Cyfryzacja budownictwa – rewolucja w procedurach budowlanych

Artykuł sponsorowany

29.06.2021

Jeszcze do niedawna wszystkie sprawy urzędowe związane z budownictwem wymagały dokumentacji papierowej. Inwestorzy i ich przedstawiciele składali teczki z wydrukami projektów i zaświadczeń do powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej – taka sytuacja w Polsce miała miejsce od lat. Odpowiedzią na nią ma być portal e-budownictwo.gunb.gov.pl pozwalający na cyfryzację procesu budowlanego i ułatwienie pracy inżynierów, architektów czy inwestorów.

 

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to zadanie, za którego wdrożenie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Pierwszym etapem tej inicjatywy było uruchomienie serwisu e-budownictwo.gunb.gov.pl. Od początku lutego 2021 r. za pośrednictwem tej strony jest możliwe wygenerowanie wniosków dla wybranych procedur oraz dołączenie do nich wymaganych załączników. Dokumenty muszą zostać opatrzone e-podpisem. Można do tego wykorzystać m.in. kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign, następnym krokiem jest wysyłka do odpowiedniego urzędu, która odbywa się poprzez platformę ePUAP.

SimplySign to Twój podpis zawsze przy Tobie

SimplySign to mobilny podpis elektroniczny, nie wymagający fizycznego czytnika ani karty z certyfikatem. Umożliwia złożenie podpisu na urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon czy tablet, a także na komputerze. Można to zrobić poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację na smartfonie czy tablecie. SimplySign to nie tylko oszczędność czasu, lecz również zmniejszenie wydatków w firmie. Nie trzeba drukować dokumentów, zostawiać pieczątek, wysyłać kurierem lub pocztą. Zaoszczędzony czas można wykorzystać na nawiązywanie kolejnych kontaktów biznesowych. Podpis elektroniczny SimplySign pozwala na kontakt z Urzędem Skarbowym czy z ZUS-em, usprawni także przepływ dokumentów elektronicznych wewnątrz firmy. SimplySign współpracuje z wieloma popularnymi platformami, takimi jak e-deklaracje czy e-PUAP, dzięki czemu można używać mobilnego podpisu elektronicznego w wielu miejscach jednocześnie. Co ważne, z SimplySign można korzystać nie tylko do celów firmowych. Dzięki SimplySign z łatwością można załatwić wszystkie sprawy prywatne (np. kontakty z urzędami) oraz sprawy biznesowe. Podpisem elektronicznym SimplySign można podpisać każdy plik niezależnie od formatu m.in. pdf, xml, doc, xls, txt, rtf, tif. Umożliwia on podpisanie plików o wielkości nawet kilkaset mega. Dokument może także zostać podpisany przez kilka osób, które mogą dodać swój podpis do dokumentu. Każdy przedsiębiorca, który ceni sobie każdą minutę swojej pracy ma teraz do dyspozycji rozwiązanie, dzięki któremu w mgnieniu oka załatwi niezbędne formalności. W dowolnym miejscu i czasie podpisze mobilnie dokumenty z pomocą SimplySign. SimplySign to mobilny podpis elektroniczny, który jest tak samo wiążący, jak podpis własnoręczny – nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej. Potwierdza to międzynarodowe rozporządzenie eIDAS. Narzędzie zapewnia pełną integralność treści podpisywanego dokumentu.  Mamy więc pewność, że nikt nie będzie ingerował w żadne zapisy, a podpis nie zostanie sfałszowany. Dzięki SimplySign można podpisać wiele różnych rodzajów dokumentów. Wszystko to z gwarancją wygody i prostoty.

 

SimplySign

Jakie dokumenty można przesłać elektronicznie?

Obecnie istnieje możliwość złożenia 13 formularzy w serwisie e-budownictwo, są to m.in.:

 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

W kolejnym etapie cyfryzacji za pośrednictwem portalu będzie można korzystać z niemal wszystkich procedur budowlanych. 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające cyfryzację bardziej skomplikowanych procedur, w tym wymagających projektu budowlanego w postaci elektronicznej, będą to m.in.

 • pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej,
 • wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu
 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zmiana pozwolenia na budowę,
 • budowę tymczasowego obiektu, uproszczone postępowanie legalizacyjne, zawiadomienie o zakończeniu budowy, itp.
 • zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (od 5 lipca 2021 r.)

W zależności od rodzaju wniosków podmiotem składającym wnioski najczęściej jest inwestor. Występują też sytuacje, kiedy dokument jest składany przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego. W przypadku kilku inwestorów, każdy z nich musi złożyć podpis na elektronicznym dokumencie. Inwestor może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do wniosku w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym inwestora. Grupami, które mogą być zainteresowane cyfryzacją ze względu na ułatwienie sobie pracy, są także architekci (ponad 13 tys. w Polsce) oraz inżynierowie budownictwa (ponad 101 tys. osób posiadających uprawnienia).

Elektroniczny dziennik budowy i e-CRUB

Rozpoczęto także działania nad opracowaniem elektronicznego dziennika budowy – EDB. Do końca 2021 roku planowane jest udostepnienie go zarówno w wersji webowej, jak i aplikacji mobilnej, tak by kierownik budowy mógł wypełniać dziennik także przez smartfona. Dzięki temu rozwiązaniu inwestor będzie mógł monitorować wpisy w dzienniku z dowolnego miejsca. Dokumentowanie przebiegu robót budowlanych, w tym prowadzenie dziennika budowy, obecnie możliwe jest tylko na papierze. Dotychczasowa, papierowa forma prowadzenia dziennika, zostanie zachowana – inwestor będzie miał więc możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces budowlany elektronicznie czy papierowo.

Kolejnym projektem jest e-CRUB, czyli Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane bądź zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Obecnie dane do rejestru są wprowadzane ręcznie na podstawie informacji przesłanych przez Izbę Architektów i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Po uruchomieniu e-CRUB będą wprowadzone bezpośrednio do systemu przez osoby uprawnione w danej izbie. Do nowego rejestru mają być także zmigrowane dane dotyczące około 123 tys. uprawnionych i 1,5 tys. ukaranych z obecnie użytkowanego rejestru, który działa od 1995 r.. Docelowo ma być też zintegrowany z pozostałymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych.

Ponad 100 tys. pozwoleń na budowę rocznie

Rozpoczęcie działań związanych z cyfryzacją budownictwa to dobra wiadomość dla branży budowlanej, która liczy na uproszczenie procedur administracyjnych i tym samym na oszczędność czasu oraz pieniędzy wynikającą z szybszego obiegu dokumentów oraz łatwiejszego pozyskiwania stosownych pozwoleń. Dotychczasowy kontakt z administracją polegał najczęściej na przesyłaniu odpowiednich dokumentów w formie papierowej, a niektóre z nich liczyły od kilkudziesięciu do nawet kilkuset stron.

 

Potencjał dla cyfryzacji w tej branży pokazują także liczby składanych dokumentów. W 2019 roku wydano prawie 100 tys. pozwoleń na budowę dla budynków jednorodzinnych oraz ponad 5 tys. dla budynków wielorodzinnych.

 

Ponadto technologie cyfrowe mogą ułatwić i przyśpieszyć zakup mieszkania. Korzystając z podpisu elektronicznego możemy bowiem dokonać wszystkich formalności bez wychodzenia z domu.

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami proces cyfryzacji głównych procesów w budownictwie powinien się zakończyć do grudnia 2023 roku.

 

Więcej informacji o podpisie elektronicznym:  https://sklep.certum.pl/simplysign-dla-budownictwa

 

Paweł Wojtaszyk, Specjalista ds. analiz rynku, Asseco Data Systems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź też:

Cyfryzacja Prawa budowlanego

Metodyka BIM i cyfryzacja budownictwa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in