StoVerotec Glas – podwieszony, wentylowany system ocieplenia elewacji

Coraz wyższe wymagania stawiane obiektom budowlanym, nowo wznoszonym oraz poddawanym renowacji, wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań. Odnosi się to zarówno do aspektów technicznych jak i architektonicznych. W sposób szczególny problem ten dotyczy elewacji, która z jednej strony musi być interesująca, mieć charakter i pełnić funkcję reprezentacyjną, a z drugiej strony spełniać te bardziej prozaiczne, ale nie mniej ważne wymagania – przede wszystkim skutecznie chronić przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in