Żabka Polska zainwestuje we własne źródła energii

27.07.2022

DB Energy podpisało umowę z Żabka Polska na kompleksową realizację prac związanych z budową instalacji fotowoltaicznej, zintegrowanej z wysokosprawnymi jednostkami kogeneracyjnymi oraz instalacjami absorpcji i nagrzewnic w nowo wybudowanym Centrum Logistycznym w Małopolu koło Radzymina. Zgodnie z zapowiedzią generalnego wykonawcy – firmy DB Energy, wdrożone rozwiązanie zapewnia zakładowi bezpieczeństwo energetyczne.

 

Jak poinformowała firma DB Energy, zarząd Żabka Polska podjął decyzję o zainwestowaniu we własne źródła energii. Decyzja podyktowana jest niestabilną sytuacją energetyczną na świecie oraz wysokimi cenami energii. Szacowana wartość umowy to 16 mln zł.

Ponadto Spółka DB Energy utworzy dwie spółki celowe, które zawrą z Żabka Polska umowy w formule ESCO na potrzeby realizacji pełnego zakresu przedsięwzięcia. W ramach wspomnianych umów zrealizowane zostaną dostawy dwóch wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych oraz dwóch instalacji absorpcyjnych.

 

Wspomniana formuła ESCO to dostępny w naszej ofercie model zewnętrznego finansowania inwestycji energooszczędnych, w którym całość nakładów finansowych oraz większość ryzyk technicznych przenoszonych jest na generalnego wykonawcę. Co więcej generalny wykonawca ma udział w oszczędnościach, więc dba o maksymalizację efektów działań inwestycyjnych – tłumaczy Dominik Brach, wiceprezes firmy DB Energy.

 

Żabka Polska

Fot. stock.adobe/peterschreiber.media

 

Projekt zakłada zastosowanie technologii trigeneracji, która oprócz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, pozwala wykorzystać energię cieplną, uzyskaną z przemian termodynamicznych także w celu wytworzenia energii chłodniczej

 

Żabka Polska już dziś reaguje na sytuację związaną z wysokimi cenami energii i podejmuje działania, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne firmie, zwłaszcza że nowo powstały magazyn zlokalizowany jest w dużej odległości od istniejącej infrastruktury energetycznej. Co więcej, inwestycja umożliwi Żabka Polska skorzystanie z dodatkowych systemów wsparcia – mówi Dominik Brach.

 

Źródło: Publicon Services Sp. z o.o.

 

>>> Fotowoltaika – jak system net-billing wpłynie na prosumentów?

>>> Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022. RAPORT

>>> Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii

>>> Pożary paneli fotowoltaicznych – przyczyny, zapobieganie

>>> Sieciowe (on-grid) instalacje PV wspomagane akumulatorami

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in