Port w Szczecinie w przebudowie

23.03.2023

Port w Szczecinie jest modernizowany w celu zwiększenia jego możliwości obsługi przeładunków drobnicowych i masowych. Zrealizowano już blisko 75% inwestycji.

 

Port w Szczecinie

 

Port w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego od 2 lat jest przebudowywany przez Korporację Budowlaną DORACO. Jest to jeden z flagowych projektów realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w tym porcie. Jego celem jest zwiększenie możliwości portu w zakresie obsługi przeładunków drobnicowych i masowych. Założeniem projektu jest także podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez zwiększenie dostępu dla morskich statków handlowych o większym tonażu niż obecnie.

Modernizacja Portu w Szczecinie jest już w dużym stopniu ukończona. Najbardziej zaawansowane są roboty na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok, gdzie wykonano niemal 100% zaplanowanych zadań. Rozbudowa nabrzeża Chorzowskiego-Uskok została zrealizowana w 65%, nabrzeża Chorzowskiego w 55%, a nabrzeża Katowickiego w 36%. Łączna ich długość przekracza 1 km, a głębokość techniczna wynosi od 10,5 do 12,5 m.

Całkowicie zamknięty został również Basen Notecki i obecnie trwają prace zasypowe jego niecki z przeznaczeniem pod place składowe na terenie portowym. Zaawansowanie prac w tym przypadku jest na poziomie 85%. Niemal w całości zakończono także roboty związane z umacnianiem brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka.

– Ciąg nabrzeży jest realizowany w miejscu istniejących i funkcjonujących nabrzeży. W trakcie robót rozbiórkowych mierzyliśmy się z dużą ilością niezinwentaryzowanych i nieujętych w dokumentacji projektowej przeszkód podziemnych w postaci pali, konstrukcji stalowych i żelbetowych. Napotkaliśmy też bardzo dużą nieregularną przeszkodę betonową zalegającą do 9 m pod poziomem terenu, będącą pozostałością po iniekcjach naprawczych nabrzeża. Warto podkreślić, że prace są prowadzone na wyłączonych odcinkach nabrzeży przy stałej eksploatacji pozostałej części portu – powiedział Andrzej Kędzior, dyrektor Oddziału Szczecin Korporacji Budowlanej DORACO.

Po precyzyjnym przeskanowaniu dna wykryto, a następnie wydobyto ponad 13 000 obiektów, w tym 1800 niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego. Prace prowadzone były we współpracy z jednostkami saperskimi Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej. Największym obiektem wydobytym i zutylizowanym przez marynarkę była amerykańska bomba lotnicza pochodząca z okresu bombardowań prowadzonych przez aliantów pod koniec II Wojny Światowej. Waga bomby wynosiła 500 funtów.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na III kwartał 2024 r.

 

Źródło: materiały prasowe

 

Czytaj także:

Stocznia „Gryfia” zostanie zmodernizowana

Przebudowa portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu

Kanał Giżycki w modernizacji

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in