„Mosty Stalowe” – książka

27.05.2024

„Mosty Stalowe” Henryka Zobla i Thakaa Al-Khafajia to kompendium wiedzy na temat mostów stalowych wyróżnione Nagrodą Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych w Konkursie Academia 2024.

 

 

W książce „Mosty Stalowe”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN, przedstawiono zasady kształtowania, konstruowania, a także analizy statycznej, dynamicznej i wytrzymałościowej, z uwzględnieniem sposobu zapewnienia trwałości. Zaprezentowano również procedury obliczeniowe oparte na eurokodach i scharakteryzowano modele obciążeń normowych, wybierając z norm tylko te, które bezpośrednio dotyczą mostów. Uwzględnione tu zostały również inne przepisy obowiązujące w tej dziedzinie w Polsce, np. wprowadzone w latach 2022–2023 Wzorce i Standardy w Budownictwie Drogowym.

Dużo miejsca poświęcono stali jako materiałowi, uwypuklając te jej właściwości, które są szczególnie ważne z punktu widzenia zastosowań w mostownictwie. Przedstawiono również problematykę wytwarzania, montażu i utrzymania konstrukcji mostowych. Opisano zasady łożyskowania i stosowania urządzeń dylatacyjnych. Omówiono najczęściej stosowane nawierzchnie, zarówno kolejowe, jak i drogowe, a także izolacje używane na mostach.

Książka „Mosty Stalowe” skierowana jest do wszystkich uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego w odniesieniu do mostów, tj. projektantów i wykonawców, inwestorów, służb nadzoru oraz służb zajmujących się utrzymaniem tych obiektów. Jest również podręcznikiem dla studentów wydziałów inżynierii lądowej oraz uczniów budowlanych szkół średnich, ze szczególnym wskazaniem specjalizacji „Mosty i budowle podziemne”.

 

 

Z recenzji prof. Kazimierza Furtaka:

„Praca jest pierwszym tego typu opracowaniem w języku polskim od ponad ćwierćwiecza. Zagadnienie mostów stalowych potraktowano kompleksowo. Uwzględniono w niej wszystkie ważniejsze aspekty związane z omawianymi zagadnieniami. Tym samym ma miejsce zgodność treści i tytułu pracy (…).

Niezaprzeczalną wartością pracy jest włączenie własnych osiągnięć autorów. Dotyczy to zarówno treści pracy, jak i rysunków, a zwłaszcza zdjęć. Podkreśla to oryginalność pracy, co także podnosi jej wartość merytoryczną. Można było tego oczekiwać, gdyż autorzy przez wiele lat swojej pracy zawodowej zajmowali się mostami stalowymi. Pracując w jednostce naukowo-badawczej, uczestniczyli i kierowali badaniami wielu obiektów mostowych. (…)

W pracy omówiono wszystkie istotne zagadnienia związane z mostami stalowymi. Jest to bardzo ważny obszar mostownictwa. Dobrze, że taka pozycja ukaże się w polskiej literaturze. Będzie to pierwsza książka na ten temat od dziesięcioleci. Poprzednie były pisane, gdy obowiązywały inne normy, a nawet inny system norm i inna filozofia obliczania konstrukcji mostowych, oraz inne zasady wymiarowania ich elementów, a także były preferowane częściowo inne zasady konstruowania całych obiektów i poszczególnych rodzajów elementów (…) Cenne są nawiązania do współczesnych rozwiązań krajowych i zagranicznych. Dowodzi to aktualności książki. Podane starsze rozwiązania są również cenne, gdyż przedmiotem działań mostowców jest nie tylko projektowanie nowych obiektów, ale także analiza już eksploatowanych.”

 

 

Przeczytaj też:

Sprężenie zewnętrzne mostów stalowych

Stalowe kładki dla pieszych – typy konstrukcji, zdjęcia

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in