Kurs GPW Growth – ESG w praktyce

Artykuł sponsorowany

24.03.2023

Dowiedz się, jak przygotować swoją firmę do wdrażania ESG.

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od ponad 30 lat wspiera przedsiębiorstwa, zapewniając narzędzia do pozyskiwania kapitału na rozwój. GPW to także miejsce budowania kompetencji liderów dzięki projektowi GPW Growth, w ramach którego odbywają się szkolenia i kursy adresowane do polskich przedsiębiorców, prezesów czy menedżerów. W myśl hasła „Praktycy praktykom” zajęcia prowadzone są przez praktyków i  ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Omawiają oni case studies oraz dzielą się swoimi rozwiązaniami. Uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania firmą, rozwijają swoje kompetencje menadżerskie pod okiem doświadczonych praktyków biznesu oraz zyskują sieć kontaktów rynkowych.

 

GPW Growth

Zegary w sali notowań oraz dzwon giełdowy. Fot. GPW S.A.

 

Przenieś swoją firmę na wyższy poziom razem z GPW Growth

GPW Growth to kompleksowy program nastawiony na wspieranie rozwoju przede wszystkim małych i średnich firm w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. Projekt obejmuje spotkania networkingowe oraz warsztaty z ekspertami i praktykami biznesu. W ramach GPW Growth prowadzona jest od kilku lat Akademia GPW Growth a już niebawem rusza kurs GPW Growth – ESG w praktyce. Uczestnicy kursu ESG w praktyce mogą poznać wymogi dotyczące inwestowania zgodnego ze standardami ESG oraz zasady raportowania niefinansowego, jego ramy prawne i niezbędne narzędzia. Wszystko to pod okiem praktyków biznesu, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

GPW Growth stawia na praktyczne podejście do budowania kompetencji i wiedzy rynkowej. Uczestnicy kursu ESG będą mogli spotkać się z uznanymi ekspertami zrównoważonego biznesu, skorzystać z ich doświadczenia i umiejętności a także poszerzyć sieć kontaktów biznesowych – mówi Maciej Bombol, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW.

 

GPW Growth

 

ESG dla odpowiedzialnych liderów

Koncepcja budowy nowoczesnych strategii biznesowych z uwzględnieniem kwestii związanych ze środowiskiem, społeczeństwem oraz etycznym zarządzaniem (ESG) staje się nowym standardem funkcjonowania przedsiębiorstw w przestrzeni publicznej. Zmiany te prowadzą do ewolucji paradygmatów w zakresie współczesnych modeli biznesowych oraz zainteresowania ze strony inwestorów szukających alternatywnych źródeł przychodów.

Z jednej strony zarządzający spółkami są coraz bardziej świadomi tego, że sukces finansowy i wizerunek firmy zależą nie tylko od jakości świadczonych usług czy wytwarzanych produktów, ale też od sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa i jego polityki wobec klientów i dostawców. Z drugiej zaś, inwestorzy są dziś żywo zainteresowani tym, w jaki sposób „pracują” ich pieniądze, jak oddziałują na klimat, lokalną społeczność oraz interesariuszy.

Z najnowszego badania wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne, które Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadziła już po raz piąty, wynika, że aż 84 proc. ankietowanych uwzględnia dane ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i taki sam odsetek uważa, że spółki posiadające wdrożone praktyki z tego obszaru charakteryzują się niższym poziomem ryzyka.

Zdolność do zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska i bioróżnorodnością, prawami człowieka i łańcuchami dostaw staje się kluczową przesłanką dla inwestorów i konsumentów.

 

Przed ESG nie ma ucieczki

ESG, czyli Environmental (środowisko), Social (społeczeństwo) i Governance (ład korporacyjny) już teraz jest tematem niezwykle istotnym dla firm i inwestorów, i będzie stawał się nim w coraz większym stopniu.

81% analizowanych firm w Polsce raportuje przynajmniej podstawowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Ten odsetek jest bardzo zbliżony do średniej dla wszystkich badanych rynków, która wyniosła 79%. 63% największych firm w Polsce przygotowuje osobny, dedykowany tematyce ESG raport, a 17% przedsiębiorstw uwzględnia kwestie ESG w swoich raportach rocznych.

Odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego zyskuje na znaczeniu w związku z rosnącą presją otoczenia, w tym zmieniającymi się oczekiwaniami inwestorów i sektora finansowego, oraz zmianami legislacyjnymi i rosnącą świadomością społeczeństwa. Silnymi motywatorami są także nowe możliwości biznesowe, takie jak rosnący popyt na zrównoważone produkty i usługi, chęć poprawy atrakcyjności swojego biznesu oraz odpowiedź na zmieniające się zachowania konsumentów.

