Konkurs Przegroda termoizolacyjna przyszłości

22.03.2007

Firma Swisspor poszukując wynalazców wśród inżynierów, studentów i hobbystów zorganizowała konkurs na zaproponowanie rozwiązania przegrody termoizolacyjnej przyszłości. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w terminie do 20 września 2007 r. wypełni kupon i nadeśle pomysł rozwiązania przegrody.

 

Firma Swisspor poszukując wynalazców wśród inżynierów, studentów i hobbystów zorganizowała konkurs na zaproponowanie rozwiązania przegrody termoizolacyjnej przyszłości. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w terminie do 20 września 2007 r. wypełni kupon i nadeśle pomysł rozwiązania przegrody.

Główna nagroda dla zwycięzcy wyniesie 25 tys. zł. Konkurs wspierają Ministerstwo Budownictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Naczelna Organizacja Techniczna oraz specjaliści z Zakładu Fizyki Budowli Instytutu Techniki Budowlanej. Konkursowi towarzyszyć będzie kampania informacyjna na temat problemów ochrony cieplno-wilgotnościowej i akustycznej  budynków.

Szukamy „Łowców Energii”

Rozmowa z Jackiem Szwochem – prezesem firmy Swisspor Polska – organizatorem konkursu „Łowcy Energii. Przegroda termoizolacyjna przyszłości”

Jaki jest cel konkursu?

Firma Swisspor jest jednym z europejskich liderów na rynku termo i hydroizolacji. Jednym z naszych priorytetów jest dbałość o jakość i proekologiczność naszych produktów. W tym zakresie szukamy nowych pomysłów i idei. Ponieważ w tej chwili bardzo intensywnie rozwijamy się w Polsce,  postanowiliśmy poszukać talentów technicznych wśród naszych inżynierów, studentów i hobbystów technicznych. Formuła konkursu wydała nam się przy tym najbardziej atrakcyjna, a jego tematykę powiązaliśmy z naszą działalnością i bardzo ważnym problemem społecznym, jakim jest oszczędzanie energii i kształtowanie zrównoważonego rozwoju kraju z myślą o przyszłych pokoleniach. Dlatego zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu rozwiązania przegrody termoizolacyjnej przyszłości. Cieszymy się, że wagę tej tematyki dostrzegli nasi partnerzy – Ministerstwo Budownictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Naczelna Organizacja Techniczna oraz Specjaliści z Zakładu Fizyki Budowli Instytutu Techniki Budowlanej. Jest to szczególnie cenne w dzisiejszych realiach międzynarodowych. Szansę na wysoką jakość życia ma tylko społeczeństwo dbające o środowisko i zrównoważony rozwój, mające szacunek do ekologii, budujące gospodarkę opartą na wiedzy.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Praktycznie każdy. Specjalnie tak skonstruowaliśmy regulamin, żeby był jak najbardziej otwarty. Myślenie innowacyjne nie jest przecież zarezerwowane tylko dla specjalistów z branży. Często wręcz odwrotnie – specjalistyczna wiedza to myślenie ogranicza. Liczymy także na szeroki udział studentów. Będziemy na polskich politechnikach prowadzili intensywną, bezpośrednią kampanię zachęcającą studentów do udziału w konkursie. Warunkiem udziału w nim jest jedynie wypełnienie kuponu oraz nadesłanie rozwiązania w terminie do 20 września 2007 roku. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach www.lowcyenergii.pl Tam też można znaleźć listę czasopism w których drukowany będzie kupon konkursowy, teksty merytoryczne oraz pełny skład komisji konkursowej.
W przypadku tak postawionego zadania trudno jest coś zaproponować bez głębszego wniknięcia w temat. Łatwo też „wywarzać otwarte drzwi”.
Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego zaproponowaliśmy mediom, które pomagają nam przy urządzaniu konkursu przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Będzie ona swoistym brykiem dla uczestników. Specjaliści z Instytutu Techniki Budowlanej napiszą zestaw tekstów, które pokażą aktualny stan wiedzy na temat różnego rodzaju przegród w budynkach. Wskażą też te punkty, gdzie potrzebne są nowe rozwiązania. Liczymy na to, że będzie to nie tylko ważna podpowiedź dla uczestników konkursu, ale też zestaw wartościowej wiedzy dla klientów ostatecznych. Jak pokazały badania profesora Jerzego Pogorzelskiego z ITB, większość projektów budowlanych składanych w gminnych Urzędach Architektury zawiera błędy w zakresie fizyki budowli. Więc także z punktu widzenia inwestorów ważne jest, żeby mieć świadomość pewnych zagadnień z tego zakresu. Na stronie www.lowcyenergii.pl podamy także zestaw lektur do samodzielnego studiowania. Będziemy także w „lżejszy” sposób propagować ideę konkursu. Znany historyk techniki – profesor Bolesław Orłowski przygotowuje dla nas sylwetki 7 najwybitniejszych polskich wynalazców.
Jak będzie wyglądał harmonogram konkursu?

Startujemy w marcu. Wtedy też rozpoczniemy kampanię informacyjną w mediach i nagłaśnianie konkursu na uczelniach. Do 20 września oczekujemy na propozycje uczestników. Przez październik obradować będzie komisja konkursowa. Liczymy na to, że wyniki będziemy mogli podać do grudnia. Główna nagroda dla zwycięzcy wyniesie 25 tysięcy złotych. Przyznamy też trzy wyróżnienia po 5 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że znajdziemy wielu „Polskich Edisonów”.
Czy jest szansa na wdrożenie najciekawszych propozycji?

Oczywiście. Bardzo na to liczymy, że nadejdą na tyle ciekawe rozwiązania, że będziemy mogli je praktycznie wykorzystać. Nie jest to więc tylko praca teoretyczna. Nasz potencjał biznesowy zdejmuje z uczestników żmudny proces przechodzenia od wynalazku do innowacji – rzeczywistego produktu chronionego patentem. W ubiegłym roku organizowaliśmy podobny konkurs w Szwajcarii. Nadeszło ponad 100 prac z których około 40 było naprawdę interesujących. Liczymy na to, że u nas będzie co najmniej takie samo zainteresowanie. I oczywiście, że wspólnie złowimy dużo niepotrzebnie marnowanej energii.
Dziękujemy za rozmowę

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in