System ocieplania elewacji StoTherm Classic

17.09.2009

StoTherm Classic jest bezspoinowym systemem ocieplania elewacji – wytrzymałość  ≥ 8 Jouli .

 

StoTherm Classic a wymagania normy

StoTherm Classic jest bezspoinowym systemem ocieplania elewacji. Do wykonywania warstwy zbrojącej została zastosowana zaprawa bezcementowa na bazie spoiwa akrylowego o bardzo dużej elastyczności, wzmocniona dodatkowo mikrowłóknami.
Powierzchniowa wytrzymałość mechaniczna udarowa systemu StoTherm Classic, w standardowym wykonaniu, potwierdzona badaniami, wynosi 8 Jouli. Jest zatem kilkakrotnie wyższa w porównaniu do innych systemów ociepleń występujących na rynku. Instrukcja techniczna ITB nr 334/2002 wymaga, aby układ ociepleniowy z wyprawą licową mineralną wytrzymał bez uszkodzeń uderzenie o energii co najmniej 1 Joula, natomiast ocieplenie z tynkiem licowym organicznym powinno być odporne na uderzenie o energii 3 Jouli. Doskonałe parametry komponentów systemu StoTherm Classic umożliwiają drogą prostych zabiegów osiągnięcie jeszcze wyższych parametrów wytrzymałościowych niż wspomniane 8 Jouli. Zwiększenie grubości zaprawy zbrojącej Sto-Armierungsputz tylko o 1 mm powoduje wzrost wytrzymałości mechanicznej do 11–12 Jouli. Dodatkowe warstwy standardowej siatki zbrojącej Glasfasergewebe i pancernej siatki zbrojącej pozwalają na uzyskanie odporności na uderzenia o energii do 26 Jouli.
 
 
A B
Fot. Próbka StoTherm Classic – wykonanie standardowe – po próbie wytrzymałościowej: A – uderzenie o energii 10 Jouli, B – uderzenie o energii 20 Jouli
Po co tak wysoka wytrzymałość?
Wysoka odporność mechaniczna w optymalnym połączeniu z wysoką elastycznością warstw systemu stanowią skuteczną ochronę przed powstawaniem na powierzchni elewacji rys i spękań. W przypadku StoTherm Classic elastyczność jest tak duża, że powierzchnia elewacji ocieplona w tym systemie nie ma zarysowań i spękań, nawet przy odkształceniach podłoża dochodzących do 3,5%. Dzięki wysokim parametrom odporności mechanicznej i elastyczności system ociepleń „toleruje” w znacznym stopniu nieprzewidziane naprężenia dynamiczne w konstrukcji budynku oraz niektóre błędy wykonawstwa, których do końca nie da się wyeliminować. Jest szczególnie przydatny w strefie przyziemia i cokołów, dla elewacji będących w sąsiedztwie ciągów pieszych i jezdnych, obciążonych dużym ruchem.
Poza tym, gdy rynek wymusi na producentach eliminację dodatków chemicznych blokujących porost alg i grzybów, wówczas wszelkie rysy, drobne uszkodzenia spowodowane w sposób mechaniczny urosną do rangi poważnego zagrożenia korozją biologiczną, o ile nie zostaną natychmiast usunięte. System poprzez swoją wytrzymałość powinien więc zminimalizować ryzyko powstawania takich zagrożeń.
 
 
Budowa systemu StoTherm Classic
1. Klejenie: Sto-Baukleber – mineralna zaprawa klejowa o wysokiej sile klejenia, do mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża zasadniczego.
2. Termoizolacja: Płyty styropianowe EPS-70-040 o wymiarach 100 x 50 cm, maksymalna grubość 30 cm.
3. Mocowanie mechaniczne (jeśli konieczne), niewidoczne na przekroju: kołki wbijane lub wkręcane (zależnie od typu podłoża); Sto dysponuje opatentowanym rozwiązaniem osadzania łączników, eliminującym powstawanie mostów termicznych (Termodyble).
4. Warstwa zbrojona: Sto-Armierungsputz – bezcementowa zaprawa zbrojąca na bazie spoiwa akrylowego, o bardzo dużej elastyczności, wzmocniona mikrowłóknami, zabezpieczona przeciw mikroorganizmom; + Sto-Glasfasergewebe F – siatka z włókna szklanego (3) o gramaturze 165 g/m².
5. Powłoki końcowe, do wyboru:
– Stolit K/R/MP – tynk akrylowy, o wysokiej elastyczności, zabezpieczony przeciw mikroorganizmom,
– Stolit Milano – ozdobna wersja tynku Stolit o wyglądzie stiuku,
– StoSilco K/R/MP – tynk silikonowy, zabezpieczony przeciw mikroorganizmom, o bardzo wysokiej hydrofobowości,
– StoLotusan K/MP – tynk z efektem lotosu®, o strukturze baranka i modelowanej, zabezpieczony przeciw mikroorganizmom, bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2, zredukowana zdolność do zwilżania wodą i zredukowana przyczepność cząsteczek zanieczyszczeń.
 
Sto-ispo sp. z o.o.
www.sto.pl
 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in