Certyfikaty energetyczne w regionie Górnej Austrii

22.03.2007

W Austrii do wdrażania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków prawnie zobowiązane są regiony. Jedyne ogólnokrajowe rozporządzenie w tej sprawie nakazuje, by w przypadku sprzedaży lub najmu nieruchomości przedstawiać certyfikat charakterystyki energetycznej budynku.

W Austrii do wdrażania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków prawnie zobowiązane są regiony. Jedyne ogólnokrajowe rozporządzenie w tej sprawie nakazuje, by w przypadku sprzedaży lub najmu nieruchomości przedstawiać certyfikat charakterystyki energetycznej budynku.

Obecnie są prowadzone prace nad wprowadzeniem ujednoliconej ogólnokrajowej metodyki wyliczania wskaźnika efektywności energetycznej dla potrzeb certyfikatów.

Fot. archiwum O.Ö. Energiesparverband

Jednym z pierwszych regionów w Europie, który wdrożył Dyrektywę 2002/91/WE, jest region Górnej Austrii. Już pod koniec 2004 r. region rozpoczął realizację programu efektywności energetycznej, który zakłada zmniejszenie zużycia energii o 1% rocznie (1,5% rocznie dla sektora publicznego), a także podwojenie wykorzystania energii słonecznej i biomasy w pierwszej dekadzie XXI w. W Górnej Austrii w 1991 r. powołano O.Ö. Energiesparverband − rządową regionalną agencję ds. energii, której celem jest promocja efektywności energetycznej odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych technologii energetycznych. Agencja ta jest jedną z największych w Europie komórek zajmujących się doradztwem i udzielaniem informacji w zakresie energii. Oferuje usługi różnym odbiorcom − od prywatnych właścicieli domów poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po instytucje publiczne. Indywidualne sesje porad dla inwestorów, prowadzone przez przeszkolonych doradców energetycznych, są w 100% finansowane przez budżet.

 

Fot. archiwum Ecotech
 

U podstaw działań agencji w sektorze budowlanym leży wyliczenie wskaźnika charakterystyki i efektywności energetycznej, niezbędnego do uzyskania certyfikatu energetycznego budynku (certyfikaty wydawane są od 1993 r.). Agencja O.Ö. Energiesparverband od 1993 r. wydała już ponad 50 tys. certyfikatów dla: nowych domów mieszkalnych (wszystkich wybudowanych), budynków remontowanych i rozbudowywanych, budynków publicznych.

Program budownictwa zrównoważonego realizowany przez agencję oferuje m.in. pożyczkę motywacyjną dla nowych domów, której wysokość zależy od wartości wskaźnika efektywności energetycznej. Obowiązują cztery progi – budynki efektywne energetycznie o zużyciu energii do 60 kWh/m², domy niskoenergetyczne o wskaźniku do 50kWh/m², domy o najniższym wskaźniku poniżej 30 kWh/m² oraz budynki pasywne o wskaźniku poniżej
10 kWh/m². Zależnie od wskaźnika efektywności energetycznej można uzyskać preferencyjne kredyty.
Agencja prowadzi również liczne programy dodatkowe mające zachęcić właścicieli nieruchomości do inwestycji w energooszczędne rozwiązania, w tym program na rzecz peletu oraz  BioProm – Bioenergy-Promotion (IEE) promujący pozyskiwanie energii z biogazu i biopaliw.
W Polsce trwa debata nad realizacją postanowień dyrektywy europejskiej dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. W debatę i w promocję energooszczędności zaangażowanych jest wiele firm, jedną z wiodących jest Rockwool Polska.
Krystyna Wiśniewska

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
marzec 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in