Zalety wykorzystania styropianu do ociepleń

02.10.2006

Audyty energetyczne budynków wykazują, iż ok. 35% strat ciepła to straty poprzez ściany zewnętrzne.

Termoizolacja z EPS
Do ocieplania ścian używa się materiałów o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Powszechnie stosowanym materiałem termoizolacyjnym jest styropian, czyli EPS (Expanded PolyStyrene – spieniony polistyren), jego współczynnik przewodzenia ciepła waha się od 0,031 do 0,042 W/m2K.
Dokumentem dopuszczającym płyty ze styropianu do obrotu na rynku budowlanym jest deklaracja zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041; Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011) z obowiązującą normą produktową PN-EN 13163:2004/AC:2006 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”. Zgodnie z załącznikiem normatywnym C tej normy, wyroby z EPS podzielone są na typy. Każdy typ powinien spełniać dwa różne wymagania w tym samym czasie: naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym i wytrzymałości na zginanie. Tak więc klasyfikacji dokonuje się na podstawie parametrów wytrzymałościowych, a nie jak do tej pory gęstości pozornej, np. dla styropianu EPS 70 na¬prężenia ściskające – 70 kPa, wytrzymałość na zginanie – 115 kPa.
Przy prawidłowym wykonaniu ocieplenia styropianem można zaoszczędzić do 50% wydatków na ogrzewanie, a emisję szkodliwego dwutlenku węgla zmniejszyć do 60%.

Jedną z najpopularniejszych technologii izolowania ścian zewnętrznych jest BSO (Bezspoinowy System Ocieplania), w przeszłości nazywany metodą lekką mokrą. System BSO polega na przyklejeniu płyt styropianowych i/lub mocowaniu ich za pomocą kołków mechanicznych (o czym powinien decydować projektant na podstawie oceny stanu technicznego elewacji oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych).
Warstwy systemu BSO to warstwa zbrojąca (siatka zatopiona w warstwie kleju) i tynk strukturalny. Całość bezwzględnie powinna być wykonana wg jednego, spójnego systemu ocieplenia, wyłącznie z materiałów wchodzących w skład tego systemu, zgodnie z in¬strukcjami producenta systemu ocieplenia oraz jego aprobatą techniczną.
Dużym ułatwieniem dla projektantów jest ustanowienie przez PKN normy aplikacyjnej dla wyrobów ze styropianu PN-B 20132:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania”. Norma ta umożliwia dobór odpowiednich tyów i rodzajów płyt styropianowych (EPS) do konkretnych zastosowań. Po wejściu normy PN-EN 13163 większość krajów UE opracowała i ustanowiła swoje własne normy aplikacyjne dla podstawowych materiałów termoizolacyjnych (Niemcy DIN 4108-10, Austria Ö. B 6000 itp.).

Dokładny wykaz typów wyrobów ze styropianu do konkretnych zastosowań i obciążeń znajduje się w PN-B 20132: 2005.
Izolacja ścian metodą BSO z zastosowaniem styropianu nie tylko obniża znacząco koszty ogrzewania, chroni przed wilgocią i eliminuje mostki cieplne. Obecnie jest to też metoda o najkrótszym prostym okresie zwrotu nakładów inwestycyjnych SPBT – poniżej 8 lat.
Zaletą układów ze styropianem jest możliwość szlifowania tego materiału na nierównych ścianach oraz niewielka masa – 1 m2 płyty o grubości 10 cm waży zaledwie ok. 1,5 kg. Jest to istotne przy ociepleniach ścian z wielkiej płyty, gdzie często stan zawiesi warstwy elewacyjnej budzi duże zastrzeżenia. Należy zawsze pamiętać, aby przed ociepleniem budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty dokonać oceny stanu technicznego elewacji zgodnie z instrukcjami ITB 371/2002; 360/99; 74/2002; 383/2003.

Koniec z obiegowymi mitami
Wciąż na rynku budowlanym pokutują obiegowe opinie i mity. Klasycznym przykładem są „oddychające ściany”, które mają chronić pomieszczenia przed nadmiernym zawilgoceniem, dzięki przepuszczaniu pary wodnej przez ściany na zewnątrz budynku. Utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniach możliwe jest wyłącznie dzięki właściwie działającej wentylacji. Przekonują o tym doświadczenia mieszkańców domów, w których wymieniono stare, nieszczelne okna na nowe. Mimo „oddychających” murów – często nie-ocieplonych i pozbawionych tynków – przy braku odpowiedniej wentylacji, w pomieszczeniach bardzo szybko pojawia się wilgoć i pleśń. (…)
 mgr inż. EWA M KOSMALA, CEM Austrotherm
w opracowaniu wykorzystano materiały SPS

  Zamów
prenumeratę

Więcej – czytaj w „Inżynierze budownictwa”, wrzesień 2006.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in