanymi przez odpowiednie instytucje i gwarantującą wysoką jakość oraz krótkie terminy świadczonych usług. Spośród ogólnej liczby zatrudnionych (ok. 270 osób) ponad 70% to pracownicy z wyższym wykształceniem, głównie inżynierowie.

Wśród nas są także osoby, które przepracowały 40, a nawet 50 lat w naszej firmie. Wspominając tych „długodystansowców” należy podkreślić, że PROCHEM jest dziś miejscem pracy także licznej grupy ludzi młodych, dobrze wykształconych, gotowych stawić czoło nowym wyzwaniom. W celu podniesienia jakości naszych usług prowadzimy systematyczną działalność, mającą na celu doszkalanie młodych pracowników. Są to szkolenia zarówno branżowe w poszczególnych specjalnościach inżynierskich, komputerowe, menedżerskie, jak również językowe.

Kadra kierownicza wzbogaca swoją wiedzę w zakresie zarządzania na studiach MBA, finansowanych również przez firmę. Obecnie w firmie zatrudnionych jest kilkanaście osób, które uzyskały tytuł MBA, a następna grupa młodych pracowników jest w trakcie nauki.
Jubileusz 60-lecia działalności obchodzimy w firmie, która może pochwalić się dużym dorobkiem, jest w dobrej kondycji i ma duże perspektywy rozwoju. Zapraszamy do nas wszystkich tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, stawić czoło nowym wyzwaniom, współpracować z najlepszymi firmami krajowymi i zagranicznymi.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
marzec 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in