Profil zaufany, e-dowód, podpis kwalifikowany – współczesne narzędzia autoryzacji

05.11.2021

Pora uzupełnić nasze długopisy o ich cyfrowe odpowiedniki. Przydadzą się również w budownictwie.

 

Dla przypomnienia, uruchomiono serwis e-budownictwo. Strona www umożliwia złożenie 23 formularzy, m.in. zgłoszenie robót budowlanych (PB-2), zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a), wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) czy też zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

 

e-dowód

Fot. stock.adobe.com/Panumas

Sprawdź:

Podpis elektroniczny kwalifikowany – opusty dla członków PIIB

Podpis elektroniczny – nowe rozwiązanie dla budownictwa?

Cyfryzacja budownictwa – rewolucja w procedurach budowlanych

Narzędzia autoryzacji: profil zaufany, e-dowód, podpis kwalifikowany

Do sporządzenia cyfrowych dokumentów konieczne jest narzędzie autoryzacyjne. Najpopularniejszymi narzędziami są profil zaufany, e-dowód oraz podpis kwalifikowany.

 

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie osobiste, umożliwiające identyfikację właściciela profilu przez imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL. Narzędzie to wykorzystywane jest głównie do załatwiania spraw urzędowych online w serwisach administracji publicznej. Zakres usług jest bardzo szeroki zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców. Narzędzie to wykorzystywane jest również do elektronicznego podpisywania plików o różnych rozszerzeniach (także tych, które zostały podpisane przez inne osoby), do sprawdzania i podglądu podpisów wykonanych przez inne osoby w odniesieniu do dokumentu cyfrowego. W zależności od rozszerzenia pliku są dwa formaty podpisywania. Format PAdES przypisany jest dokumentom PDF. Podpis odbywa się przez opieczętowanie pliku wewnątrz sygnaturą identyfikującą osobę, która podpisała plik. Natomiast XAdES wykorzystywany jest do podpisywania dokumentów innych niż PDF. Podpis pliku w innym formacie odbywa się przez utworzenie dodatkowego integralnego pliku XML, który zawiera podpis osoby autoryzującej plik oraz odwołanie do pliku źródłowego (formalnie, aby uznać plik za podpisany, konieczne jest przesłanie dwóch plików – podpisywanego oraz towarzyszącego XML). Co najważniejsze, to narzędzie autoryzacyjne istnieje wirtualnie w sieci. Podpisywanie dokumentów odbywa się przez przesłanie pliku przez przeglądarkę internetową na serwer, a następnie jego uwierzytelnienie poprzez autoryzację osobistym profilem zaufanym. Końcowym etapem jest ściągnięcie zwrotne podpisanego pliku lub pliku źródłowego i pliku towarzyszącego.

 

E-dowód to nic innego jak dowód osobisty z chipem zawierającym dane identyfikacyjne właściciela, w tym zdjęcie biometryczne. Na blankiecie dowodu zapisany jest numer CAN, który jest zarówno zabezpieczeniem e-dowodu, jak i kodem autoryzacyjnym. E-dowód służy do komunikacji z urzędami administracji publicznej i do elektronicznego podpisywania dokumentów. Usługa wydania e-dowodu jest bezpłatna. Warunkiem korzystania z jego funkcji jest posiadanie czytnika do e-dowodu oraz oprogramowania E-dowód menadżer. W przypadku chęci skorzystania z podpisu osobistego i podpisania dokumentów znajdujących się na komputerze konieczne jest posiadanie oprogramowania do podpisu osobistego E-dowód podpis elektroniczny. Możliwe jest także korzystanie z tych funkcji przez smartfon z anteną NFC za pomocą aplikacji eDO App. Niestety obecnie nie wszystkie serwisy administracji umożliwiają podpisywanie wniosków podpisem osobistym.

 

Podpis kwalifikowany to najbardziej zaawansowane narzędzie autoryzacyjne występujące na rynku. Opieczętowanie pliku takim podpisem ma moc prawną taką samą jak podpis własnoręczny. Posiadanie tego narzędzia umożliwia załatwianie spraw urzędowych oraz podpisywanie każdego rodzaju dokumentu, w tym umów o świadczenie usług między osobami prywatnymi i przedsiębiorcami. Podpis kwalifikowany jest narzędziem płatnym, którego zakup dokonywany jest u jednego z certyfikowanych dostawców, wymienionych na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Podpis kwalifikowany zazwyczaj składa się ze specjalnej karty kryptograficznej, na której jest zapisany osobisty certyfikat kwalifikowany, czytnika kart podłączonego do komputera oraz oprogramowania służącego do wykonania czynności podpisywania elektronicznego. Metoda podpisu dokumentu jest analogiczna jak w przypadku e-dowodu, natomiast w zależności od formatu podpisywanego pliku obowiązują analogiczne formaty i zasady jak dla profilu zaufanego. Sygnatura podpisu w pliku PDF może zawierać symbole graficzne, np. widok podpisu własnoręcznego lub logo firmy.

 

Daniel Opoka

członek Komisji ds. BIM MOIIB oraz KR PIIB

 

Polecamy:

Cyfryzacja w budownictwie i mniej formalności?

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę drogą elektroniczną?

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in