Podziemna ulica Hasa w Łodzi już przejezdna. Ściany szczelinowe wykonała firma Soletanche

Artykuł sponsorowany

02.08.2022

Kierowcy mogą już korzystać z tunelu drogowego łączącego ulicę Kilińskiego z rondem pod aleją Rodziny Scheliblerów. Prace fundamentowe wykonała Soletanche Polska w ramach kontraktu z konsorcjum firm Mosty Łódź S.A. oraz BUDOMAL. Powstało ponad 9 000 m² ściany szczelinowej pełniącej funkcję ścian obiektu oraz barety przenoszące obciążenia konstrukcji. Inwestorem jest miasto Łódź. Obiekt jest częścią Nowego Centrum Łodzi i będzie bezpośrednio połączony z powstającym Rynkiem Kobro, pod którym zaplanowano 300 miejsc parkingowych.

 

Półkilometrowa droga poprowadzona została 6 metrów pod ziemią w tunelu, który ma 4 metry wysokości i 10 metrów szerokości. Soletanche wykonała prace fundamentowe w następującym zakresie:

  • Projekt geotechniczny – Soletanche powierzono zaprojektowanie posadowienia tunelu, jak również 3-kondygnacyjnego parkingu pod płytą przyszłego Rynku Kobro.
  • Realizacja fundamentowania –  kolejnym punktem kontraktu była realizacja ścian szczelinowych tunelu z elementami wieńca żelbetowego i tymczasowym rozparciem stalowym, a także wykonanie baret stanowiących podparcie stropu rozporowego w trakcie realizacji konstrukcji.

Ciekawym rozwiązaniem jest wykonanie podziemnego ronda na wysokości wjazdu od ul. Dowborczyków, na środku którego można zobaczyć kolumnę podtrzymującą strop posadowioną na baretach wykonanych w technologii ścian szczelinowych.

 

>>> Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia

>>> Jak to zbudowano? Fabryka Norblina

>>> Trendy w budownictwie 2022

 

 

Podziemna ulica Hasa – główne wyzwania

  • Ryzyko kolizji z infrastrukturą podziemną. Realizacja inwestycji w ścisłym centrum miasta obarczona była wysokim ryzykiem kolizji z licznymi pozostałościami starych konstrukcji podziemnych (fundamentów, kanałów, piwnic) oraz gęstą siecią uzbrojenia terenu – m.in. linią wysokiego napięcia, która została poprowadzona w znacznym zbliżeniu do zaprojektowanej ściany szczelinowej tunelu.
  • Liniowy charakter inwestycji cechujący się wąskim placem budowy. Wymusiło to realizację zadania za pomocą zestawu do ścian szczelinowych zaopatrzonego wyłącznie w jeden żuraw gąsienicowy.

 

 

Ulica Hasa – realizacja w liczbach

Mimo utrudnień Soletanche osiągnęło wydajność 15,5 m.b. ściany szczelinowej na dzień.

  • Łączna powierzchnia wykonanych ścian szczelinowych wraz z baretami wyniosła około 9300 m².
  • Realizowane ściany miały grubość 60 i 80 cm.
  • Głębokość ścian, w zależności od warunków gruntowych i założeń projektowych, mieściła się w przedziale między 7 a 13 m (średnio 11–12 m).

 

W naszej ocenie skuteczne i rzetelne przygotowanie to fundament dobrze ułożonego procesu produkcji. Szczególnie ważne jest na kontraktach liniowych. Realizowanie tego typu przedsięwzięcia inwestycyjnego wymaga bardzo dobrej znajomości problematyki procesów technologicznych od wszystkich uczestników procesu budowlanego. Projekt stanowił duże wyzwanie w zakresie organizacji oraz logistyki, wymagał również elastycznego reagowania na zmienne warunki jego realizacji (m.in. pandemię). Kluczem do sukcesu tego projektu było wzajemne zaufanie i doskonała komunikacja z zespołem Konsorcjum – mówi Wojciech Walczak, Project Manager, Soletanche Polska.

 

Tunel został wykonany tzw. metodą podstropową przez generalnego wykonawcę – konsorcjum firm Mosty Łódź S.A. oraz BUDOMAL. W miarę postępu prac ziemnych ściany szczelinowe poddawane były pracom kosmetycznym.

 

 

Jakość Soletanche widoczna w teledysku

Zrealizowane ściany szczelinowe można obejrzeć na zdjęciach, a także w teledysku do singla „I ciebie też bardzo” promującego trasę Męskie Granie 2021. Teledysk na ponad 50 mln wyświetleń. Widać na nim przelot przez będący w budowie tunel. Obecnie ściany szczelinowe zasłonięte są specjalną okładziną wykończeniową.

 

 

Podziemna ulica Hasa ma w przyszłości ułatwić dostęp do planowanych w tym miejscu inwestycji. W tunelu gotowych jest już 7 wjazdów do parkingów. Miejsca postojowe mają zaspokoić potrzeby dojazdu do Nowego Centrum Łodzi, w którym będzie dopuszczony jedynie ruch pieszy i rowerowy.

 

Gotowa podziemna ulica Hasa. Fot. BUDOMAL

 

Projekt podziemia Rynku Kobro już gotowy

Kolejną inwestycją, dla której Soletanche Polska zrealizowała projekt geotechniczny jest parking podziemny na 300 miejsc pod tzw. Rynkiem Kobro. Rynek zaplanowano naprzeciwko budynku EC1. Wjazd do 3-kondygnacyjnego parkingu będzie możliwy również przez oddaną już do użytku podziemną ul. Hasa.

 

Inwestycje w podziemną infrastrukturę, oprócz niewątpliwych korzyści komunikacyjnych, mają także dodatkową zaletę – obniżają ślad węglowy, co stawia je w czołówce pro-klimatycznego budownictwa przyszłości. „Chowanie” infrastruktury komunikacyjnej pod ziemię pomoże osiągnąć cele ekologiczne, których realizację do 2030 roku założyły sobie polskie aglomeracje.

 

>>> Fundamenty kompleksu biurowego Studio w Warszawie

>>> Stacja metra Bródno – podsumowanie prac fundamentowych

>>> Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy. FILM

 

Soletanche wykonawcą fundamentów strategicznych inwestycji w Łodzi

Podziemna droga, która jest częścią projektu Rynku Kobro to jedna z wielu inwestycji mających na celu poprawę infrastruktury drogowo-kolejowej w Łodzi, i w których bierze udział Soletanche Polska jako wykonawca robót geotechnicznych. Firma przeprowadziła fundamentowanie trasy W-Z. Obecnie jest zaangażowana w wykonanie strategicznych obiektów w ramach budowy tunelu średnicowego w Łodzi realizując fundamenty takich obiektów jak: komora startowa dla tarczy TBM Faustyna zlokalizowana przy ul. Długosza, komora startowa dla tarczy TBM Katarzyna między ulicą Stolarska a Odolanowską, przystanek Łódź Śródmieście oraz wanna dojazdowa komory w osi 21 zlokalizowana przy ul. Skarpowej. Firma jest również autorem rozwiązania geotechnicznego dla komór startowych wykonanych w technologii ścian szczelinowych wpisanych w okrąg. Pomysł ten został przyjęty przez generalnego wykonawcę jako referencyjne rozwiązanie dla pozostałych obiektów wykonanych w ramach budowy trasy średnicowej.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in