Podpis elektroniczny kwalifikowany – opusty dla członków PIIB

25.10.2021

W dobie szybkiego postępu cyfryzacji, również w procesie budowlanym, możliwość podpisywania dokumentów online i zawierania umów wirtualnie jest dużym ułatwieniem.

 

podpis elektroniczny kwalifikowany

Fot. Sikov – stock.adobe.com

 

Podpis elektroniczny można uzyskać bezpłatnie lub odpłatnie. Oto zestawienie elektronicznych poświadczeń, które są aktualnie wykorzystywane w Polsce. Część z nich jest dostępna bezpłatnie. Usługi płatne członkowie PIIB mogą wykupić po preferencyjnych cenach. Obecnie możemy wyróżnić poniższe rodzaje podpisu elektronicznego (e-podpisu):

1.  Zaawansowany podpis elektroniczny (BEZPŁATNY).

Podpis osobisty – e-dowód. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

Profil zaufany – podpis. To narzędzie, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym. Profil służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu można przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2.   Kwalifikowany podpis elektroniczny (PŁATNY).

To podpis elektroniczny, który ma moc prawną podpisu własnoręcznego. Poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, a więc certyfikatu umożliwiającego weryfikację osoby składającej podpis elektroniczny. W odróżnieniu od profilu zaufanego, za pomocą podpisu kwalifikowanego można nie tylko załatwiać sprawy urzędowe, ale także zawierać umowy na odległość (bez konieczności składania podpisu odręcznie i operowania papierowymi wersjami dokumentów), brać udział w aukcjach elektronicznych na platformach przetargowych, podpisywać zlecenia płatnicze.

Warto zwrócić uwagę, że wystawcami certyfikatu kwalifikowanego mogą być wyłącznie uprawnione do tego jednostki certyfikujące. W związku z tym Polska Izba Inżynierów Budownictwa zawarła umowy z uprawnionymi jednostkami certyfikującymi na sprzedaż członkom PIIB podpisów kwalifikowanych w preferencyjnych cenach. Oferty poszczególnych firm znajdują się na stronie internetowej PIIB w zakładce: DLA CZŁONKÓW/E-PODPIS.

 

Przeczytaj też:

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę drogą elektroniczną?

Wdrażanie BIM – co PIIB robi w tej sprawie?

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in