Technologia uszczelniania spodu płyt fundamentowych Hydrostopem metodą posypki

22.03.2007

Fundamenty budowli są narażone na wnikanie wód gruntowych mimo znacznej grubości przewidzianej projektem. Dotyczy to szczególnie płyty fundamentowej jak również najniższej płyty w technologii ścian szczelinowych.

Artykuł sponsorowany

Fundamenty budowli są narażone na wnikanie wód gruntowych mimo znacznej grubości przewidzianej projektem. Dotyczy to szczególnie płyty fundamentowej jak również najniższej płyty w technologii ścian szczelinowych.

Nieuszczelnione rysy powodują przenikanie wody do pomieszczeń podziemnych. Tradycyjnie pod płyty fundamentowe stosowało się warstwę chudego betonu, a następnie dwa razy papę asfaltową lub termozgrzewalną, która miała tworzyć szczelną wannę.
Wykonanie uszczelnienia Hydrostopem – warstwy

Zagęszczony grunt rodzimy lub zagęszczona podsypka na gruncie rodzimym.
Folia budowlana 0,3 mm układana z zakładem 10-centymetrowym.
Chudy beton 5 cm. Jest to płaszczyzna robocza, na której ustawia się zbrojenie na podkładkach o szerokości nie przekraczającej 5 cm.
Posypka z Hydrostopu-Mieszanki Profesjonalnej produkt 209 w ilości 1,6 kg/m2 bezpośrednio przed wylewaniem betonu. Dopuszczalna przerwa w ciągłości posypki do 50 mm.
Warstwę Hydrostopu można utwierdzić przez zroszenie mgłą wodną bez dużych kropli.
Płyta betonowa.
Uszczelnienie bocznych powierzchni płyty fundamentowej i styku płyty ze ścianą.

Woda przedostaje się przez styk pasów folii i niesie Hydrostop
oznaczony kolorem czerwonym do rysy

Zasada działania Hydrostopu i zalety

Po zalaniu posypki betonem składniki uszczelniające Hydrostopu wnikają w wylany beton i częściowo w chudy beton. Następuje uszczelnienie spodu płyty fundamentowej. W pobliżu spodniej warstwy betonu utrzymuje się wysokie stężenie substancji uszczelniających.

W miarę twardnienia płyty występują skurcze i naprężenia. Dodatkowo w miarę postępu prac budowlanych pojawiają się następne defekty struktury betonu.
{mospagebreak}
Woda przesączająca się nad folią w kierunku rysy porywa ze sobą składniki uszczelniające i niesie je do rysy dotąd, aż rysa zostanie doszczelniona.

 

Wykonywanie posypki pod płytę fundamentową wieżowca Żaba Tower w Warszawie
 

Zastosowania w praktyce budowlanej

Przedstawiona metoda uszczelniania była wielokrotnie wykorzystana z powodzeniem zarówno przy budowie wieżowców posadowionych na płycie fundamentowej, jak i budowli w technice ścian szczelinowych oraz przy uszczelnianiu spodu ław fundamentowych.

Uszczelniano między innymi: płytę fundamentową pod kondygnacją „-3” hotelu przy pl. Powstańców w Warszawie, płytę pod budynkiem osiedla „Księżopole” w Brwinowie, płytę pod wieżowiec mieszkalny przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie i budynek wielorodzinny przy ul. Górników w Krakowie.

Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-7076/2006.

Porównanie i wnioski

Uszczelnienie HydrostopemTradycyjnie stosowane sposoby uszczelniania

Uszczelnienie Hydrostopem spodu płyty jest „wtopione” w spodnią warstwę betonu.
Izolacje rolowe pod płytę nie są trwale związane ze spodem płyty. Woda swobodnie penetruje pomiędzy izolacją a betonem.

Penetracja uszczelnienia w pory betonu do minimum zmniejsza ryzyko rozszczelnienia przepony.
Najmniejszy ubytek/pęknięcie izolacji powłokowej może prowadzić do rozszczelnienia budowli.

Uszczelnienie posypką ze względu na mechanizm działania jest stabilne w czasie.
Lepiki i papa asfaltowa degradują się najdalej po kilkunastu latach w warunkach wilgotnych.

Metoda uszczelniania posypką posiada własność samodoszczelniania głębokich rys płyty.
Bitumiczne i powłokowe materiały izolacyjne nie uszczelniają głębokich rys.

Firma Hydrostop oferuje System Uszczelniania Betonu oraz w przypadku dylatacji i rys/pęknięć pracujących System Hydroizolacji Elastycznych.
Tradycyjnie materiały izolacyjne występują jako pojedyncze materiały bez kompleksowego rozwiązania problemów.

Cena Hydrostopu i robocizny jest niższa od rozwiązań konkurencyjnych.
 

dr inż. Paweł Grzegorzewicz

 

Więcej informacji:
http: //www.hydrostop.pl/ib
tel. 0602-616556,
wykonawstwo 0501-225391

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
marzec 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in