 

GPW a ESG

Niezbędną rolę w propagowaniu wiedzy o ESG i zwiększaniu przejrzystości w tym zakresie odgrywają giełdy papierów wartościowych. Jak wynika z ankiety Światowej Federacji Giełd (WFE), ponad 80 proc. giełd wymaga raportowania na temat danych niefinansowych, promuje spółki transparentne w obszarze ESG oraz prowadzi działania edukacyjne. W ten trend wpisuje się również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), będąc jednym z aktywnych popularyzatorów raportowania informacji niefinansowych przez podmioty publiczne.

W 2002 r. po raz pierwszy zostały wprowadzone obowiązki raportowania w zakresie ładu korporacyjnego, tzw. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Ostatnia aktualizacja tego dokumentu miała miejsce w połowie 2021 r. i została uzupełniona o obowiązek podawania informacji w zakresie strategii ESG oraz poziomu różnorodności władz spółki. Natomiast w maju 2021 r., we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, został opublikowany dokument „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”, który może stanowić podstawowe źródło wiedzy na temat istniejących standardów raportowania oraz zakresu informacji istotnych z punktu widzenia inwestorów. Dokument ten odpowiada na pytanie, czym są dane ESG, dlaczego warto je ujawniać i jak rozpocząć proces raportowania. Mając na uwadze potrzeby interesariuszy, spółki muszą szukać rozwiązań, które najlepiej pasują do ich modelu biznesowego i obszarów działalności. Trwają prace nad aktualizacją przewodnika, a efekt tych działań zostanie opublikowany w II kwartale 2023 r.

GPW jako spółka publiczna chce również być inspiracją do zmian dla innych firm. Wyrazem tego jest przyjęta pod koniec 2021 r. „Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025”, która określa ambicje i cele Grupy Kapitałowej GPW w obszarze zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2025. Propagowanie standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju traktujemy jako naszą misję oraz odpowiedzialność.

 

GPW Growth Academy >>> kanał na YouTube >>>


Dlaczego GPW Growth?

Zdecydowana większość spośród ponad 2 milionów firm działających w Polsce to małe i średnie przedsiębiorstwa. Wypracowują one większą część polskiego PKB i tworzą połowę nowych miejsc pracy. Jednocześnie tysiące polskich przedsiębiorców, prezesów czy managerów z sektora MŚP wciąż potrzebuje praktycznych rozwiązań, jak w pełni wykorzystać potencjał organizacji w tworzeniu wartości. Właśnie dlatego program GPW Growth okazał się być takim sukcesem.

Pierwszym projektem, który powstał w ramach GPW Growth, była Akademia. W tej chwili trwa już jej czwarta edycja. Co na temat Akademii mówią jej absolwenci?

– Cały kurs pokazywał, jak zarządzać projektami, jak zarządzać zespołem, jak wykorzystywać zasoby, jakie mamy. Komplementarna wiedza, którą będę mogła wykorzystać w praktyce lepiej doradzając klientom w tego typu projektach – dodaje Agnieszka Wiszowaty, absolwentka GPW Growth Academy, Kancelaria Kurek, Wójcik i Partnerzy.

 

– Pierwszy, unikalny tego typu program w Polsce, który daje możliwość w tak kameralnym gronie spotkania praktyków biznesu najlepszych w Polsce – mówi Paweł Działak, absolwent GPW Growth Academy.

 

– Mam w sobie dużo energii dzięki tym spotkaniom, wynikającej z tego, że zobaczyłam, jak różne rzeczy można różnie robić. Czerpałem z tych inspiracji, chociażby po to, żeby mniej konserwatywnie na swój biznes patrzeć – mówi Andrzej Zalega, absolwent GPW Growth Academy, Prezes Zarządu PZN Sp. z o.o.

 

– Wymieniamy się doświadczeniami, rozmawiamy z innymi uczestnikami i znakomita większość potwierdza to, że najistotniejszą wartością jest nasza wymiana doświadczeń i szeroko pojęty networking – zaznacza Łukasz Piela, absolwent GPW Growth Academy, Prezes Zarządu E-Kiosk S.A.

 

– Ciekawi ludzie, ciekawi wykładowcy – myślę, że to jest największa wartość tej akademii. To jest bardzo dobra inwestycja, w dodatku organizowana przez szanowaną instytucję, jaką jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję, to był dobry czas – podsumowuje Włodzimierz Hrymniak, absolwent GPW Growth Academy, EkoEnergetyka-Polska S.A.

 

Zapisy na kurs ESG w praktyce

Wszelkie informacje na temat kursu GPW Growth – ESG w praktyce, w tym program, prowadzących, terminy i ceny, znaleźć można na stronie: https://gpwgrowth.pl/esg-w-praktyce/

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in