S19 Babica–Jawornik ze ZRID-em

30.08.2023

S19 Babica–Jawornik wkracza w fazę budowy. Trasa będzie mieć długość 11,6 km i jest elementem międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

 

Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S19 Babica–Jawornik, co umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.

Droga ekspresowa S19 Babica–Jawornik będzie mieć 11,6 km długości, przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). Wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa–Strzyżów zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstaną także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz 8 estakad na wysokich podporach, w tym największa o długości ok. 1,1 km i filarach o wysokości ok. 80 m. W ramach realizacji S19 Babica–Jawornik powstaną także 5 wiaduktów i 4 przejścia dla zwierząt (2 dla zwierząt średnich, po 1 dla zwierząt dużych i małych). Droga zostanie też wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna, cieki i urządzenia melioracyjne.

 

S19 Babica–Jawornik

 

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica–Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik–Domaradz. Docelowo droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica–Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym, na etapie opracowania koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Cechuje się on różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, naprzemiennymi wzniesieniami i dolinami, które w dominującej części są głębokimi jarami z płynącym na ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc trudne i wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem 7 obszarów osuwiskowych i 6 predysponowanych do występowania osuwisk. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). W celu zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża warto podać, że wykonano 765 otworów badawczych, o łącznym metrażu 12 081 m.b. i głębokości od 3 do 50 m. Wykonano również 319 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2272 m.b. i głębokości od 1,8 do 35 m.

S19 Babica–Jawornik realizowany jest w systemie „projektuj i buduj”. Jego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy wynosi 1 253 370 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy, tj. we wrześniu 2026 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała blisko 700 km długości.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

S6 Skórowo–Leśnice gotowa do realizacji

Obwodnica Olesna oddana do ruchu

Obwodnica Zabierzowa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in