Przyspieszenie prac fundamentowych na budowie stacji Warszawa Zachodnia

Artykuł sponsorowany

04.08.2023

W tym roku jesień zaczęła się w lipcu! W pierwotnych planach Soletanche Polska – wykonawca zakresu fundamentowania specjalistycznego stacji Warszawa Zachodnia – miał zacząć pracę na kolejnym udostępnionym zakresie we wrześniu 2023 r. Dzięki sprawnej współpracy z generalnym wykonawcą, firmą Budimex, możemy przyglądać się pracy żurawi głębiących ściany szczelinowe na segmencie 7. Plac budowy znajduje się pomiędzy istniejącym wejściem do podziemi i holu kasowego dworca kolejowego, a dworcem autobusowym Warszawa Zachodnia.

 

Prace fundamentowe

Soletanche Polska realizuje prace fundamentowe na segmencie 7. Trwa wykonanie ścian szczelinowych w ramach przebudowy stacji Warszawa Zachodnia.

 

Prace przeskoczyły o jeden segment – dlaczego?

Do tej pory prace realizowane były segment po segmencie. Budimex wyburzał istniejącą infrastrukturę na segmentach 1, 2, 3 i 4 (w miejscu peronów 6, 7, 8 i 9). Następnie wykonano płytę stropową i prace prowadzone były równolegle pod ziemią oraz na powierzchni – odtworzenie peronów i budowa zadaszenia. Następnie przyszedł czas na wyburzenie kolejnych peronów (3, 4, 5) usytuowanych w ramach segmentu 5. Z tych peronów obsługiwane są głównie połączenia dalekobieżne. Najważniejsza dla obsługi mieszkańców metropolii jest drożność trakcji usytuowanej między peronami 1 i 2, która obsługuje Szybką Kolej Miejską (SKM) i Warszawską Kolej Dojazdową (WKD). Ten zakres w podziale projektowym sklasyfikowany jest jako segment 6. Wykonawca zdecydował się na przyśpieszenie prac projektowo wykonawczych realizując najpierw segment 7, aby jak najdłużej utrzymać płynny ruch połączeń metropolitalnych stacji Warszawa Zachodnia.

 

Prace fundamentowe

Widok na segment 6 z działającymi peronami 1 i 2 oraz pracami na segmencie 7 w ramach przebudowy stacji Warszawa Zachodnia

 

Co do zrealizowania jest na segmencie 7

Mamy na tym zakresie do wykonania przede wszystkim ściany szczelinowe, które pełnią tutaj rolę obudowy wykopu w trakcie trwania prac ziemnych, fundamentu konstrukcji podziemnego przejścia do hali dworcowej na poziomie -1 jak i tunelu tramwajowego na poziomie -2. Oprócz ścian szczelinowych mamy do wykonania również poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną, którą zrealizujemy podobnie jak na pozostałych segmentach w technologii jet grouting. Zakończymy nasz zakres wykonaniem rozparcia przy użyciu rozpór stalowych. Tym razem, podobnie jak przy realizacji prac na segmencie 1 i 2, pozostałe będą prowadzone w wykopie otwartym – wyjaśnia Marek Wasiluk, Kierownik Projektu z ramienia Soletanche Polska.

Prace fundamentowe

Prace fundamentowe. Głębienie pierwszej sekcji ścian szczelinowych na segmencie 7 miało miejsce 6 lipca 2023 r.

 

>>> Przebudowa Dworca Warszawa Zachodnia na ostatniej prostej

Inne inwestycje realizowane z udziałem Soletanche Polska:

>>> Podziemna ulica Hasa w Łodzi już przejezdna. Ściany szczelinowe wykonała firma Soletanche

>>> Stacja metra Bródno – podsumowanie prac fundamentowych

>>> Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy. FILM

>>> Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa – wyzwania realizacyjne i zakres prac wykonawcy fundamentowania

>>> Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – finisz prac

>>> Fundamenty kompleksu biurowego Studio w Warszawie

 

60% ścian szczelinowych na segmencie 7 jest już zrealizowanych

– Tempo prac na tym segmencie oceniam jako bardzo sprawne. Pracujemy w trybie zmianowym. Nie przeszkadzają nam utrudnienia jakie mieliśmy na przykład na segmencie 5, gdzie z obu stron placu kursowały pociągi, co utrudniało nam dostawy. Z uwagi na okres wakacyjny odbiór materiałów realizowany jest sprawnie. Na pewno jest tu więcej kolizji, które musimy wziąć pod uwagę realizując nasz zakres, jak na przykład tunel pieszy łączący dwa dworce – kolejowy z autobusowym. Mobilizację zestawu do ścian szczelinowych zaczęliśmy pod koniec czerwca, a 6 lipca rozpoczęliśmy kopanie pierwszej sekcji. Obecnie mamy zrealizowane 60% zakresu ścian szczelinowych na udostępnionym obszarze. Zostaną do zrealizowania najbardziej newralgiczne sekcje w bliskim sąsiedztwie istniejącego wejścia do podziemia – relacjonuje Łukasz Pluta, Kierownik Robót odpowiedzialny za realizacje zakresu ścian szczelinowych.

 

Prace fundamentowe

Od lewej: Marek Wasiluk, Kierownik Projektu z ramienia Soletanche Polska oraz Łukasz Pluta Kierownik Robót nadzorujący realizacje zakresu ścian szczelinowych podczas przebudowy stacji Warszawa Zachodnia.

 

 

Kiedy start prac na segmencie 6?

Aby geotechnicy mogli wejść z pracami na ten fragment najpierw musi zostać wyburzona obecna infrastruktura oraz niezbędne jest zlikwidowanie występujących kolizji ze starym przejściem podziemnym czy przyłączami technologiczno-sanitarnymi. 29 lipca rozpoczęła się rozbiórka peronów 1 i 2. Ruch pociągów SKM i WKD został przekierowany na inne stacje. Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności planowane rozpoczęcie prac geotechnicznych na segmencie 6 nastąpi jesienią 2023 roku. Z tym, że segment 7 będzie już wykonany w zakresie ścian szczelinowych. To bardzo przyśpieszy realizację prac na całości obiektu. Po wykonaniu główniej produkcji na segmencie 6 i odtworzeniu stropu wraz z peronami ruch kolejowy zostanie przywrócony, a prace ziemne i żelbetowe będą wykonywane metodą podstropową, co nie będzie miało wpływu na płynność ruchu kolejowego na całości stacji.

 

Postęp prac na segmencie 7 można śledzić jadąc Alejami Jerozolimskimi.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in