Przydomowe schrony – szykuje się rewolucja?

27.05.2024

Rząd chce mocno ułatwić budowę przydomowych schronów i ukryć. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy planowane zmiany prawne faktycznie mogą być rewolucyjne.

 

Od około dwóch lat, tematyka obrony cywilnej wzbudza dużo większe zainteresowanie, co z pewnością jest pokłosiem pełnoskalowej wojny za wschodnią granicą. Większe zainteresowanie obroną cywilną to pozytywna zmiana, choć trudno ukryć, że jest ona spóźniona i co więcej nie zawsze przekłada się na realne działania. Elementem takich realnych działań mają być zmiany prawne ułatwiające budowę przydomowych schronów i ukryć. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przyjrzeć się planom rządu, które prawdopodobnie będą skutkować kolejną nowelizacją prawa budowlanego.

 

Rząd zamierza przyjąć zmiany do połowy roku …

Informacje o możliwych zmianach prawnych związanych z budową schronów przydomowych oraz podobnych obiektów pojawiły się w rodzimych mediach pod koniec lutego bieżącego roku. Właśnie w tym czasie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw oznaczony sygnaturą UD22.

 

Obecnie dokładniejsze informacje na temat wspomnianego projektu można już znaleźć na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Od 15 kwietnia rządowe pomysły znajdują się na etapie opiniowania. Nieco wcześniej zakładano, że rząd do połowy roku zakończy prace nad opisywaną nowelizacją prawa budowlanego i skieruje ją do Sejmu. Jest to całkiem prawdopodobny scenariusz. Należy jednocześnie odnotować, że dla nowych przepisów dotyczących przydomowych schronów i ukryć doraźnych, pomysłodawcy przewidują okres vacatio legis trwający 12 miesięcy.

 

Przydomowe schrony – zmiany zaczynają się od dwóch nowych definicji

Krajowe media w kontekście „schronowej” nowelizacji prawa budowlanego skupiają się głównie na ułatwieniach budowlanych. Warto jednak zwrócić uwagę na inną ważną zmianę, którą zamierza wprowadzić rząd. Mianowicie, w ustawie prawo budowlane pojawią się dwie nowe definicje dotyczące odpowiednio przydomowego schronu oraz przydomowego ukrycia doraźnego. Te budowle mają być związane wyłącznie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i przeznaczone do zwiększenia bezpieczeństwa osób zamieszkujących pobliski dom.

 

Obydwie wspomniane budowle (przydomowy schron oraz przydomowe ukrycie doraźne) zgodnie z projektowaną definicją powinny się cechować powierzchnią użytkową nieprzekraczającą 35 mkw. Kolejne podobieństwo wiąże się z celem budowy, czyli ochroną użytkowników domu jednorodzinnego przed skutkami zagrożeń militarnych oraz ekstremalnej pogody. Schron ma dodatkowo chronić użytkowników przed skażeniami dzięki zamkniętej i hermetycznej konstrukcji oraz wyposażeniu w urządzenia filtrowentylacyjne.

 

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że projektowane przepisy upoważniają ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe warunki techniczne dla przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 mkw. Obecnie widoczny jest brak odpowiednich przepisów, które wskazywałyby, jak należy projektować niewielkie budowle ochronne. Taka sytuacja utrudnia realizację prac budowlanych przez zainteresowane osoby.

 

Przydomowe, niewielkie schrony będą budowane „na zgłoszenie”

W uzasadnieniu projektowanej nowelizacji prawa budowlanego jej autorzy informują, że: „budowa przydomowych schronów oraz przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 mkw. odbywałaby się na zgłoszenie, a więc w uproszczonej procedurze”. Zakładane zmiany artykułu 29 prawa budowlanego korespondują z tym zamiarem. W ustępie 1 analizowanego artykułu ma się pojawić dodatkowy punkt wskazujący, że bez pozwolenia budowlanego, ale na zgłoszenie jest możliwa budowa „przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”.

 

Pomysłodawcy nowelizacji prawa budowlanego argumentują powyższe ułatwienia tym, że według raportu opracowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, trzy lata temu tylko 1,24% ludności Polski w sytuacji kryzysowej miałoby dostęp do schronów, a do ukryć – 2,47%. Rząd chce zachęcać do wznoszenia niewielkich budowli ochronnych również poprzez inne ułatwienia formalne. Do zgłoszenia dotyczącego planowanej budowy schronu lub ukrycia zamiast projektu ma być dołączana tylko dokumentacja techniczna potwierdzająca nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe. Oczywiście, taką dokumentację będzie musiała przygotować osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.

 

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl

 

>>> Budowa schronów i ukryć – wybrane uwarunkowania prawne i projektowe

>>> Strzelnice oraz obiekty budowlane służące obronności Państwa – przepisy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in