Przebudowa portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu

29.07.2019

Inwestycja ma zapewnić poprawę kolejowego dostępu do portów. Budżet przeznaczony na realizację prac w portach Szczecin oraz Świnoujście wynosi prawie 1,5 miliarda złotych.

 

Budowa obejmie stację Szczecin Port Centralny i Świnoujście – infrastrukturę kolejową w zarządzie PKP PLK SA oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski (teren Portu Szczecin), a także tory zdawczo-odbiorcze (teren Portu Świnoujście). Po przebudowie porty będą mogły obsługiwać dłuższe pociągi. Przewoźnicy towarowi zwiększą możliwości dzięki skróceniu do kilkudziesięciu minut czasu załadunku i rozładunku towarów. Porty przyjmą i odprawią znacznie więcej ładunków, co wpłynie na wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału portów oraz rozwój gospodarczy. W Szczecinie i Świnoujściu planowane prace obejmują przebudowę ok. 100 km torów, 3 wiadukty i most. Planowana jest także elektryfikacja niektórych torów. Projekty są realizowane z dofinansowaniem unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.

 

Zobacz: Remont mostu na trasie Szczecin – Świnoujście

 

Fot. Stacja Szczecin Port Centralny

 

Port Morski w Szczecinie

W ramach projektu, na stacji Szczecin Port wybudowanych zostanie 61 km torów. Zmodernizowanych zostanie również 12 przejazdów kolejowo-drogowych. Nowe 177 rozjazdów będzie miało urządzenia elektrycznego ogrzewania, co umożliwi bezawaryjne działanie podczas niskich temperatur. Prace zwiększą możliwości przeładunkowe stacji Szczecin Port, zapewnią dojazd pociągów bezpośrednio do wybranych rejonów portu. Efektem prowadzonych przez PKP PLK SA prac będzie możliwość dojazdu do Portu Szczecin znacznie dłuższych i cięższych składów. Pociągi towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej.

Port Morski w Świnoujściu

Na stacji Świnoujście zostanie wybudowanych 34 km torów. Zmodernizowanych zostanie 10 przejazdów oraz wymienione 108 rozjazdów. Zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozów. Inwestycja umożliwi kursowanie dłuższych i cięższych pociągów, co wpłynie na rozwój Portu Morskiego w Świnoujściu.

Zobacz: Budowa tunelu w Świnoujściu

Stocznia Szczecin z połączeniem kolejowym

W 2018 roku dzięki wykonanym przez PKP PLK pracom od Szczecina Niebuszewo do stoczni Szczecin, stocznia Szczecin odzyskała zawieszone w 2008 r. połączenie z siecią kolejową. Wymieniono m.in. uszkodzone szyny, podkłady, uzupełniono tłuczeń. Tor oraz rozjazdy zostały wyregulowane i wypoziomowane. Remont rozpoczął się w 2016 r., a zakończył w kwietniu br. Przywrócone połączenie kolejowe zwiększyło możliwości produkcyjne stoczni. Inwestycja realizowana była z budżetu państwa.

Krajowy Program Kolejowy

PKP PLK SA realizują (do 2023 r.) program inwestycyjny – Krajowy Program Kolejowy (KPK). PLK zakończyły już umowy za 10 mld zł (lipiec 2019), a w realizacji są projekty za 40 mld zł. W 2019 roku zarządca infrastruktury podpisał umowy o wartości ok. 8,3 mld zł, a realizacja Krajowego Programu Kolejowego przekroczyła 71 %.

 

KPK to ponad 220 projektów za ponad 70 mld zł. Ogromne przedsięwzięcie, które wyrównuje dostępność komunikacyjną w Polsce, zwiększa możliwości sprawnych podróży w miastach i aglomeracjach, a także stwarza lepsze warunki do przewozu towarów. Kolej staje się konkurencyjnym środkiem dla transportu drogowego w przewozie towarów. Finansowanie KPK zapewniają znaczące środki z programów UE i budżetu państwa.

 

MI

 

Zobacz: Stargard – Szczecin Dąbie: modernizacja trasy kolejowej za 600 mln zł

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in