Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

27.07.2022

Jakie zmiany weszły w życie w czerwcu 2022 roku?

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1071) weszło w życie 4.06.2022 r.

 

Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Fot. stock.adobe/bluedesign

 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) wprowadzono następujące zmiany:

  • z wykazu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wykreślono instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokalizacyjne;
  • do wykazu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dodano przedsięwzięcie polegające na wypełnieniu odkrywkowego wyrobiska górniczego powstałego w wyniku wydobywania węgla brunatnego wodą w ilości nie mniejszej niż 1000 mln m3 w celu likwidacji zakładu górniczego;
  • do wykazu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dodano przedsięwzięcie polegające na wypełnieniu odkrywkowego wyrobiska górniczego powstałego w wyniku wydobywania węgla brunatnego wodą w ilości nie mniejszej niż 500 mln m3 i mniejszej niż 1000 mln m3 w celu likwidacji zakładu górniczego.

Wprowadzone nowelizacją zmiany oznaczają, że budowa stacji telefonii komórkowej (instalacja radiokomunikacyjna) nie będzie wymagać uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Ochrona przed polem elektromagnetycznym emitowanym przez taką instalację ma być natomiast zapewniona w ramach obowiązujących już przepisów przewidzianych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) dotyczących:

  • zgłaszania instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (art. 152 ustawy – Prawo ochrony środowiska);
  • obowiązkowego pomiaru pola elektromagnetycznego w środowisku (art. 122a ustawy – Prawo ochrony środowiska);
  • państwowego monitoringu środowiska (art. 123 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Ochrona przed hałasem – zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska

>>> Pozwolenie na budowę dla wolno stojącego, przenośnego masztu antenowego

>>> Przenośne, wolno stojące maszty antenowe. REALIZACJA

>>> Kwalifikacje środowiskowe instalacji radiokomunikacyjnych

>>> Stacja bazowa telefonii komórkowej a ład przestrzenny

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in