Prezydium KR PIIB – podsumowanie obrad

23.11.2020

Posiedzenie Prezydium KR PIIB odbyło się 18 listopada br. w trybie wideokonferencji. Rozmawiano o aktualizacji budżetu na 2020 r. i wnioskach przyjętych na XIX Krajowym Zjeździe PIIB.

 

Spotkanie online Prezydium KR PIIB poprowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad uczestnicy jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, krótko omówiła schemat sprawozdania KR PIIB za 2020 r. Dużo uwagi poświęcono wnioskom zgłoszonym na XIX okręgowych zjazdach OIIB i Krajowym Zjeździe PIIB. Dotyczą one m.in. wprowadzenia zmian w regulaminach. Wszystkie trafią do KR PIIB w celu rozpatrzenia.

 

Prezydium KR PIIB

 

W dalszej części Prezydium KR PIIB omówiono zebrania szkoleniowe organów PIIB w minionym roku. Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, zreferowała przebieg szkolenia KKR PIIB oraz OKR OIIB, które odbyło się 6 listopada br. Marian Zdunek, przewodniczący KSD PIIB, omówił lipcowe i planowane na koniec listopada szkolenie, które będzie dotyczyło m.in. kontroli oraz mandatów karnych wystawianych przez organy nadzoru budowlanego. O dużej frekwencji i licznych zgłoszeniach chęci udziału w kolejnych tego typu szkoleniach wspomniała w swojej wypowiedzi także Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator.

Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, przedstawił informacje związane z realizacją budżetu za 10 miesięcy br., zaznaczając, które z jego elementów będą wymagały aktualizacji, np. ze względu na pandemię. Na koniec Joanna Smarż reprezentująca KKK PIIB krótko omówiła prawny kontekst decyzji związanej z odwołaniem egzaminu w sesji jesiennej. Przedmiotem rozmów obradujących były również powołanie ośrodka mediacyjnego oraz zmiany, które wprowadzono na stronie internetowej PIIB.

 

Joanna Karwat

 

Przeczytaj też: Szkolenie KKR PIIB i OKR OIIB

Działania KSD w pandemii

Posiedzenie KKS PIIB oraz Grupy Medialnej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in