Pomagamy ocieplać na pokolenia – Doradztwo Techniczne ROCKWOOL Polska

15.05.2009

Kluczem do odpowiedniego ocieplenia budynku jest przede wszystkim wybór wysokiej jakości produktów. Równie ważne jest właściwe ich zastosowanie.

PRODUKTY I SERWIS NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Kluczem do odpowiedniego ocieplenia budynku jest przede wszystkim wybór wysokiej jakości produktów. Równie ważne jest właściwe ich zastosowanie, dlatego oferujemy Państwu serwis działu Doradztwa Technicznego firmy ROCKWOOL Polska. Jego pracownicy podzielą się profesjonalną wiedzą dotyczącą izolacji ze skalnej wełny mineralnej na każdym etapie inwestycji i pomogą w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania.
 
WSPARCIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Doradcy Techniczni ROCKWOOL dzielą się teoretycznym i praktycznym doświadczeniem na wiele sposobów i stosownie do oczekiwań Klienta. Standardowymi kanałami komunikacji są:
>> strona internetowa www.rockwool.pl,
>> odpowiedzi na zapytania mailowe: doradcy@rockwool.pl,
>> infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
pod nr. telefonów 0601 66 00 33 i 0801 66 00 36,
>> szkolenia.
Wprowadzamy najwyższe standardy współpracy, np. dla projektantów i architektów stworzyliśmy serwis www.projektanci.rockwool.pl, planując go w taki sposób, aby użyteczne informacje znajdowały się na wyciągnięcie ręki:
>> katalog rozwiązań i produktów,
>> programy kalkulacyjne służące do odpowiedniego doboru izolacji,
>> biblioteka rysunków technicznych,
>> dokumenty dopuszczające produkty do obrotu (aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności).
Na życzenie Klienta po dostarczeniu przez niego niezbędnych danych, projektowane są zestawy DACHROCK SPS – płyty dachowe do kształtowania spadków, potrzebnych do odprowadzania wód opadowych w warstwie termoizolacji. Doradcy przygotowują szczegółowy projekt odwodnienia dachu płaskiego, obejmujący: zestawienie płyt spadkowych DACHROCK SP i konstrspadkowych DACHROCK KSP, kalkulację cenową, plan ułożenia systemu płyt spadkowych na dachu.
 
 
SPOTKANIA – DIALOG I WYMIANA DOSWIADCZEŃ
Prowadzimy systematyczne szkolenia w siedzibie firmy, ale na specjalne życzenie możemy przygotować szkolenie dla określonej grupy – wystarczy skontaktować się z działem doradztwa technicznego ROCKWOOL. Podczas szkoleń, ich uczestnicy dowiadują się m.in. jak: skutecznie ochronić swoje budynki przed wpływami zimna, upału, hałasu i stworzyć korzystny do życia mikroklimat w pomieszczeniach, zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, zapewnić odpowiednią paroprzepuszczalność przegród, bez dodatkowych strat cieplnych, zapewnić bezpieczeństwo pożarowe budynku, jego użytkowników i majątku.
 
POLICZYMY ZA CIEBIE
Na ofertę doradczą ROCKWOOL składa się obecnie siedem programów obliczeniowych, z których skorzystało już ponad 5 tysięcy osób odwiedzających stronę internetową www.rockwool.pl. Ich celem jest nie tylko ułatwianie pracy profesjonalistom z branży budowlanej: architektom, firmom wykonawczym czy biurom projektów. Z darmowych programów skorzystać mogą także inwestorzy indywidualni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu budownictwa.
>> RockProfit służący do wyliczania optymalnej grubości izolacji termicznej przegród budynku (ścian, dachów, podłóg) w oparciu o zdyskontowaną wartość netto inwestycji NPV. W wyniku obliczeń program generuje raport z optymalnymi grubościami izolacji wraz z szacowanymi oszczędnościami energii.
>> SoundPro, który służy do doboru rozwiązań ścian
działowych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz izolacyjności termicznej. Podstawową zaletą tego programu jest to, że bez znajomości wymagań normowych, posiadając jedynie wiedzę o typie budynku, można bez problemu wyszukać odpowiednią lekką ściankę działową, która charakteryzuje się oczekiwaną izolacyjnością akustyczną, ogniową oraz cieplną.
>> Kalkulator U, który służy do wyliczenia współczynnika U – podstawowego parametru oceniającego izolacyjność termiczną przegród budynku: ścian, dachów, podłóg i posadzek (dawne Uk). W programie wykonujemy obliczenia wg normy PN-EN ISO 6946:2008. Wystarczy tylko wybrać typ przegrody, zdefiniować poszczególne warstwy (baza materiałów budowlanych oraz produktów firmy ROCKWOOL), aby wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła U z uwzględnieniem poprawek oraz dodatków.
>> HeatRock pozwala w prosty sposób wyznaczyć grubość izolacji w technice grzewczej, chłodnictwie i instalacjach przemysłowych. Obliczenia mogą być przeprowadzane zarówno dla przewodów poziomych, jak i pionowych o przekroju kołowym lub prostokątnym (rurociąg, kanał), zbiorników prostopadłościennych, kulistych lub cylindrycznych oraz dla przegród płaskich. Narzędzie umożliwia również obliczanie izolacji wielowarstwowych, gdzie jedna lub więcej warstw ma narzucony typ i grubość materiału. Oprócz wspomnianych programów ROCKWOOL udostępnia także inne kalkulatory służące do precyzyjnego wyliczania wielu istotnych parametrów budowlanych. Liczymy, że narzędzia tego typu przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy uczestników rynku budowlanego oraz liczby ciepłych domów i mieszkań w Polsce – komentuje Jakub Dygas, kierownik Działu Doradztwa i Komunikacji.
 
DOŚWIADCZENIE I NOWOCZESNOŚĆ DOCENIANE OD LAT
Długoletnie doświadczenie i międzynarodowa współpraca w Grupie ROCKWOOL owocuje rozwiązaniami produktowymi oraz serwisem najwyższej jakości. Świadczą o tym liczne nagrody przyznane produktom ROCKWOOL, m.in. Złoty Medal Targów Budma 2006 za płytę MEGAROCK, „Izolacja Roku 2006” za samoprzylepna matę KLIMAFIX, „Izolacja Roku 2005” za system ociepleń ECOROCK MAX, „Izolacja Roku 2004” za System Zabezpieczeń Ognioochronnych FIREPRO czy „Produkt Przyjazny Architekturze” dla systemu płyt spadkowych Dachrock SPS. Produkty ROCKWOOL uzyskały trzykrotnie (w 2005, 2007, 2008 roku) ogólnopolskie godło „Laur Klienta” w kategorii izolacji budowlanych, a marka ROCKWOOL została uznana za Budowlaną Markę Roku 2004, 2005, 2007 i 2008 w rankingu prowadzonym przez Centrum Badań i Analiz Rynku.
 
www.rockwool.pl
doradcy@rockwool.pl
0 801 660 036
0 601 660 033
od pn do pt 8.00-16.00
 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in